พระครูอินทสรวิสุทธิ์ (อินสม อินฺทสโร)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

พระครูอินทสรวิสุทธิ์
(อินสม อินทสโร)
190px
เกิด 14 ตุลาคม 2463
มรณภาพ 14 มิถุนายน 2544
อายุ 81
อุปสมบท 9 พฤษภาคม 2481
วัด วัดเมืองราม
ท้องที่ น่าน
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก
ตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดเมืองราม
เจ้าคณะตำบลนาเหลือง

พระครูอินทสรวิสุทธิ์ (ครูบาอินสม) คือ เป็นพระเถระองค์สำคัญของตำบลนาเหลืองที่มีลูกศิษย์มากมาย ซึ่งท่านได้มรณภาพเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2544 สิริอายุได้ 81 พรรษา

ข้อมูลส่วนตัว[แก้]

ชื่อ พระครูอินทสรวิสุทธิ์ ฉายา อินฺทสโร พรรษา 60 น.ธ. เอก วัดเมืองราม ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ดำรงตำแหน่ง คือ
1. เจ้าอาวาสวัดเมืองราม
2. เจ้าคณะตำบลนาเหลือง
3. พระอุปัชฌาย์
4. ผู้อำนวยการการศึกษาพระปริยัติธรรมในเขตตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
5. ที่ปรึกษาหน่วยอบรมประชาชน ประจำตำบลนาเหลือง อ.เวียงสา จ.น่าน

สถานะเดิม[แก้]

ชื่อ อินสม นามสกุล บุญสุยะ เกิดวันพฤหัสบดี ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2463 ตรงกับวันขึ้น 2 ค่ำ เดือน 11 ปีวอก บิดาชื่อ นายจันทร์ บุญสุยะ มารดาชื่อ นางคำ บุญสุยะ บ้านนาเหลืองใน หมู่ที่ 1 ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ประวัติการบวช[แก้]

บรรพชา[แก้]

วัน พุธ ที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2481 ตรงกับวันขึ้น 6 ค่ำ ปีขาล ณ วัดนาเหลืองใน หมู่ที่ 1 ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยมี พระครูสาราธิคุณ ( ไชยปัญญา ) วัดศรีกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เป็นพระอุปัชฌาย์

อุปสมบท[แก้]

วันศุกร์ ที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2483 ตรงกับวันขึ้น 6 ค่ำ ปีเถาะ ณ วัดดอนไชยพระบาท อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

วิทยะฐานะ[แก้]

  • พ.ศ. 2479 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนบ้านนาเหลืองใน ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
  • พ.ศ. 2486 สอบได้นักธรรมชั้นเอก จากสำนักเรียนวัดบุญยืน ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

การรับพระราชทานสมณศักดิ์[แก้]

  • วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2510 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรี ในราชทินนามว่า พระครูอินทสรวิสุทธิ์
  • วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2519 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์สัญญาบัตรพัดยศ จากชั้นตรี เป็นชั้นโทในพระราชทินนามเดิม
  • วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2530 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์สัญญาบัตรพัดยศ จากชั้นโท เป็นชั้น เอกในพระราชทินนามเดิม

ตำแหน่งหน้าที่งานปกครอง[แก้]

วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2492 - เป็นเจ้าอาวาสวัดนาเหลืองใน ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

วันที่ 1 เมษษยน พ.ศ. 2497 - เป็นเจ้าคณะตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2498 - เป็นเจ้าอาวาสวัดเมืองราม ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2500 - เป็นพระอุปัชฌาย์ในเขตตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2520 - เป็นวิทยากร บรรยายธรรมแก่กำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ สภาตำบลนาเหลืองอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2523 - เป็นวิทยากรบรรยายธรรมแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านนาเหลืองไชยราม ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2525 - เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ในการประชุมอบรมพระสังฆาธิการ ในเขตอำเภอเวียงสา ณ วัดบุญยืน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 - เป็นวิทยากรบรรยายธรรม เรื่อง หลักพระพุทธศาสนา ณ โรงเรียนบ้านนาเหลืองไชยราม ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2529 - เป็นวิทยากรบรรยายธรรมแก่ประชาชนบ้านนาเหลืองนอก ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

วันที่ 22-24 มิถุนายน พ.ศ. 2530 - เข้ารับการอบรมพระสังฆาธิการ ระดับวัด และตำบล ณ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

งานพิเศษในด้านการปกครอง[แก้]

- นับตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส เจ้าคณะตำบล ได้อบรมศีลธรรมแก่ประชาชน ข้าราชการตามสถานที่ต่าง ๆ ตลอดจนศรัทธาประชาชน และพระภิกษุ สามเณรในวัดต่างๆ ในเขตปกครองมาโดยตลอด

- เป็นประธานนำพระภิกษุสามเณรวัดเมืองราม ทำวัตรเช้าเย็นที่วัดเมืองรามเป็นประจำ ทุกวัน และได้ประชุมคณะกรรมการให้โอวาทแก่คณะกรรมการ อ.บ.ต. ประจำตำบลนาเหลืองเป็นประจำ

ตำแหน่งหน้าที่งานศึกษา[แก้]

วันที่ 9 - 11 ธันวาคม พ.ศ. 2493 - เป็นกรรมการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง ชั้นตรี ณ วัดพระบาท มิ่งเมือง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ วันที่ 24 - 26 ธันวาคม พ.ศ. 2494 - เป็นกรรมการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวงชั้นตรี ณ วัดช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมืองน่าน วันที่ 28 - 30 ธันวาคม พ.ศ. 2496 - เป็นกรรมการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวงชั้นตรี ณ วัดช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมืองน่าน วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2500 - เป็นวิทยากรอบรมครูพระปริยัติธรรม ณ วัดบุญยืน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2521 - ให้โอวาทแก่พระนวกะในคราวเปิดเรียนธรรมะภาคพรรษา ณ วัดบุญยืน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2526 - เป็นกรรมการรณรงค์ เพื่อการรู้หนังสือไทยแห่งชาติ จังหวัดน่านร่วมกับศูนย์การศึกษา นอกโรงเรียน จังหวัดน่าน วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2531 - เป็นประธานเปิดสำนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี สำนักเรียนวัดเมืองราม ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

งานพิเศษด้านการศึกษา[แก้]

ตั้งแต่ พ.ศ. 2516 - 2536 - เป็นประธานอำนวยการสอบธรรมสนามหลวง แผนกธรรม ณ สำนักสอบวัดตาลชุม ตำบลตาลชุม อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ตั้งแต่ พ.ศ. 2537 - 2543 - เป็นประธานอำนวยการสอบธรรมสนามหลวง แผนกธรรม ณ สำนักสอบวัดเมืองราม ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

- เป็นผู้รับใบอนุญาตตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และได้สร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมขึ้นที่วัดเมืองราม เพื่อใช้เป็นสถานที่เรียนพระปริยัติธรรมขึ้นที่วัดเมืองราม

- สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ได้ประทานชื่อโรงเรียนว่า "โรงเรียนพระปริยัติศาสนาภิพัฒน์วัดเมืองราม"

- นับตั้งแต่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการการศึกษาพระปริยัติธรรมในเขตตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา มาจนถึงปัจจุบันได้ปรับปรุงการศึกษาพระปริยัติธรรมภายในตำบลนาเหลือง โดยการส่งครูผู้สอนเข้ารับการอบรมและจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่ครูและนักเรียนในเขตาตำบลนาเหลือง เพื่อการส่งเสริม การศึกษาและให้กำลังใจแก่ครูและนักเรียนทุกรูป

- ได้จัดพระภิกษุเข้าไปสอนวิชาศีลธรรมตามโรงเรียนต่าง ๆ ของรัฐบาล

- ได้รับพระภิกษุสามเณร จากวัดต่าง ๆ เพื่อเข้าศึกษาพระปริยัติธรรมทุกปี

- ได้เปิดสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรมและจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่ครูและนักเรียน เป็นการส่งเสริม ในการศึกษาของพระภิกษุสามเณร และเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา อีกส่วนหนึ่งด้วย

หน้าที่การงานด้านเผยแผ่พระพุทธศาสนา[แก้]

พ.ศ. 2530 - เป็นพระธรรมทูตออกเผยแผ่ศีลธรรมแก่ประชาชนในตำบลกลางเวียง

- ได้อบรมศีลธรรมแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านนาเหลืองไชยราม

- ได้อบรมศีลธรรมแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านนาเหลืองใน

