พระเจ้าสีหหนุ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

พระเจ้าสีหหนุ เป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์ศากยะ ท่านเป็นพระราชบิดาของพระเจ้าสุทโธทนะ และเป็นพระอัยกาของพระพุทธเจ้า

พระเจ้าสีหหนุ
263px

พระปรมาภิไธย สีหหนุศากยราชา
ราชวงศ์ ศากยะ
รัชกาลก่อน พระเจ้าชยเสนะ
รัชกาลถัดไป พระเจ้าสุทโธทนะ
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชบิดา พระเจ้าชยเสนะ
พระราชมารดา ไม่ระบุ
พระมเหสี พระนางกัญจนา


ท่านเป็นบุตรของ พระเจ้าชยเสนะศากยราชาและเป็นพระอนุชาของพระนางยโสธร ท่านได้อภิเษกสมรสกับ พระนางกัญจนา ซึ่งเป็นบุตรของ พระเจ้าเทวทหสักกะ พระนางกัญจนาและพระเจ้าสีหหนุ ได้มีพระราชโอรส 7 พระองค์ ดังนี้

พระเจ้าสุทโธทนะ

พระเจ้าสุกโกทนะ

พระเจ้าอมิโตทนะ

พระเจ้าโธโตทนะ

พระเจ้าฆนิโตทนะ

พระนางปมิตา

พระนางอมิตา

ในฐานะที่พระเจ้าสุทโธทนะเป็นเจ้าชาย หรือ เจ้าชายสุทโธทนะ ท่านมีพระปรีชาสามารถในการใช้ดาบและอาวุธในการสู้รบ พระเจ้าสีหหนุก็ได้รู้สึกโสมนัสอย่างมาก และให้เจ้าชายสุทโธทนะครองบัลลังก์ต่อจากท่าน และท่านก็อนุญาตให้บุตรชายของท่านอภิเษกสมรสกับพระนางสิริมหามายา และ พระนางปชาบดีโคตมี แห่งพระราชวงศ์โกลิยวงศ์