สังฆนายกแห่งนิชิเร็งโชชู

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระนิชิเนียว โชนิง สังฆนายกรูปปัจจุบันแห่งนิชิเรนโชชู

ในนิกายนิชิเร็งโชชู สังฆนายก เป็นตำแหน่งของผู้นำและประมุขสุงสุดของนิกาย ซึ่งมีสานุศิษย์อยู่ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย มีผู้นับถือส่วนมากในประเทศ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน กานา มาเลเซีย บราซิล ศรีลังกา และประเทศไทย สังฆนายกรูปปัจจุบันคือ พระนิชิเนียว โชนิง สังฆนายกรูปที่ 68

รายนามสังฆนายก[แก้]

นาม ช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ระยะเวลา (ปี)
1. พระนิชิเร็ง ค.ศ. 1222- ค.ศ. 1282 60
2 พระนิกโก ค.ศ. 1282-ค.ศ. 1290 8
3 พระนิชิโมขุ โชนิน ค.ศ. 1290-ค.ศ. 1333 43
4 พระนิชิโด โชนิน ค.ศ. 1333-ค.ศ. 1339 6
5 พระนิชิเกียว โชนิน ค.ศ. 1365-ค.ศ. 1406 41
6 พระนิชิจิ โชนิน ค.ศ. 1406-ค.ศ. 1407 1
7 พระนิชิอะ โชนิน ค.ศ. 1407-ค.ศ. 1419 12
8 พระนิชิอิ โชนิน ค.ศ. 1407-ค.ศ. 1419 12
9 พระนิชิอุ โชนิน ค.ศ. 1419-ค.ศ. 1466/ค.ศ. 1472-ค.ศ. 1482 47, 10 (รวม 57 ปี)
10 พระนิชิโจ โชนิน ค.ศ. 1466- ค.ศ. 1470 4
11 พระนิตเทอิ โชนิน ค.ศ. 1470- ค.ศ. 1472 2
12 พระนิชชิน โชนิน ค.ศ. 1482-ค.ศ. 1527 45
13 พระนิชิอิน ค.ศ. 1527-ค.ศ. 1573 46
14 พระนิชชู ค.ศ. 1573-ค.ศ. 1596 23
15 พระนิชโช โชนิน ค.ศ. 1596-ค.ศ. 1607/ค.ศ. 1622-ค.ศ. 1622 11, 1
16 พระนิชิยู ค.ศ. 1632-ค.ศ. 1633 /ค.ศ. 1637-ค.ศ. 1645 1, 8
17 พระนิชเซอิ ค.ศ. 1633-ค.ศ. 1637/ค.ศ. 1637-ค.ศ. 1645 4, 8
18 พระนิชิอิ ค.ศ. 1633-ค.ศ. 1637 4
19 พระนิชชุน ค.ศ. 1645-ค.ศ. 1652 7
20 พระนิตเท่น ค.ศ. 1652-ค.ศ. 1673 21
21 พระนิชินิน ค.ศ. 1673-ค.ศ. 1680 7
22 พระนิชชุน ค.ศ. 1680-ค.ศ. 1682 2
23 พระนิคเคอิ ค.ศ. 1682-ค.ศ. 1692 10
24 พระนิชิอิ ค.ศ. 1692-ค.ศ. 1709 17
25 พระนิชิยู ค.ศ. 1709-ค.ศ. 1718 9
26 พระนิชิคัน โชนิน ค.ศ. 1718-ค.ศ. 1720 และ ค.ศ. 1723 - ค.ศ. 1726 2, 3 (5)
27 พระนิชิโย ค.ศ. 1720-ค.ศ. 1723 3