พ.ศ. 2531 - เป็นพระธรรมทูตออกเผยแผ่ศีลธรรมแก่ประชาชนในตำบลตาลชุม

พ.ศ. 2531 - ได้อบรมเผยแผ่ศีลธรรมแก่ประชาชนในตำบลนาเหลือง ณ วัดนาเหลืองนอก

- ได้อบรมเผยแผ่ศีลธรรมแก่ประชาชนในตำบลนาเหลือง ณ วัดดอนไชยพระบาท

- ได้อบรมเผยแผ่ศีลธรรมแก่ประชาชนในตำบลตาลชุม ณ วัดตาลชุม

- ได้อบรมศีลธรรมแก่ข้าราชการครูเนื่องในวันครูที่โรงเรียนสา อำเภอเวียงสา

พ.ศ. 2532 - เป็นพระธรรมทูตออกเผยแผ่ศีลธรรมแก่ประชาชนในตำบลส้าน อำเภอเวียงสา

- ได้อบรมศีลธรรมแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านนาเหลืองใน

- ได้อบรมศีลธรรมแก่ประชาชนในหมู่บ้านต่างๆในตำบลนาเหลือง

- เป็นพระธรรมทูตออกเผยแผ่ศีลธรรมแก่ประชาชนในตำบลตาลและตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา

- เป็นพระธรรมทูตออกเผยแผ่ศีลธรรมแก่ประชาชนในตำบลปงสนุกและตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา

- ได้อบรมศีลธรรมแก่ประชาชนในหมู่บ้านต่างๆในตำบลนาเหลือง

พ.ศ. 2534 - เป็นพระธรรมทูตออกเผยแผ่ศีลธรรมแก่ประชาชนในตำบลส้าน อำเภอเวียงสา

พ.ศ. 2535 - เป็นพระธรรมทูตออกเผยแผ่ศีลธรรมแก่ประชาชนในตำบลน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา

งานพิเศษในด้านเผยแผ่พระพุทธศาสนา[แก้]

- เป็นประธานเปิดหน่วยอบรมประชาชนตำบลนาเหลือง ณ วัดเมืองราม อำเภอเวียงสา

- ได้อบรมศีลธรรมแก่ศรัทธาประชาชนตามหมู่บ้านต่างๆ และตำบลต่างๆ ในเขตอำเภอเวียงสา เป็นประจำทุกปี โดยไปในนามของพระธรรมทูต อำเภอเวียงส่า ได้จัดให้มีงาน เทศน์มหาชาติขึ้นที่วัดเมืองรามและหมู่บ้านต่างๆ ภาคพรรษาเป็นประจำทุกปี

- ได้เทศน์ อบรมศีลธรรมและจริยธรรมให้โอวาทแก่ข้าราชการทหารตำรวจ ในอำเภอเวียงสา ที่ไปประกอบพิธีเวียนเทียนในวันสำคัญในพุทธศาสนาที่วัดเมืองรามเป็นประจำ

หน้าที่การงานและสาธารณูปการ[แก้]

พ.ศ. 2534 - ได้สร้างอุโบสถ วัดเมืองราม โดยมีความกว้าง 9 เมตร ยาว 19 เมตร มุงด้วยกระเบื้องเคลือบ สิ้นค่าก่อสร้างทั้งหมด 3,050,000 บาท

พ.ศ. 2534 - ได้เป็นประธานสร้างอุโบสถวัดนาเหลืองใน สิ้นค่าก่อสร้างไปแล้ว 3,900,000 บาท

- ได้เป็นประธานสร้างกุฏิวัดเชียงบาล ตำบลนาเหลือง สิ้นค่าก่อสร้าง 350,000 บาท

พ.ศ. 2537 - ได้เป็นประธานสร้างวิหารวัดนาเหลืองนอก ตำบลนาเหลือง สิ้นค่าก่อสร้างทั้งหมด 1,600,000 บาท

- ได้เป็นประธานสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรม ขึ้น 1 หลัง ลักษณะเป็นอาคารคอนกรีต เสริมเหล็ก สองชั้น กว้าง 9 เมตร ยาว 30 เมตร มุงด้วยกระเบื้องเคลือบ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 4,806,420 บาท

- เป็นประธานสร้างซุ้มประตู วัดเมืองราม ขนาดกว้าง 3.5 เมตร สูง 11 เมตร สิ้นค่า ก่อสร้างประมาณ 250,000 บาท

- เป็นประธานสร้างหอฉันขึ้นในวัดเมืองราม หนึ่งหลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 7 เมตร ยาว 20 เมตร สิ้นค่าก่อสร้าง 200,000 บาท

