พระครูอนุศาสน์กิจจาทร (เขียว กิตฺติคุโณ)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระครูอนุศาสน์กิจจาทร
(เขียว กิตฺติคุโณ)
พ่อท่านเขียว
เกิดสิงหาคม พ.ศ. 2472
อายุ91
อุปสมบท6 มิถุนายน พ.ศ. 2492
พรรษา70
วัดวัดห้วยเงาะ
จังหวัดปัตตานี
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

พ่อท่านเขียว กิตติคุโณ วัดห้วยเงาะ (19 สิงหาคม พ.ศ. 2472– ) พระเกจิอาจารย์สาย(หลวงปู่ทวด) ผู้มีศีลวัตรปฏิบัติอันงดงาม ที่ยังมีชีวิตอยู่ในยุคปัจจุบัน และเป็นที่น่าเคารพนับถือ โดยท่านได้สืบทอดวิชามาจากพระเกจิอาจารย์รุ่นเก่า รวมไปถึงเกจิฆราวาส โดยสืบวิชาจำพวก สมุนไพร พวกสืบอายุ เมตตา แคล้วคลาด โภคทรัพย์ ฯลฯ ซึ่งวัตถุมงคลของพ่อท่านเขียวนั้นมีประสบการณ์มาก ประชาชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศต่างเลื่อมใสศรัทธาในองค์พ่อท่านเขียว

ประวัติ[แก้]

พ่อท่านเขียว กิตติคุโณ วัดห้วยเงาะ ท่านเกิดเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2472 ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ณ ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เป็นบุตรของนายทอง เพชรภักดี และ นางกิ๊ม นวลศรี ครอบครัวชาวนาในจังหวัดยะลา โดยเป็นบุตรคนที่ 3 ในจำนวนพี่น้องร่วมบิดามารดาทั้งหมด 7 คน ช่วงชีวิตในวัยเด็ก ท่านเรียนจบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพราะบิดาถึงแก่กรรม จึงต้องออกมาช่วยมารดาทำงานเพื่อช่วยเหลือครอบครัว จนกระทั่งเมื่อมีอายุได้ 20 ปี จึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ วัดนางโอ (หรือวัดบุพนิมิต ในปัจจุบัน) ตำบลแม่ลาน (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น อำเภอแม่ลาน) จังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2492 โดยมีพระครูมนูญสมณการ วัดพลานุภาพ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการแดง ธมฺมโชโต เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการคำ ติสสโร เป็นพระอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้วิชาให้แก่พ่อท่านเขียวก่อนอุปสมบท หลังจากนั้นท่านจึงได้ฝึกฝนสวดมนต์บทต่าง ๆ ในเจ็ดตำนานและการสวดภาณยักษ์ [1]

พรรษาที่ 2 ท่านได้ย้ายไปจำพรรษาอยู่ที่วัดสุนทรประชาราม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
พรรษาที่ 3 พ่อท่านเขียวได้กลับไปที่วัดนางโออีกครั้ง พร้อมกับได้ศึกษาวิชากับ ตาเลี่ยม กับฆราวาสที่เชี่ยวชาญด้านวิปัสสนากรรมฐาน รวมทั้งศึกษาสรรพวิชาต่าง ๆ จากฆราวาสอีกหลายท่าน พ่อท่านเขียวยังสอบได้นักธรรมชั้นโท แล้วยังได้รับตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสวัดนางโอ ก่อนที่จะดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสในเวลาต่อมา พ่อท่านเขียวเป็นคนที่รักความสันโดษ และใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย มัธยัสถ์ อดออม และรักการอ่านและการศึกษาหาความรู้ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านกฎหมายหรือทางด้านเกษตรกรรม หรือในทางด้านทางธรรม ท่านก็ศึกษาพระปริยัติธรรม บาลีไวยากรณ์ และ นักธรรม รวมทั้งสวดมนต์พิธีต่าง ๆ [2]
พรรษาที่ 5 สามารถสวดปาฏิโมกข์ได้ มีความเคร่งครัด ไม่ยึดติดในลาภยศ สรรเสริญ [2]
พ่อท่านเขียว กิตติคุโณ ได้ย้ายมาจำพรรษา ณ วัดห้วยเงาะ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ในสมัยที่พ่อท่านธีร์ ลูกศิษย์ของท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาส

ธรรมะจากพ่อท่านเขียว[แก้]

