พระครูอินทสรวิสุทธิ์ (อินสม อินฺทสโร)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก พระครูอินทสรวิสุทธิ์)
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พระครูอินทสรวิสุทธิ์
(อินสม อินทสโร)
เกิด14 ตุลาคม 2463
มรณภาพ14 มิถุนายน 2544
อายุ81
อุปสมบท9 พฤษภาคม 2481
วัดวัดเมืองราม
จังหวัดน่าน
วุฒิน.ธ.เอก
ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเมืองราม
เจ้าคณะตำบลนาเหลือง
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

พระครูอินทสรวิสุทธิ์ (ครูบาอินสม) คือ เป็นพระเถระองค์สำคัญของตำบลนาเหลืองที่มีลูกศิษย์มากมาย ซึ่งท่านได้มรณภาพเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2544 สิริอายุได้ 81 พรรษา

ข้อมูลส่วนตัว[แก้]

ชื่อ พระครูอินทสรวิสุทธิ์ ฉายา อินฺทสโร พรรษา 60 น.ธ. เอก วัดเมืองราม ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ดำรงตำแหน่ง คือ
1. เจ้าอาวาสวัดเมืองราม
2. เจ้าคณะตำบลนาเหลือง
3. พระอุปัชฌาย์
4. ผู้อำนวยการการศึกษาพระปริยัติธรรมในเขตตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
5. ที่ปรึกษาหน่วยอบรมประชาชน ประจำตำบลนาเหลือง อ.เวียงสา จ.น่าน

สถานะเดิม[แก้]

ชื่อ อินสม นามสกุล บุญสุยะ เกิดวันพฤหัสบดี ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2463 ตรงกับวันขึ้น 2 ค่ำ เดือน 11 ปีวอก บิดาชื่อ นายจันทร์ บุญสุยะ มารดาชื่อ นางคำ บุญสุยะ บ้านนาเหลืองใน หมู่ที่ 1 ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ประวัติการบวช[แก้]

บรรพชา[แก้]

วัน พุธ ที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2481 ตรงกับวันขึ้น 6 ค่ำ ปีขาล ณ วัดนาเหลืองใน หมู่ที่ 1 ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยมี พระครูสาราธิคุณ ( ไชยปัญญา ) วัดศรีกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เป็นพระอุปัชฌาย์

อุปสมบท[แก้]

วันศุกร์ ที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2483 ตรงกับวันขึ้น 6 ค่ำ ปีเถาะ ณ วัดดอนไชยพระบาท อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

วิทยะฐานะ[แก้]

  • พ.ศ. 2479 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนบ้านนาเหลืองใน ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
  • พ.ศ. 2486 สอบได้นักธรรมชั้นเอก จากสำนักเรียนวัดบุญยืน ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

การรับพระราชทานสมณศักดิ์[แก้]

  • วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2510 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรี ในราชทินนามว่า พระครูอินทสรวิสุทธิ์
  • วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2519 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์สัญญาบัตรพัดยศ จากชั้นตรี เป็นชั้นโทในพระราชทินนามเดิม
  • วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2530 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์สัญญาบัตรพัดยศ จากชั้นโท เป็นชั้น เอกในพระราชทินนามเดิม

ตำแหน่งหน้าที่งานปกครอง[แก้]

วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2492 - เป็นเจ้าอาวาสวัดนาเหลืองใน ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

วันที่ 1 เมษษยน พ.ศ. 2497 - เป็นเจ้าคณะตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2498 - เป็นเจ้าอาวาสวัดเมืองราม ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2500 - เป็นพระอุปัชฌาย์ในเขตตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2520 - เป็นวิทยากร บรรยายธรรมแก่กำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ สภาตำบลนาเหลืองอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2523 - เป็นวิทยากรบรรยายธรรมแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านนาเหลืองไชยราม ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2525 - เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ในการประชุมอบรมพระสังฆาธิการ ในเขตอำเภอเวียงสา ณ วัดบุญยืน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 - เป็นวิทยากรบรรยายธรรม เรื่อง หลักพระพุทธศาสนา ณ โรงเรียนบ้านนาเหลืองไชยราม ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2529 - เป็นวิทยากรบรรยายธรรมแก่ประชาชนบ้านนาเหลืองนอก ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

วันที่ 22-24 มิถุนายน พ.ศ. 2530 - เข้ารับการอบรมพระสังฆาธิการ ระดับวัด และตำบล ณ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

