พระครูนิมิตรพุทธิสาร (โอน ฐิตปัญโญ)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระครูนิมิตพุทธิสาร

(โอน ฐิตปัญโญ)
ชื่ออื่นหลวงพ่อโอน
ส่วนบุคคล
เกิด15 มกราคม พ.ศ. 2450 บ้านพังม่วง ตําบลโคกเดื่อ อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ (82 ปี)
มรณภาพ24 มีนาคม 2532
นิกายมหานิกาย
ตำแหน่งชั้นสูง
ที่อยู่วัดโคกเดื่อ จังหวัดนครสวรรค์
อุปสมบทพ.ศ. 2471
พรรษา61
ตำแหน่งอดีตเจ้าคณะอำเภอไพศาลี อดีตเจ้าอาวาสวัดโคกเดื่อ

ประวัติ[แก้]

หลวงพ่อโอน ท่านเกิดเมื่อ วันอังคาร ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 3 ปีมะแม ตรงกับวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2450 ที่บ้านโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ โยมบิดา ชื่อ นายจันทร์ โยมมารดา ชื่อ นางจัด เป็นชาวนามาแต่บรรพบุรุษ หลวงพ่อโอน ท่านได้มีโอกาสเข้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเมื่อปี 2471 ที่วัดโคกเดื่อ อันเป็นวัดบ้านเกิดของท่านเอง โดยมี พระครูนิวาสธรรมขันธ์ (เดิม พุทฺธสโร) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระใบฏีกาโหมด วัดโคกเดื่อ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และ พระอธิการล่าง วัดโคกมะขวิด เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ในสมัยยังหนุ่มนั้น หลวงพ่อโอน ท่านมักชอบผจญภัยไปในที่ต่าง ๆ เพราะชีวิตของท่านชอบเดินทาง และชอบที่จะไปศึกษาวิชาอาคมจากอาจารย์ต่าง ๆ ทั้งที่ฆราวาส และบรรพชิต หลวงพ่อโอน ท่านเป็นพระอาจารย์ที่ชอบในการเล่าเรียน และค้นคว้าตามตำราต่าง ๆ ที่มีอยู่ในตู้หนังสือภายในวัด ซึ่งถ้าหากอ่านติดขัดไม่เข้าใจสิ่งใด ท่านก็จะเรียนถามกับพระอุปัชาฌย์ของท่าน คือ หลวงพ่อเดิม ทุกครั้งไป หลวงพ่อเดิม ได้เห็นแววความตั้งใจจริง และสนใจในวิชาอาคมต่าง ๆ ของหลวงพ่อโอน ท่านจึงมีเมตตาให้ หลวงพ่อโอน ได้เรียนวิชาต่าง ๆ กับท่านอย่างใกล้ชิด การเรียนวิชาอาคม และการปฏิบัติธรรมของ หลวงพ่อโอน ได้กระทำพร้อม ๆ กัน คือท่านจะเน้นถึงการปฏิบัติมากกว่าอย่างอื่น เพราะการปฏิบัติกรรมฐานนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ซึ่งถ้าหากกระทำไปจนสมาธิแน่วแน่แล้วจะเล่าเรียนอะไรก็ได้ผลทั้งนั้น กล่าวกันว่า หลวงพ่อโอน ท่านมีใจใฝ่ในการทำสมาธิอย่างมั่นคงจนกระทั่งเพื่อน ๆ สหธรรมมิกด้วยกัน ต้องยอมแพ้ เนื่องจากท่านเป็นนักปฏิบัติจริง ๆ ซึ่งจะเห็นได้จากวิชาอาคมของท่านนั้น เป็นที่ยอมรับของศิษย์ และประชาชนโดยทั่วไปอย่างกว้างขวาง แม้แต่ หลวงพ่อเดิม ผู้เป็นอาจารย์ยังออกปากชมเชยถึงความตั้งใจในการเรียนว่าเป็นผู้ขยันเกิน กว่าคนอื่น ๆ ที่เคยพบมา วิชาอาคมขลังนอกจาก หลวงพ่อโอน ท่านจะมีความตั้งใจศึกษาคันถธุระ ซึ่งหมายถึงการศึกษาเล่าเรียนปริยัติ และวิปัสสนาธุระ อันหมายถึงธุระในการปฏับัติสมถะ และวิปัสสนาแล้ว หลวงพ่อโอน ท่านยังสนใจศึกษาในด้านวิชาพุทธาคมอีกด้วย หลวงพ่อโอน ท่านได้รับการถ่ายทอดวิชาอาคมจาก หลวงพ่อเดิม ผู้เป็นอาจารย์จนมีความชำนาญคล่องแคล่ว เป็นที่ไว้วางใจดีแล้ว หลวงพ่อเดิม ก็มักจะมอบหมายให้ท่านได้รับทำหน้าที่ในด้านนี้แทนอยู่เสมอๆ ซึ่งในเวลาต่อมา หลวงพ่อเดิม ท่านเห็นว่า หลวงพ่อโอน ท่านมีความสามารถดีแล้ว ท่านจึงมอบหมายให้ หลวงพ่อโอน เป็นผู้กระทำการแทนท่านทุกอย่าง [1] หลวงพ่อโอน ท่านได้มรณภาพลงเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2532 สิริอายุได้ 82 ปี

สมณศักดิ์[แก้]

  • พ.ศ. 2480 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระสมุห์โอน เจ้าอาวาสวัดโคกเดื่อ ( พังม่วง )
  • พ.ศ. 2484 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระปลัดโอน เจ้าคณะตำบลโคกเดื่อ
  • พ.ศ. 2495 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูนิมิตรพุทธิสาร เลขา พระครูนิพันธ์ธรรมมาจารย์ ( ลพ. คล้าย จนทโชโต ) เจ้าคณะอำเภอท่าตะโก
  • พ.ศ. 2501 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์
  • พ.ศ. 2518 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอตรี
  • พ.ศ. 2519 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอชั้นโท
  • พ.ศ. 2524 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก [2]

วัตถุมงคล[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. "ประวัติหลวงพ่อโอน".
  2. "ประวัติพระครูนิมิตพุทธิสาร".