นอกจากปฏิปทาและความเคร่งครัดในพระธรรมวินัยอันน่าเลื่อมใสแล้ว พ่อท่านเขียว กิตติคุโณ ยังได้เมตตาสั่งสอนลูกศิษย์และประชาชนให้เป็นคนดีอยู่เสมอในโอกาสต่างๆ ซึ่งธรรมะของท่านนั้นมีใจความสำคัญครบถ้วน และกระชับทำให้จำและนำไปปฏิบัติได้ง่าย อาทิเช่น
-ให้ทำมาหาไว้ : ซึ่งขยายความได้ว่า ปกติเรามักจะคุ้นชินกับคำว่า ทำมาหากิน แต่พ่อท่านเขียวท่านจะสอนให้ทำงาน(ทำมา) เพื่อให้ได้เงิน แต่เมื่อได้เงินแล้วเราก็ควรที่จะเก็บออมเงินเอาไว้ส่วนหนึ่ง (หาไว้) เพื่อให้เงินนั้นงอกเงยขึ้นเรื่อยๆต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการเงินส่วนตัวขั้นพื้นฐานในยุคปัจจุบัน คือการกันรายได้เพื่อเก็บไว้เป็นทุนสำรองเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน 3-6 เท่าของรายจ่ายต่อเดือน, การลดความเสี่ยงต่างๆของชีวิต เช่น การทำประกันภัย หรือประกันชีวิต, การนำเงินส่วนหนึ่งมาใช้สำหรับการลดหย่อนภาษีผ่านการลงทุนในรูปแบบต่างๆ และสุดท้ายคือการนำเงินออมส่วนหนึ่งมาลุงทุนเพื่อให้เงินนั้นงอกเงยต่อไป
-จงทำจิตให้ยิ่ง

วัตถุมงคล[แก้]

ในด้านการปลุกเสกวัตถุมงคล พ่อท่านเขียว กิตติคุโณ นับได้ว่าท่านเป็นพระเถระที่มีพุทธาคมแก่กล้าที่สุดรูปหนึ่งในประเทศไทยเรา พ่อท่านเขียวท่านได้เข้าร่วมปลุกเสกหลวงพ่อทวด ตั้งแต่สมัย พระอาจารย์ทิม วัดช้างให้ โดยเฉพาะพระหลวงพ่อทวดเนื้อว่านรุ่นแรก ปี2497 พ่อท่านเขียวเล่าว่าท่านได้ไปช่วยพระอาจารย์ทิม ตั้งแต่ขั้นตอนในการสร้างพระ และได้เข้าร่วมพิธีเสกพระหลวงพ่อทวดรุ่นแรกนี้ด้วยตัวท่านเอง นับแต่นั้นพิธีพุทธาภิเษกพระหลวงพ่อทวดของวัดช้างให้ส่วนใหญ่แล้ว จะทำการนิมนต์พ่อท่านเขียวมาร่วมปลุกเสกเสมอมา

