นี่คือบทความคุณภาพ คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้ใช้:Usalyapongs/กระบะทราย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

แม่แบบ:Marketing Green marketing เป็นการทำการตลาดของผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม .[1] ดังนั้น Green Marketing จึงประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เช่น Thus green marketing incorporates a broad range of activities, including product modification, changes to the production process, sustainable packaging, as well as modifying advertising. Yet defining green marketing is not a simple task where several meanings intersect and contradict each other; an example of this will be the existence of varying social, environmental and retail definitions attached to this term.[1] Other similar terms used are environmental marketing and ecological marketing.

Green, environmental and eco-marketing are part of the new marketing approaches which do not just refocus, adjust or enhance existing marketing thinking and practice, but seek to challenge those approaches and provide a substantially different perspective. In more detail green, environmental and eco-marketing belong to the group of approaches which seek to address the lack of fit between marketing as it is currently practiced and the ecological and social realities of the wider marketing environment.[2]

The legal implications of marketing claims call for caution. Misleading or overstated claims can lead to regulatory or civil challenges. In the United States, the Federal Trade Commission provides some guidance on environmental marketing claims.[3] This Commission is expected to do an overall review of this guidance, and the legal standards it contains, in 2011.[4]

History[แก้]

The term Green Marketing came into prominence in the late 1980s and early 1990s.[5] The American Marketing Association (AMA) held the first workshop on "Ecological Marketing" in 1975.[6] The proceedings of this workshop resulted in one of the first books on green marketing entitled "Ecological Marketing".[7]

The Corporate Social Responsibility (CSR) Reports started with the ice cream seller Ben & Jerry's where the financial report was supplemented by a greater view on the company's environmental impact. In 1987 a document prepared by the World Commission on Environment and Development defined sustainable development as meeting “the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own need”, this became known as the Brundtland Report and was another step towards widespread thinking on sustainability in everyday activity. Two tangible milestones for wave 1 of green marketing came in the form of published books, both of which were called Green Marketing. They were by Ken Peattie (1992) in the United Kingdom and by Jacquelyn Ottman (1993) in the United States of America.[8]

According to Jacquelyn Ottman, (author of "The New Rules of Green Marketing: Strategies, Tools, and Inspiration for Sustainable Branding" (Greenleaf Publishing[9] and Berrett-Koehler Publishers, February 2011)) from an organizational standpoint, environmental considerations should be integrated into all aspects of marketing — new product development and communications and all points in between.[10] The holistic nature of green also suggests that besides suppliers and retailers new stakeholders be enlisted, including educators, members of the community, regulators, and NGOs. Environmental issues should be balanced with primary customer needs.[ต้องการอ้างอิง]

The past decade has shown that harnessing consumer power to effect positive environmental change is far easier said than done. The so-called "green consumer" movements in the U.S. and other countries have struggled to reach critical mass and to remain in the forefront of shoppers' minds.[11] While public opinion polls taken since the late 1980s have shown consistently that a significant percentage of consumers in the U.S. and elsewhere profess a strong willingness to favor environmentally conscious products and companies, consumers' efforts to do so in real life have remained sketchy at best.[1] One of green marketing's challenges is the lack of standards or public consensus about what constitutes "green," according to Joel Makower, a writer on green marketing.[ต้องการอ้างอิง] In essence, there is no definition of "how good is good enough" when it comes to a product or company making green marketing claims. This lack of consensus—by consumers, marketers, activists, regulators, and influential people—has slowed the growth of green products, says Makower, because companies are often reluctant to promote their green attributes, and consumers are often skeptical about claims.[ต้องการอ้างอิง]

Despite these challenges, green marketing has continued to gain adherents, particularly in light of growing global concern about climate change. This concern has led more companies to advertise their commitment to reduce their climate impacts, and the effect this is having on their products and services.[12][13]

Greenhouse gas reduction market[แก้]

The emerging greenhouse gas reduction market can potentially catalyze projects with important local environmental, economic, and quality-of-life benefits. The Kyoto Protocol’s Clean Development Mechanism (CDM), for example, enables trading between industrial and developing nations, providing a framework that can result in capital flows to environmentally beneficial development activities. Although the United States is not participating in the Kyoto Protocol, several US programs enable similar transactions on a voluntary and regulatory basis.[1]

While international trade in greenhouse gas[14] reductions holds substantial promise as a source of new funding for sustainable development, this market can be largely inaccessible to many smaller-scale projects, remote communities, and least developed localities. To facilitate participation and broaden the benefits, several barriers must be overcome, including: a lack of market awareness among stakeholders and prospective participants; specialized, somewhat complicated participation rules; and the need for simplified participation mechanisms for small projects, without which transaction costs can overwhelm the financial benefits of participation. If the barriers are adequately addressed, greenhouse gas trading can play an important role supporting activities that benefit people’s lives and the environment.[1]

Popularity and effectiveness[แก้]

