พระพุทธเจ้าหลวง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

พระพุทธเจ้าหลวง เป็นสมัญญานามที่ใช้สำหรับอ้างถึงพระมหากษัตริย์ที่สวรรคตแล้ว โดยเฉพาะกับพระมหากษัตริย์ในประวัติศาสตร์ไทย เช่น เมื่อสมเด็จพระเจ้าปราสาททองสวรรคต จึงมีการเรียกพระองค์ว่า สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงปราสาททอง

ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต ก็มีการถวายสมัญญานามแด่พระองค์ว่า พระพุทธเจ้าหลวง จึงทำให้ประชาชนเข้าใจกันว่า พระพุทธเจ้าหลวงหมายถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพียงพระองค์เดียว

นอกจากนี้ พระเจ้าหลวง ก็ยังหมายถึง พระมหากษัตริย์ที่สละราชสมบัติแล้วแต่ยังทรงพระชนม์

อ้างอิง[แก้]

  • ส. พลายน้อย. สารานุกรมประวัติศาสตร์ไทย. กรุงเทพ: พิมพ์คำ, 2553.

ดูเพิ่ม[แก้]