ส่วนวัตถุมงคลของพ่อท่านเขียวที่โด่งดังก็มี พระบูชาและเหรียญหลวงพ่อศรีแก้ว(ในหีบ)วัดห้วยเงาะ ปี2522 ซึ่งนับเป็นพระเครื่องรุ่นแรกของพ่อท่านเขียว ,พระหลวงพ่อศรีแก้วปี2523 ,พระราหูรุ่นแรก ปี2538 ทั้งเนื้อว่านและเนื้อกะลาแกะ ,พระชุดครบรอบ90ปีหลวพ่อศรีแก้วปี2539 ,หลวงพ่อทวดขนาดบูชาและเนื้อว่านวัดห้วยเงาะปี2536-2539 โดยเฉพาะพระหลวงพ่อทวดปี2539ไตรมาสหลังฝังพลอยแดงเป็นที่นิยมมาก ,รูปเหมือนพ่อท่านเขียวหลังพระราหูเนื้อว่านและเหรียญรุ่นมหาบารมีเดชคุ้มภัยปี2545 ,พระสังกัจจายน์มหาทรัพย์ พระสังกัจจายน์ซุ้มเพลิงผา พระปิดตาโภคทรัพย์ พระปิดตามหาลาภผงธูป พระปิดตาพิมพ์ใหญ่หูกาง พระปิดตาจัมโบ้ พระปิดตามหาลาภไข่ปลา ,พ่อขุนช้างเจ้าทรัพย์รุ่นแรกเป็นเนื้อว่าน ,ส่วนปลัดขิกของท่านก็เป็นที่นิยม มีอานุภาพคุ้มครองป้องกันภัย และเมตตามหานิยม แต่มีข้อห้ามจำเพาะคือห้ามห้อย,ห้ามคาด ปลัดขิกไว้ทางด้านขวาเด็ดขาด พระคาถาปลุกเสกปลัดขิก "โอมพะลึงกำลัง จะหังสะหวาหะ อุปปะสัมปะสุนะโมโล" ,และในช่วงปี 2545-2546 พ่อท่านเขียวได้สร้างตะกรุดที่ม้วนจากแผ่นโลหะดอกเล็กๆแจกฟรีให้แก่ญาติโยม พ่อท่านเขียวเรียกว่า "ตะกรุดหลวงพ่อทวด" หรือตะกรุดพุทธคุณ50 หรือบางท่านเรียกว่าตะกรุดนิมิตพิสมร ความเป็นมาของการสร้างตะกรุดหลวงพ่อทวดนี้ พ่อท่านเขียวได้เมตตาเล่าให้ฟังว่า หลวงพ่อทวดท่านได้เสด็จมาในนิมิตสอนให้พ่อท่านเขียวเขียนอักขระลงบนแผ่นตะกรุดและสอนพระคาถาให้เสก แล้วสั่งให้พ่อท่านเขียวทำตะกรุดนี้แจก เพราะ "พวกแขกจะก่อความวุ่นวาย" ไม่นานนักก็เกิดเหตุการณ์ตากใบฯและปล้นปืนปี2547 อันเป็นชนวนเหตุแห่งความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปัจจุบัน แต่ผู้ที่ได้รับตะกรุดหลวงพ่อทวดจากพ่อท่านเขียวไปพกพาบูชา ต่างได้รับความปลอดภัยแคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง

การสร้างเหรียญรูปเหมือรุ่นแรกพ่อท่านเขียว หรือที่เรียกกันติดปากว่าเหรียญรุ่น รับทรัพย์-ขวัญถุง ทำการสร้างในปี2543 สร้างในวาระที่พ่อท่านเขียว มีอายุครบ6รอบ 72ปี โดยมีลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่มีจุดไข่ปลารอบเหรียญ หน้าเหรียญเป็นรูปพ่อท่านเขียวหน้าตรง ช่างแกะได้มีรายละเอียดเหมือนพ่อท่านเขียวมากๆ ด้านหลังมี2แบบ คือแบบรับทรัพย์และแบบขวัญถุง มีรายละเอียดต่างกันตรงอักษรชื่อเหรียญและตารางเลขยันต์ด้านหลังเหรียญ จำนวนการสร้าง เนื้อทองคำสร้างตามสั่งจอง ,เนื้อเงินหน้าทองคำสร้าง300เหรียญ ,เนื้อนวะสร้าง300เหรียญ ,เนื้อนวะหน้าเงินสร้าง300เหรียญ ,เนื้อเงินสร้าง500เหรียญ ,เนื้อโลหะ(ทองแดง)หน้าเงินสร้าง500เหรียญ ,เนื้อโลหะ(ทองแดง)แบบรับทรัพย์สร้าง15,000เหรียญ ,เนื้อโลหะ(ทองแดง)แบบขวัญถุงสร้าง15,000เหรียญ ,และสร้างเป็นเหรียญเล็ก(เม็ดแตง) เนื้อทองคำสร้าง72เหรียญ ,เนื้อเงินสร้าง720เหรียญ ,เนื้อโลหะ(ทองแดง)สร้าง20,000เหรียญ และยังมีวัตถุมงคลที่สร้างในคราเดียวกันอีกมากมายรวม24รายการ อาทิ พระบูชารูปเหมือนพ่อท่านเขียวรุ่นแรก(ด้านหลังสังฆาฏิรูปงู ปีนักษัตรมะเส็ง) ,รูปหล่อพ่อท่านเขียวลอยองค์รุ่นแรก ,พระกริ่งรับทรัพย์ ,พระปรกใบมะขามรับทรัพย์ เป็นต้น การสร้างพระรุ่นรับทรัพย์-ขวัญถุงหรือพ่อท่านเขียวรุ่นแรกนี้ นับเป็นการสร้างพระที่มีเจตนาการสร้างบริสุทธิ์ จำนวนการสร้างชัดเจนแน่นนอน และมีการพุทธาภิเษกที่เข้มขลังเป็น มงคลในทุกๆด้านทั้งเมตตาค้าขาย โภคทรัพย์ และนิรันตรายคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายต่างๆนานา[3]

