พระราชวังกรุงเบอร์ลิน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระราชวังกรุงเบอร์ลินหลังใหม่ที่สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 2020
พระราชวังกรุงเบอร์ลินในทศวรรษที่ 1920

พระราชวังกรุงเบอร์ลิน (เยอรมัน: Berliner Stadtschloss) หรือเดิมเรียกว่า พระราชวังเบอร์ลิน (เยอรมัน: Berliner Schloss) เป็นอาคารตั้งอยู่กลางกรุงเบอร์ลิน เคยเป็นอดีตพระราชวังของบรรดาเจ้าผู้คัดเลือกแห่งบรันเดินบวร์ค กษัตริย์ปรัสเซีย และจักรพรรดิเยอรมัน[1] วังแห่งนี้ได้รับความเสียหายอย่างหนักในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง และถูกรื้อถอนลงโดยรัฐบาลเยอรมนีตะวันออกในช่วงทศวรรษที่ 1950 อย่างไรก็ตาม พระราชวังแห่งนี้ถูกบูรณะใหม่ ซึ่งสร้างแล้วเสร็จในปี 2020 โดยเป็นที่ตั้งของฮุมบ็อลท์โฟรุม (Humboldt Forum) พิพิธภัณฑ์ซึ่งรวมงานศิลปะวัฒนธรรมจากทั่วทุกมุมโลก ซึ่งอาจเปรียบได้กับพิพิธภัณฑ์บริติชของเยอรมัน[2]

อาคารพระราชวังเดิมถูกก่อสร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 15 ได้มีการต่อเติมปรับปรุงเพียงเล็กน้อยตลอดหลายศตวรรษต่อมา ตัววังมีสถาปัตยกรรมบารอก พระราชวังแล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์ในกลางคริสต์ศตวรรษที่ 18 และถูกใช้เป็นที่ประทับของเจ้าผู้คัดเลือกแห่งบรันเดินบวร์ค และเป็นที่ประทับหลักของกษัตริย์ปรัสเซียแห่งราชวงศ์โฮเอินท์ซ็อลเลิร์นระหว่างค.ศ. 1701 ถึง 1918 และต่อมาถูกใช้เป็นที่ประทับของจักรพรรดิเยอรมัน เมื่อระบอบจักรพรรดิล่มสลายในปีค.ศ. 1918 วังแห่งนี้จึงถูกใช้เป็นพิพิธภัณฑ์นับแต่นั้น วังแห่งนี้ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการทิ้งระเบิดโดยฝ่ายสัมพันธมิตรในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ต่อมารัฐบาลเยอรมนีตะวันออกได้ตัดสินใจรื้อซากวังแห่งนี้ลงท่ามกลางข้อคัดค้านมากมาย รัฐบาลเยอรมนีตะวันออกได้สร้างอาคารพาลัสท์แดร์เรพูบลีคขึ้นทับพื้นที่วังแห่งนี้ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลเยอรมนีตัดสินใจรื้ออาคารดังกล่าวลงในปีค.ศ. 2008 เพื่อเปิดทางให้มีการสร้างพระราชวังกรุงเบอร์ลินขึ้นดังเดิม

อ้างอิง[แก้]

  1. Wolf Burchard. "What's the point of rebuilding Germany's palace". Apollo Magazine. สืบค้นเมื่อ 2018-09-07.
  2. Tim Adams. "Neil MacGregor: 'Britain forgets its past. Germany confronts it' | Culture". The Guardian. สืบค้นเมื่อ 2017-06-07.