Ongoing debate[แก้]

The popularity of such marketing approach and its effectiveness is hotly debated. Supporters claim that environmental appeals are actually growing in number–the Energy Star label, for example, now appears on 11,000 different companies'[15] models in 38 product categories, from washing machines and light bulbs to skyscrapers and homes. However, despite the growth in the number of green products, green marketing is on the decline as the primary sales pitch for products.[ต้องการอ้างอิง] Shel Horowitz, a green marketer for over 30 years and primary author of Guerrilla Marketing Goes Green[16] states that to market effectively, green businesses need to market differently to three different audiences: "deep green," "lazy green," and "nongreen"; each will have different trigger points that will move them to buy, and for the nongreen audience, marketing effectively usually requires emphasizing product superiority rather than care for the planet. [17] On the other hand, Roper’s Green Gauge shows that a high percentage of consumers (42%)[18] feel that environmental products don’t work as well as conventional ones. This is an unfortunate legacy from the 1970s when shower heads sputtered and natural detergents left clothes dingy. Given the choice, all but the greenest of customers will reach for synthetic detergents over the premium-priced, proverbial "Happy Planet" any day, including Earth Day. New reports, however show a growing trend towards green products.[19]

Confusion[แก้]

One challenge green marketers -- old and new -- are likely to face as green products and messages become more common is confusion in the marketplace. "Consumers do not really understand a lot about these issues, and there's a lot of confusion out there," says Jacquelyn Ottman(founder of J. Ottman Consulting and author of "Green Marketing: Opportunity for Innovation.")[19] Marketers sometimes take advantage of this confusion, and purposely make false or exaggerated "green" claims. Critics refer to this practice as "green washing".

Greenwashing[แก้]

ดูบทความหลักที่: Greenwashing

Corporations are increasingly recognizing the benefits of green marketing, although there is often a thin line between doing so for its own benefit and for social responsibility reasons. The term “greenwashing” refers to all industries that adopt outwardly green acts with an underlying purpose to increase profits. The primary objective of greenwashing is to provide consumers with the feeling that the organization is taking the necessary steps to responsibly manage its ecological footprint. In reality, the company may be doing very little that is environmentally beneficial[20] The term greenwashing was first used by environmentalist Jay Westerveld when objecting to hotelier's practice of placing notices in hotel rooms which asked their guests to reuse towels to “save the environment”. Westerveld noted that there was little else to suggest that the hoteliers were interested in reducing their environmental impacts, and that their interest in washing fewer towels seemed to be motivated by a concern to save costs rather than the environment. Since then greenwashing has become a central feature of debates about marketing communications and sustainability, with “awards” for greenwashing established and numerous campaigns, law and advices developed in an attempt to reduce or curb it.[2]

Benefit corporations[แก้]

ดูบทความหลักที่: Benefit corporation

In January 2012, Patagonia became the first brand to register for benefit corporation status.[21]

A benefit corporation is an alternative to its standard counterpart as it operates under the legal premise of 1) creating a positive impact socially and environmentally in its materials, 2) uphold corporate social responsibility in terms of considering its workers, its community, and the environment as well as challenge its current boundaries in those areas, and 3) report its activity as a company as well as its achievements in social and environmental areas publicly using a non-partisan third party source.

Statistics[แก้]

According to market researcher Mintel, about 12% of the U.S. population can be identified as True Greens, consumers who seek out and regularly buy so-called green products. Another 68%[19][22] can be classified as Light Greens, consumers who buy green sometimes. "What chief marketing officers are always looking for is touch points with consumers, and this is just a big, big, big touch point that's not being served," says Mintel Research Director David Lockwood. "All the corporate executives that we talk to are extremely convinced that being able to make some sort of strong case about the environment is going to work down to their bottom line."[19]

Adoptability[แก้]

In 1989, 67 percent of Americans stated that they were willing to pay 5-10 percent more for ecologically compatible products.[23] By 1991, environmentally conscious individuals were willing to pay between 15-20 percent more for green products.[24] Today, more than one-third of Americans say they would pay a little extra for green products[25]

An important challenge facing marketers is to identify which consumers are willing to pay more for environmentally friendly products. It is apparent that an enhanced knowledge of the profile of this segment of consumers would be extremely useful.