งานพิเศษในด้านการปกครอง[แก้]

- นับตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส เจ้าคณะตำบล ได้อบรมศีลธรรมแก่ประชาชน ข้าราชการตามสถานที่ต่าง ๆ ตลอดจนศรัทธาประชาชน และพระภิกษุ สามเณรในวัดต่างๆ ในเขตปกครองมาโดยตลอด

- เป็นประธานนำพระภิกษุสามเณรวัดเมืองราม ทำวัตรเช้าเย็นที่วัดเมืองรามเป็นประจำ ทุกวัน และได้ประชุมคณะกรรมการให้โอวาทแก่คณะกรรมการ อ.บ.ต. ประจำตำบลนาเหลืองเป็นประจำ

ตำแหน่งหน้าที่งานศึกษา[แก้]

วันที่ 9 - 11 ธันวาคม พ.ศ. 2493 - เป็นกรรมการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง ชั้นตรี ณ วัดพระบาท มิ่งเมือง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ วันที่ 24 - 26 ธันวาคม พ.ศ. 2494 - เป็นกรรมการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวงชั้นตรี ณ วัดช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมืองน่าน วันที่ 28 - 30 ธันวาคม พ.ศ. 2496 - เป็นกรรมการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวงชั้นตรี ณ วัดช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมืองน่าน วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2500 - เป็นวิทยากรอบรมครูพระปริยัติธรรม ณ วัดบุญยืน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2521 - ให้โอวาทแก่พระนวกะในคราวเปิดเรียนธรรมะภาคพรรษา ณ วัดบุญยืน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2526 - เป็นกรรมการรณรงค์ เพื่อการรู้หนังสือไทยแห่งชาติ จังหวัดน่านร่วมกับศูนย์การศึกษา นอกโรงเรียน จังหวัดน่าน วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2531 - เป็นประธานเปิดสำนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี สำนักเรียนวัดเมืองราม ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

งานพิเศษด้านการศึกษา[แก้]

ตั้งแต่ พ.ศ. 2516 - 2536 - เป็นประธานอำนวยการสอบธรรมสนามหลวง แผนกธรรม ณ สำนักสอบวัดตาลชุม ตำบลตาลชุม อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ตั้งแต่ พ.ศ. 2537 - 2543 - เป็นประธานอำนวยการสอบธรรมสนามหลวง แผนกธรรม ณ สำนักสอบวัดเมืองราม ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

- เป็นผู้รับใบอนุญาตตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และได้สร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมขึ้นที่วัดเมืองราม เพื่อใช้เป็นสถานที่เรียนพระปริยัติธรรมขึ้นที่วัดเมืองราม

- สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ได้ประทานชื่อโรงเรียนว่า "โรงเรียนพระปริยัติศาสนาภิพัฒน์วัดเมืองราม"

- นับตั้งแต่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการการศึกษาพระปริยัติธรรมในเขตตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา มาจนถึงปัจจุบันได้ปรับปรุงการศึกษาพระปริยัติธรรมภายในตำบลนาเหลือง โดยการส่งครูผู้สอนเข้ารับการอบรมและจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่ครูและนักเรียนในเขตาตำบลนาเหลือง เพื่อการส่งเสริม การศึกษาและให้กำลังใจแก่ครูและนักเรียนทุกรูป

- ได้จัดพระภิกษุเข้าไปสอนวิชาศีลธรรมตามโรงเรียนต่าง ๆ ของรัฐบาล

- ได้รับพระภิกษุสามเณร จากวัดต่าง ๆ เพื่อเข้าศึกษาพระปริยัติธรรมทุกปี

- ได้เปิดสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรมและจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่ครูและนักเรียน เป็นการส่งเสริม ในการศึกษาของพระภิกษุสามเณร และเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา อีกส่วนหนึ่งด้วย

หน้าที่การงานด้านเผยแผ่พระพุทธศาสนา[แก้]

พ.ศ. 2530 - เป็นพระธรรมทูตออกเผยแผ่ศีลธรรมแก่ประชาชนในตำบลกลางเวียง

- ได้อบรมศีลธรรมแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านนาเหลืองไชยราม

- ได้อบรมศีลธรรมแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านนาเหลืองใน