28 พระนิชโช ค.ศ. 1726-ค.ศ. 1732 6
29 พระนิทโท ค.ศ. 1732-ค.ศ. 1736 4
30 พระนิตชู ค.ศ. 1736-ค.ศ. 1740 4
30 พระนิตชู ค.ศ. 1736-ค.ศ. 1740 4
31 พระนิชิอิน ค.ศ. 1740-ค.ศ. 1750 10
32 พระนิคเคียว ค.ศ. 1750-ค.ศ. 1756 6
33 พระนิชิเก็น ค.ศ. 1756-ค.ศ. 1764 และ ค.ศ. 1765 8, 1 (9)
34 พระนิชชิน ค.ศ. 1764-ค.ศ. 1765 1
35 พระนิชิอน ค.ศ. 1765-ค.ศ. 1770 5
36 พระนิคเค่น ค.ศ. 1770-ค.ศ. 1776 6
37 พระนิปโป ค.ศ. 1776-ค.ศ. 1783/ค.ศ. 1785/ค.ศ. 1787 - ค.ศ. 1791/ค.ศ. 1796/ค.ศ. 1797-ค.ศ. 1799 15
38 พระนิทไทอิ ค.ศ. 1783-ค.ศ. 1784 1
39 พระนิชิจุน ค.ศ. 1785-ค.ศ. 1786 1
40 พระนิชินิน ค.ศ. 1791-ค.ศ. 1795 1
41 พระนิชิมน ค.ศ. 1795-ค.ศ. 1796 1
42 พระนิชิโก ค.ศ. 1796-ค.ศ. 1797 1
43 พระนิชโซ ค.ศ. 1799-ค.ศ. 1803 4
44 พระนิซเซ็น ค.ศ. 1803-ค.ศ. 1807/ ค.ศ. 1808 - ค.ศ. 1817 4, 9 (13)
45 พระนิชิเรอิ ค.ศ. 1807-ค.ศ. 1808 1
46 พระนิตโช ค.ศ. 1808-ค.ศ. 1814 6
47 พระนิชชู ค.ศ. 1814-ค.ศ. 1815 1
48 พระนิชิเรียว ค.ศ. 1817-ค.ศ. 1820/ค.ศ. 1830 - ค.ศ. 1831/ ค.ศ. 1836 5
49 พระนิชโซ ค.ศ. 1820-ค.ศ. 1830 10
50 พระนิชิโจ ค.ศ. 1831-ค.ศ. 1836 5
51 พระนิชิอิ ค.ศ. 1836-ค.ศ. 1851/ค.ศ. 1865 16
52 พระนิชิเด็น ค.ศ. 1853-ค.ศ. 1862/ ค.ศ. 1865 - ค.ศ. 1869/ ค.ศ. 1885 - ค.ศ. 1889 17
53 พระนิชิโจ ค.ศ. 1862-ค.ศ. 1865 3
54 พระนิชิอิน ค.ศ. 1869-ค.ศ. 1874 5
55 พระนิปปู ค.ศ. 1874-ค.ศ. 1885 11
56 พระนิชิโอะ ค.ศ. 1889-ค.ศ. 1908 9
57 พระนิชโช ค.ศ. 1908-ค.ศ. 1923 15
58 พระนิชชู ค.ศ. 1923-ค.ศ. 1926 3
59 พระนิชิโค ค.ศ. 1926-ค.ศ. 1928 2
60 พระนิคไค ค.ศ. 1928-ค.ศ. 1935 7
61 พระนิชิริว ค.ศ. 1935-ค.ศ. 1937/ค.ศ. 1945 - ค.ศ. 1946 3
62 พระนิคเคียว ค.ศ. 1937-ค.ศ. 1945 8
63 พระนิชิมัน ค.ศ. 1946-ค.ศ. 1947 1
64 พระนิชโช โชนิน ค.ศ. 1947-ค.ศ. 1956 9
65 พระนิชิจุน ค.ศ. 1956-ค.ศ. 1959 3
66 พระนิตทัทสุ โชนิน ค.ศ. 1959-ค.ศ. 1979 20
67 พระนิชิกัง ค.ศ. 1979-ค.ศ. 2005 26
68 พระนิชิเนียว โชนิง ค.ศ. 2005- ปัจจุบัน ยังอยู่ในตำแหน่ง