ประชาชนในแถบนั้นต่างทราบถึงกิตติศัพท์ของพ่อท่านเขียว และมีประสบการณ์จากพระราหูรุ่นแรก ต่างจะครอบครอง พระราหูรุ่นใหม่ของพ่อท่านเขียว เพื่อให้ญาติพี่น้องของตนเองไปบูชาเพื่อป้องกันภัย พ่อท่านธีร์ (พระครูพิทักษ์อรัญญาวาส) ลูกศิษย์ของพ่อท่านเขียว จึงจัดสร้างพระราหูรุ่นสองขึ้นมา โดยยึดถือเอาวันเกิดตามสุริยคราสก็คือวันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2545 ตั้งแต่ก่อนพระราหูจะเข้ามา 7 วันจนถึงปีหน้าตลอดทั้งปี ฤทธิ์อาถรรพ์ของพระราหูจะแรงมากขึ้น ผู้ที่นำพระราหูไปบูชาด้วยความตั้งใจ ท่านจะบันดาลให้ผู้บูชาประสบความสำเร็จอย่างที่ต้องการทุกประการ และจะช่วยขับสิ่งร้ายออกจากชีวิตของทุกคนอีกด้วย ช่วยคุ้มครองอันตราย ใครที่คิดร้ายกับเรา ผู้นั้นก็จะแพ้ภัยไปเอง [2]


วัตถุมงคล พ่อท่านเขียว กิตติคุโณ วัดห้วยเงาะ ปีพ.ศ. 2557

มีการสร้างเหรียญรุ่น สืบอายุ พ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ

สืบเนื่องจากคำปรารภของพ่อท่านเขียว

ครั้งที่ท่านเดินทางมารับการรักษาที่กรุงเทพฯ เมื่อราวเดือนธันวาคม ปี 2556

ในเรื่องอานิสงส์ของการสร้างพระพิฆเนศ จะสามารถส่งผลต่ออายุให้กับผู้ที่สร้าง

ศิษย์และแพทย์ที่ได้รับทราบเรื่องราวอานิสงส์ดังกล่าวนี้

จึงกราบนิมนต์ให้พ่อท่านเขียว สร้างพระพิฆเนศ เพื่อที่จะบังเกิดเป็นอานิสงส์แห่งการต่ออายุของพ่อท่านเอง


ซึ่งพ่อท่านเขียวได้มอบเงินจำนวน 1,000 บาท(หนึ่งพันบาทถ้วน)

ให้เพื่อเป็นปฐมทุนทรัพย์ ในการสร้างพระพิฆเนศครั้งนี้

แล้วมอบหมาย พันตรีนายแพทย์ ธง พงษ์หาญยุทธ

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ให้รับเป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างจนแล้วเสร็จต่อไป


โดยจัดสร้างพระพิฆเนศขึ้นในรูปแบบของเหรียญรูปไข่ ผลิตโดยกรรมวิธีปั๊มโลหะ

ด้านหน้าของเหรียญ เป็นรูปเหมือนพ่อท่านเขียว

ด้านบนมีตัวอักษรคำว่า สืบอายุ อันเป็นชื่อเรียกของเหรียญรุ่นนี้ ด้านล่างมีตัวอักษรคำว่า พ่อท่านเขียว

ส่วนด้านหลังของเหรียญ เป็นรูปพระพิฆเนศ มีเทวะลักษณะสมบูรณ์ สวมเทริด ประทับนั่งขัดสมาธิ

พระกรทั้งสี่ถือ วชิราวุธ ,บ่วงเชือก,งา และ ขนมโมทกะ มีงูเป็นสร้อยสังวาล

ด้านล่างมีตัวอักษรคำว่า วัดห้วยเงาะ จ.ปัตตานี พ.ศ. 2557


ผู้จัดสร้างได้กำหนดให้มีการสร้างเหรียญไว้ 2 ประเภท คือ

1.สร้างเพื่อถวายพ่อท่านเขียว และ มอบให้ผู้ที่ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ (สร้างจากเงินที่คนร่วมบริจาค)