พ.ศ. 2531 - เป็นพระธรรมทูตออกเผยแผ่ศีลธรรมแก่ประชาชนในตำบลตาลชุม

พ.ศ. 2531 - ได้อบรมเผยแผ่ศีลธรรมแก่ประชาชนในตำบลนาเหลือง ณ วัดนาเหลืองนอก

- ได้อบรมเผยแผ่ศีลธรรมแก่ประชาชนในตำบลนาเหลือง ณ วัดดอนไชยพระบาท

- ได้อบรมเผยแผ่ศีลธรรมแก่ประชาชนในตำบลตาลชุม ณ วัดตาลชุม

- ได้อบรมศีลธรรมแก่ข้าราชการครูเนื่องในวันครูที่โรงเรียนสา อำเภอเวียงสา

พ.ศ. 2532 - เป็นพระธรรมทูตออกเผยแผ่ศีลธรรมแก่ประชาชนในตำบลส้าน อำเภอเวียงสา

- ได้อบรมศีลธรรมแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านนาเหลืองใน

- ได้อบรมศีลธรรมแก่ประชาชนในหมู่บ้านต่างๆในตำบลนาเหลือง

- เป็นพระธรรมทูตออกเผยแผ่ศีลธรรมแก่ประชาชนในตำบลตาลและตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา

- เป็นพระธรรมทูตออกเผยแผ่ศีลธรรมแก่ประชาชนในตำบลปงสนุกและตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา

- ได้อบรมศีลธรรมแก่ประชาชนในหมู่บ้านต่างๆในตำบลนาเหลือง

พ.ศ. 2534 - เป็นพระธรรมทูตออกเผยแผ่ศีลธรรมแก่ประชาชนในตำบลส้าน อำเภอเวียงสา

พ.ศ. 2535 - เป็นพระธรรมทูตออกเผยแผ่ศีลธรรมแก่ประชาชนในตำบลน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา

งานพิเศษในด้านเผยแผ่พระพุทธศาสนา[แก้]

- เป็นประธานเปิดหน่วยอบรมประชาชนตำบลนาเหลือง ณ วัดเมืองราม อำเภอเวียงสา

- ได้อบรมศีลธรรมแก่ศรัทธาประชาชนตามหมู่บ้านต่างๆ และตำบลต่างๆ ในเขตอำเภอเวียงสา เป็นประจำทุกปี โดยไปในนามของพระธรรมทูต อำเภอเวียงส่า ได้จัดให้มีงาน เทศน์มหาชาติขึ้นที่วัดเมืองรามและหมู่บ้านต่างๆ ภาคพรรษาเป็นประจำทุกปี

- ได้เทศน์ อบรมศีลธรรมและจริยธรรมให้โอวาทแก่ข้าราชการทหารตำรวจ ในอำเภอเวียงสา ที่ไปประกอบพิธีเวียนเทียนในวันสำคัญในพุทธศาสนาที่วัดเมืองรามเป็นประจำ

หน้าที่การงานและสาธารณูปการ[แก้]

พ.ศ. 2534 - ได้สร้างอุโบสถ วัดเมืองราม โดยมีความกว้าง 9 เมตร ยาว 19 เมตร มุงด้วยกระเบื้องเคลือบ สิ้นค่าก่อสร้างทั้งหมด 3,050,000 บาท

พ.ศ. 2534 - ได้เป็นประธานสร้างอุโบสถวัดนาเหลืองใน สิ้นค่าก่อสร้างไปแล้ว 3,900,000 บาท

- ได้เป็นประธานสร้างกุฏิวัดเชียงบาล ตำบลนาเหลือง สิ้นค่าก่อสร้าง 350,000 บาท

พ.ศ. 2537 - ได้เป็นประธานสร้างวิหารวัดนาเหลืองนอก ตำบลนาเหลือง สิ้นค่าก่อสร้างทั้งหมด 1,600,000 บาท

- ได้เป็นประธานสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรม ขึ้น 1 หลัง ลักษณะเป็นอาคารคอนกรีต เสริมเหล็ก สองชั้น กว้าง 9 เมตร ยาว 30 เมตร มุงด้วยกระเบื้องเคลือบ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 4,806,420 บาท

- เป็นประธานสร้างซุ้มประตู วัดเมืองราม ขนาดกว้าง 3.5 เมตร สูง 11 เมตร สิ้นค่า ก่อสร้างประมาณ 250,000 บาท

- เป็นประธานสร้างหอฉันขึ้นในวัดเมืองราม หนึ่งหลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 7 เมตร ยาว 20 เมตร สิ้นค่าก่อสร้าง 200,000 บาท