- เป็นประธานลาดยางในเส้นทางจากอนามัยตาลชุม ถึงหน้าวัดเมืองราม เป็นระยะทาง 2 ก.ม. สิ้นงบประมาณ 1,000,000 บาท

- เป็นประธานในการบูรณะหอพระไตรปิฎกในวัดเมืองราม สิ้นงบประมาณ 300,000 บาท

- เป็นประธานเทบริเวณลานวัดเมืองราม สิ้นงบประมาณ 120,000 บาท

- เป็นประธานบูรณะศาลาทำบุญ ของวัดเมืองราม สิ้นงบประมาณ 90,000 บาท

พ.ศ. 2538 - เป็นประธานสร้างกุฎิสงฆ์ที่วัดเมืองราม ขึ้น หนึ่งหลัง เป็นอาคารคอนกรีต เสริมเหล็ก สองชั้น กว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร สิ้นค่าก่อสร้างประมาณ 950,000 บาท

พ.ศ. 2538 - เป็นประธานสร้างถังเก็บน้ำฝนที่วัดเมืองราม จำนวน 9 ถัง สร้างโดยคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดสูง 3.60 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.20 เมตร สิ้นค่าก่อสร้าง 30,000 บาท

พ.ศ. 2539 - เป็นประธานสร้างกุฎิวัดนาเหลืองใน 1 หลัง สิ้นงบประมาณ จำนวน 1,200,000 บาท

พ.ศ. 2540 - เป็นประธานสร้างองค์พระเจดีย์วัดนาเหลืองใน สิ้นงบประมาณ จำนวน 350,000 บาท

พ.ศ. 2541 - เป็นประธานสร้างหอฉันและ ถังเก็บน้ำห้องส้วมวัดนาเหลืองใน สิ้นงบประมาณ 300,000 บาท

- เป็นประธานหล่อพระประธานหน้าตักกว้าง 80 นิ้ว ที่วัดนาเหลืองใน 1 องค์ สิ้นงบประมาณ 770,000 บาท

พ.ศ. 2543 - เป็นประธานสร้างหอระฆัง ที่วัดนาเหลืองใน 1หลัง สิ้นงบประมาณ 250,000 บาท

พ.ศ. 2543 - เป็นประธานสร้างซุ้มประตู วัดเมืองราม ขนาดกว้าง 3.8 เมตร สูง 11 เมตร สิ้นค่าก่อสร้างประมาณ 300,000 บาท

การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์[แก้]

- ได้ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและอุทกภัย ในเขตจังหวัดน่าน

- ได้ร่วมบริจาคเงินบำรุงโรงบาลจังหวัดน่าน และโรงบาลสงฆ์ พญาไท กรุงเทพมหานคร เป็นประจำทุกปี

- ได้ร่วมบริจาคเงินช่วยสร้างตึกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลนาหมื่นเป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท

- ได้ร่วมกับญาติโยมซื้อที่ดินถวายวัดนาเหลืองใน ตำบลนาเหลือง เป็นจำนวนเงิน 590,000 บาท

- ได้ให้ความร่วมมือกับทางหน่วยงานราชการที่พัฒนาตามหมู่บ้านต่างๆ

- ได้เป็นผู้ริเริ่ม ในการสร้างสะพานสะลิงข้ามแม่น้ำน่าน โดยสิ้นงบประมาณไปในการนี้จำนวน 1,400,000 บาท

- ได้ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนข้าราชการ ทำการขยายถนนภายในหมู่บ้านเมืองราม เป็นจำนวน หลายสาย

งานพิเศษในด้านสาธารณประโยชน์[แก้]

- เป็นประธานก่อสร้างถาวรวัตถุ เช่น อุโบสถ วิหาร กุฏิ ศาลาการเปรียญ ภายในวัดเมืองรามและวัดต่างๆ ในเขตตำบลนาเหลือง ตลอดจนได้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ใช้สอยต่างๆไว้กับวัดเมืองราม และตามสาธารณประโยชน์

การพัฒนาวัด[แก้]

- ได้พัฒนาวัด โดยได้มีการปรับพื้นที่ตัดถนนเข้าสู่บริเวณวัดภายในวัดได้ปลูกต้นไม้ดอก ไม้ประดับและไม้ยืนต้น จัดหาโต๊ะเก้าอี้มานั่ง ไว้ใช้เป็นศาสนสมบัติของวัดเมืองราม จัดหาตู้ยาไว้ประจำ เพื่อบำบัดโรคภัยไข้เจ็บ

อ้างอิง[แก้]