พระครูพิศิษฐชโลปการ (เกลี้ยง มนุญฺโญ)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระครูพิศิษฐชโลปการ

(เกลี้ยง มนุญฺโญ)
ชื่ออื่นหลวงพ่อเกลี้ยง , หลวงปู่เกลี้ยง วัดเนินสุทธาวาส
ส่วนบุคคล
เกิด20 มิถุนายน พ.ศ. 2461 เกิดที่บ้านหมู่ 10 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (99 ปี)
มรณภาพ2 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
นิกายมหานิกาย
ตำแหน่งชั้นสูง
ที่อยู่วัดเนินสุทธาวาส ชลบุรี
อุปสมบท2 กรกฎาคม พ.ศ. 2482 (อายุ 21 ปี)
พรรษา78 พรรษา
ตำแหน่งเจ้าคณะตำบล ชั้นเอก

พระครูพิศิษฐชโลปการ (หลวงปู่เกลี้ยง มนุญฺโญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดเนินสุทธาวาส เกจิดังของอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ท่านเป็นพระที่มีเมตตาสูง ท่านพัฒนาวัดเนินสุทธาวาสจนมีความเจริญรุ่งเรืองในทุก ๆ ด้าน ท่านได้สร้างมหาธาตุเจดีย์มิ่งโมลีศรีบูรพา สำนักปฏิบัติธรรมชื่อว่า "สวนป่านันทวันอาศรม" วัดนันทวัน อยู่ที่ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี "ปัจจุบันสังขารท่านไม่เน่าเปื่อย " ทางวัดยังคงเก็บรักษาไว้ในโรงแก้วให้ลูกศิษย์ลูกหาและประชาชนทั่วไปได้กราบไหว้

ประวัติ[แก้]

หลวงปู่เกลี้ยง มีนามเดิมว่า " เกลี้ยง " นามสกุล " สุทธิพงศ์ " บิดาชื่อ นายเปล่ง สุทธิพงษ์ มารดาชื่อ นางเนียม สุทธิพงษ์ (ฮั้นลี้) เกิดเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2461 ปีมะเมีย ที่บ้านหมู่ 10 ต.หนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีพี่น้องร่วมกัน 3 คน ท่านเป็นคนที่ 2 คือ[1]

 1. พี่ชายคนโต (เสียชีวิตตั้งแต่ยังเล็ก)
 2. พระครูพิศิษฐชโลปการ (หลวงปู่เกลี้ยง สุทธิพงษ์)
 3. นายกิม สุทธิพงษ์ (เสียชีวิต)

ในวัยเยาว์ท่านไปอาศัยอยู่กับคุณตา-คุณยายที่บ้านหนองข้างคอก จนอายุได้ 8 ขวบ ก็ย้ายไปอยู่กับคุณปู่-คุณย่าที่บ้านหัวฝาด ตำบลบ้านสวน จังหวัดชลบุรี

พ.ศ. 2470 (อายุ 9 ขวบ) ก็เข้าเรียนหนังสือที่โรงเรียนประชาบาลวัดเนิน เรียนอยู่ได้ประมาณ 2 ปี ก็ย้ายกลับไปอยู่กับคุณตา-คุณยาย และเรียนหนังสือที่โรงเรียนวัดผาสุการาม ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ขณะท่านอายุได้เพียง 14 ปี มารดาท่านก็เสียชีวิตลง จึงได้บรรพชาเป็นสามเณรหรือบวชหน้าศพ เพื่ออุทิศผลบุญให้บุพการีเป็นเวลา 7 วัน เมื่อครบกำหนดก็ลาสิกขาไปช่วยบิดาทำนา และเรียนหนังสือต่อ จนอายุ 15 ปี ขณะอยู่ชั้นประถมปีที่ 3 เมื่ออายุได้ 17 ปี ก็ออก และย้ายมาปลูกบ้านอยู่ที่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

พออายุได้ 21 ปี ครบเกณฑ์ทหาร จึงไปรับการคัดเลือกทหาร แต่เมื่อไม่ถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารท่านจึงได้ตัดสินใจบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา

อุปสมบท[แก้]

เมื่ออายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ หลังไปเกณฑ์ทหารแล้ว โยมบิดาก็ให้อุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดวัดเนิน (ปัจจุบันชื่อ วัดเนินสุทธาวาส) ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2482 โดยมี

- พระครูศรีสัตยาภิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดต้นสน เป็นพระอุปัชฌาย์
- พระอธิการสัน ธมฺมสโร เจ้าอาวาสวัดเนิน เป็นพระกรรมวาจาจารย์
- พระครูสรวุฒิสมาจารย์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์