- เป็นประธานลาดยางในเส้นทางจากอนามัยตาลชุม ถึงหน้าวัดเมืองราม เป็นระยะทาง 2 ก.ม. สิ้นงบประมาณ 1,000,000 บาท

- เป็นประธานในการบูรณะหอพระไตรปิฎกในวัดเมืองราม สิ้นงบประมาณ 300,000 บาท

- เป็นประธานเทบริเวณลานวัดเมืองราม สิ้นงบประมาณ 120,000 บาท

- เป็นประธานบูรณะศาลาทำบุญ ของวัดเมืองราม สิ้นงบประมาณ 90,000 บาท

พ.ศ. 2538 - เป็นประธานสร้างกุฎิสงฆ์ที่วัดเมืองราม ขึ้น หนึ่งหลัง เป็นอาคารคอนกรีต เสริมเหล็ก สองชั้น กว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร สิ้นค่าก่อสร้างประมาณ 950,000 บาท

พ.ศ. 2538 - เป็นประธานสร้างถังเก็บน้ำฝนที่วัดเมืองราม จำนวน 9 ถัง สร้างโดยคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดสูง 3.60 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.20 เมตร สิ้นค่าก่อสร้าง 30,000 บาท

พ.ศ. 2539 - เป็นประธานสร้างกุฎิวัดนาเหลืองใน 1 หลัง สิ้นงบประมาณ จำนวน 1,200,000 บาท

พ.ศ. 2540 - เป็นประธานสร้างองค์พระเจดีย์วัดนาเหลืองใน สิ้นงบประมาณ จำนวน 350,000 บาท

พ.ศ. 2541 - เป็นประธานสร้างหอฉันและ ถังเก็บน้ำห้องส้วมวัดนาเหลืองใน สิ้นงบประมาณ 300,000 บาท

- เป็นประธานหล่อพระประธานหน้าตักกว้าง 80 นิ้ว ที่วัดนาเหลืองใน 1 องค์ สิ้นงบประมาณ 770,000 บาท

พ.ศ. 2543 - เป็นประธานสร้างหอระฆัง ที่วัดนาเหลืองใน 1หลัง สิ้นงบประมาณ 250,000 บาท

พ.ศ. 2543 - เป็นประธานสร้างซุ้มประตู วัดเมืองราม ขนาดกว้าง 3.8 เมตร สูง 11 เมตร สิ้นค่าก่อสร้างประมาณ 300,000 บาท

การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์[แก้]

- ได้ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและอุทกภัย ในเขตจังหวัดน่าน

- ได้ร่วมบริจาคเงินบำรุงโรงบาลจังหวัดน่าน และโรงบาลสงฆ์ พญาไท กรุงเทพมหานคร เป็นประจำทุกปี

- ได้ร่วมบริจาคเงินช่วยสร้างตึกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลนาหมื่นเป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท

- ได้ร่วมกับญาติโยมซื้อที่ดินถวายวัดนาเหลืองใน ตำบลนาเหลือง เป็นจำนวนเงิน 590,000 บาท

- ได้ให้ความร่วมมือกับทางหน่วยงานราชการที่พัฒนาตามหมู่บ้านต่างๆ

- ได้เป็นผู้ริเริ่ม ในการสร้างสะพานสะลิงข้ามแม่น้ำน่าน โดยสิ้นงบประมาณไปในการนี้จำนวน 1,400,000 บาท

- ได้ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนข้าราชการ ทำการขยายถนนภายในหมู่บ้านเมืองราม เป็นจำนวน หลายสาย

งานพิเศษในด้านสาธารณประโยชน์[แก้]

- เป็นประธานก่อสร้างถาวรวัตถุ เช่น อุโบสถ วิหาร กุฏิ ศาลาการเปรียญ ภายในวัดเมืองรามและวัดต่างๆ ในเขตตำบลนาเหลือง ตลอดจนได้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ใช้สอยต่างๆไว้กับวัดเมืองราม และตามสาธารณประโยชน์

การพัฒนาวัด[แก้]

- ได้พัฒนาวัด โดยได้มีการปรับพื้นที่ตัดถนนเข้าสู่บริเวณวัดภายในวัดได้ปลูกต้นไม้ดอก ไม้ประดับและไม้ยืนต้น จัดหาโต๊ะเก้าอี้มานั่ง ไว้ใช้เป็นศาสนสมบัติของวัดเมืองราม จัดหาตู้ยาไว้ประจำ เพื่อบำบัดโรคภัยไข้เจ็บ

อ้างอิง[แก้]