คือ เหรียญทองแดงรมดำ จำนวน 5,000 เหรียญ


2.สร้างเพื่อเก็บรักษาเป็นที่ระลึก (สร้างจากเงินส่วนตัวของผู้จัดสร้าง) ไม่ได้นำเงินทำบุญหรือบริจาคใดๆมาสร้าง

จำนวน 1,268 เหรียญ ใช้เนื้อโลหะแตกต่างกัน คือ


เหรียญเงินบริสุทธิ์ จำนวน 15 เหรียญ

เหรียญดีบุก จำนวน 22 เหรียญ

เหรียญชุบทองพ่นทราย จำนวน 100 เหรียญ

เหรียญทองแดงรมดำ จำนวน 1,131 เหรียญ


การดำเนินการจัดสร้างเหรียญ สืบอายุ ในครั้งนี้

มีผู้แสดงความจำนงและร่วมบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการจัดสร้าง

เป็นยอดเงินจำนวน 76,300 บาท (เจ็ดหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน)

ซึ่งมีการใช้จ่ายในการจัดสร้างเหรียญ ,แม่พิมพ์เหรียญ

เพื่อถวายพ่อท่านเขียวไปทั้งสิ้น 62,000 บาท (หกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ทำให้มียอดเงินบริจาคคงเหลืออีก 14,300 บาท(หนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน)

ผู้จัดสร้างจึงรวบรวมเงินคงเหลือทั้งหมดนำไปถวายพ่อท่านเขียว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว


ในวันศุกร์ที่4 กรกฎาคม 2557

ผู้จัดสร้างและคณะได้ลำเลียงเหรียญ สืบอายุ ทั้งหมดโดยเครื่องบินจากกรุงเทพฯเพื่อไปประกอบพิธีพุทธาภิเษก

ในวันเสาร์ที่5 กรกฎาคม 2557เวลามงคลฤกษ์ ๙โมงเช้า ณ กุฏิของพ่อท่านเขียว ภายในวัดห้วยเงาะ จ.ปัตตานี

โดยครั้งนี้พ่อท่านเขียว ได้เมตตาอธิษฐานจิต ปลุกเสกเดี่ยว ใช้เวลาประมาณ 1ชั่วโมง เป็นอันเสร็จพิธี

จากนั้นพันตรีนายแพทย์ธง พงษ์หาญยุทธ ในฐานะผู้จัดสร้าง

ได้นำเหรียญ สืบอายุ ทองแดงรมดำ จำนวน 5,000 เหรียญ

ถวายพ่อท่านเขียว เพื่อให้ท่านไว้แจกศิษยานุศิษย์ตามอัธยาศัย

และพ่อท่านเขียวได้เมตตามอบ เหรียญ สืบอายุ ทองแดงรมดำ

ให้ผู้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ทุกๆคน จำนวน 718 เหรียญ

วัตถุมงคลเหรียญ สืบอายุ นี้

ผู้ดำเนินการจัดสร้างมีเจตนา สร้างเพื่อแจกโดยไม่คิดมูลค่า

และไม่มีการสั่งจอง หรือจัดจำหน่ายเพื่อหาทุนทรัพย์ใดๆทั้งสิ้น

หวังใจเพียงให้ได้อานิสงส์มาถวายพ่อท่านเขียว กิตติคุโณ

เพื่อให้ท่านมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง สืบอายุยืนยาว

อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ศิษยานุศิษย์ทั้งหลายได้อาศัยบารมีไปตราบนานเท่านาน.

อ้างอิง[แก้]

  1. หนังสือ 19 คณาจารย์ยอดนิยมยุคปัจจุบัน
  2. 2.0 2.1 2.2 ชีวประวัติพ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่สมเหตุสมผล มีนิยามชื่อ "หลวงปู่" หลายครั้งด้วยเนื้อหาต่างกัน อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่สมเหตุสมผล มีนิยามชื่อ "หลวงปู่" หลายครั้งด้วยเนื้อหาต่างกัน
  3. "วัตถุมงคลของพ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2011-11-11. สืบค้นเมื่อ 2011-10-10.
ก่อนหน้า พระครูอนุศาสน์กิจจาทร (เขียว กิตฺติคุโณ) ถัดไป
หลวงพ่อดำ 2leftarrow.png เจ้าอาวาสวัดนางโอ
(พ.ศ. 2497 - พ.ศ. 2500)
2rightarrow.png พระครูกิตติคุณากร