แล้วจำพรรษาอยู่วัดแห่งนี้ ท่านได้รับฉายาทางธรรมว่า " มนุญฺโญ "

อุปสมบทได้ 5 พรรษา พระอธิการสัน เจ้าอาวาสวัดเนินได้ลาสิกขา ทางคณะสงฆ์จึงแต่งตั้งให้ พระเกลี้ยง (หลวงปู่เกลี้ยง) เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเนิน เป็นเวลา 1 ปี จนกระทั่งวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2487 ท่านจึงได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดเนิน

วิทยฐานะ[แก้]

 • พ.ศ. – จบการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่โรงเรียนวัดผาสุการาม จังหวัดชลบุรี
 • พ.ศ. 2482 สอบได้ น.ธ. ตรี วัดเนินสุทธาวาส
 • พ.ศ. 2484 สอบได้ น.ธ. โท วัดเนินสุทธาวาส
 • พ.ศ. 2501 สอบได้ น.ธ. เอก วัดเนินสุทธาวาส

งานปกครอง[แก้]

 • พ.ศ. 2486 เป็นรักษาการเจ้าอาวาส วัดเนิน (วัดเนินสุทธาวาส)
 • พ.ศ. 2487 เป็นเจ้าอาวาส วัดเนิน (วัดเนินสุทธาวาส)
 • พ.ศ. 2486 เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมประจำสำนักเรียนวัดเนิน
 • พ.ศ. 2491 เป็นกรรมการตรวจธรรมสนามหลวง
 • พ.ศ. 2493 เป็นกรรมการศึกษาฝ่ายราชอาณาจักรประจำตำบลบางปลาสร้อย
 • พ.ศ. 2514 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์
 • พ.ศ. 2517 ได้รับการแต่งตั้ง เป็นเจ้าคณะตำบล ชั้นตรี
 • พ.ศ. 2521 ได้รับการแต่งตั้ง เป็นเจ้าคณะตำบล ชั้นเอก

สมณศักดิ์[แก้]

 • พ.ศ. 2504 เป็นพระครูประทวน นามที่ " พระครูเกลี้ยง "
 • พ.ศ. 2509 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร ชั้นตรี ที่ " พระครูพิศิษฐชโลปการ " (ว.5 ธันวาคม 2509)
 • พ.ศ. 2521 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร ชั้นโท ในราชทินนามเดิม (ว.5 ธันวาคม 2521)
 • พ.ศ. - ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

งานด้านการศึกษา[แก้]

 • พ.ศ. 2499 พระอธิการเกลี้ยง มนุญโญ (สุทธิพงษ์) เจ้าอาวาสวัดเนินสุทธาวาส ได้ขออนุญาตจัดสร้างโรงเรียนเป็นอาคารถาวร ครึ่งตึกครึ่งไม้จากการบริจาคของท่านเจ้าอาวาส ประชาชน และเงินสมทบจากกระทรวงศึกษาธิการ ใช้ชื่อใหม่ว่า " โรงเรียนวัดเนินสุทธาวาส (สุทธิพงษ์ประชานุกูล) "
 • พ.ศ. - จัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีขึ้น
 • พ.ศ. 2503 จัดให้มีการเรียนการสอบธรรมศึกษาในเรืองจำกลางชลบุรี
 • พ.ศ. 2505 จัดให้มีการเรียนการสอบมาโดยตลอด ในปีไหนมีนักเรียนสอบประโยคสูง ๆ ได้ จัดฉลองให้เพื่อเป็นกำลังใจแก่นักเรียนต่อไป
 • พ.ศ. - ให้การสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัดแก่เด็กนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดเนินสุทธาวาส (สุทธิพงษ์ประชานุกูล)

มรณภาพ[แก้]

พระครูพิศิษฐชโลปการ (หลวงปู่เกลี้ยง มนุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดเนินสุทธาวาส ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ท่านพักรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลชลบุรี ด้วยโรคชรา มาเป็นเวลาหลายเดือนจนกระทั่ง เมื่อเวลา 20.40 น. ของวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 มรณภาพอย่างสงบโดยโรคชราภาพ สิริอายุได้ 99 ปี พรรษา 78[2]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

ก่อนหน้า พระครูพิศิษฐชโลปการ (เกลี้ยง มนุญฺโญ) ถัดไป
พระอธิการสัน ธมฺมสโร (ลาสิกขา) เจ้าอาวาสวัดเนินสุทธาวาส
(พ.ศ. 2486 – พ.ศ. 2561)
พระครูสิริขันติวราภรณ์ (ฉายา ขนฺติธมฺโม)