Everett Rogers, communication scholar and author of “Diffusion of Innovations”, claims that the following five factors can help determine whether a new idea will be adopted or not, including the idealism of the shift towards “green”:

 1. Relative advantage: is the degree to which the new behavior is believed to accrue more beneficial outcomes than current practice.
 2. Observability: is how easy it is to witness the outcomes of the new behavior.
 3. Trialability: is the ease with which the new behavior can be tested by an individual without making a full commitment.
 4. Compatibility: is the degree to which the new behavior is consistent with current practice.
 5. Complexity: is how difficult the new behavior is to implement.[26]

LOHAS[แก้]

LOHAS stands for Lifestyles of Health and Sustainability, and describes an integrated, rapidly growing market for goods and services that appeal to consumers whose sense of environmental and social responsibility influences their purchase decisions. The Natural Marketing Institute’s (short: NMI) estimates the US LOHAS consumer market of products and services to be USD 209 billion – sold across all consumer segments.[27]

The five LOHAS segments as defined by NMI include:

 • LOHAS: Active environmental stewards dedicated to personal and planetary health. These are the heaviest purchasers of green and socially responsible products and the early adopters who influence others heavily.
 • Naturalites: Motivated primarily by personal health considerations. They tend to purchase more LOHAS consumable products vs. durable items.
 • Drifters: While their intentions may be good, DRIFTERS follow trends when it is easy and affordable. They are currently quite engaged in green purchasing behaviours.
 • Conventionals: Pragmatists who embrace LOHAS behaviour when they believe they can make a difference, but are primarily focused on being very careful with their resources and doing the ‘right’ thing because it will save them money.
 • Unconcerned: Either unaware or unconcerned about the environment and societal issues mainly because they do not have the time or the means – these consumers are largely focused on getting by.
The distribution of the different types of LOHAS.
The distribution of the different types of LOHAS.[27]

The green marketing mix[แก้]

A model green marketing mix contains four "P's":

 • Product: A producer should offer ecological products which not only must not contaminate the environment but should protect it and even liquidate existing environmental damages.
 • Price: Prices for such products may be a little higher than conventional alternatives. But target groups like for example LOHAS are willing to pay extra for green products.
 • Place: A distribution logistics is of crucial importance; main focus is on ecological packaging. Marketing local and seasonal products e.g. vegetables from regional farms is more easy to be marketed “green” than products imported.
 • Promotion: A communication with the market should put stress on environmental aspects, for example that the company possesses a CP certificate or is ISO 14000 certified. This may be publicized to improve a firm’s image. Furthermore, the fact that a company spends expenditures on environmental protection should be advertised. Third, sponsoring the natural environment is also very important. And last but not least, ecological products will probably require special sales promotions.[ต้องการอ้างอิง]

Additional social marketing "P's" that are used in this process are:

 • Publics: Effective Social Marketing knows its audience, and can appeal to multiple groups of people. "Public" is the external and internal groups involved in the program. External publics include the target audience, secondary audiences, policymakers, and gatekeepers, while the internal publics are those who are involved in some way with either approval or implementation of the program.
 • Partnership: Most social change issues, including "green" initiatives, are too complex for one person or group to handle. Associating with other groups and initiatives to team up strengthens the chance of efficacy.
 • Policy: Social marketing programs can do well in motivating individual behavior change, but that is difficult to sustain unless the environment they're in supports that change for the long run. Often, policy change is needed, and media advocacy programs can be an effective complement to a social marketing program.
 • Purse Strings: How much will this strategic effort cost? Who is funding the effort?[28]

The level of greening—strategic, quasi-strategic, or tactical—dictates what activities should be undertaken by a company. Strategic greening in one area may or may not be leveraged effectively in others. A firm could make substantial changes in production processes but opt not to leverage them by positioning itself as an environmental leader. So although strategic greening is not necessarily strategically integrated into all marketing activities, it is nevertheless strategic in the product area.[29]

A table of green marketiing activities.
Green marketing activities[29]

Ecolabels[แก้]

ดูบทความหลักที่: Ecolabel

An individual's belief that an environmental claim lacks honesty can have a negative effect on attitude toward a brand. If, on the other side, the consumer grants credibility to the claim, the individual will behave more respectfully toward the environment. The problem in extending that credibility to a brand is that consumers interested in ecological products generally are skeptical of commercial advertisements. This skepticism is due to various factors such as lack of language, the absence of scientific knowledge necessary to interpret advertising meaning, and, in particular, the falsehoods and exaggeration of some advertising techniques. To resolve this problem, independent organizations may choose to guarantee messages on the environmental benefits of brands with environmental labeling systems sponsored by independent organizations. This practice tries to diminish perceived biases in environmental information by promoting standardization of the information with the aim of improving confidence in the evaluation of environmental benefits of products—all of which should positively affect the purchase intention.[30]

overview of the different types of ecolabels used to indicate credibility to consumer.
Overview of the different types of ecolabels used to indicate credibility to consumer.[31]

Life-cycle assessment[แก้]

ดูบทความหลักที่: Life-cycle assessment

During the late 1980s, new instruments such as life-cycle assessment (LCA) were invented which allowed ecological considerations to be introduced into marketing decisions.[2]

The life cycle assessment model seeks to identify the main types of environmental impact throughout the life cycle of a product. LCA was developed according to ISO 14040. The main goal of the LCA is to define the energy and environmental profile of the finished products. The reasons to use LCA arose from the need to have a precise process accounting and to highlight potential improvements that could be used in order to increase the environmental, energy and economic efficiency and overall effectiveness of the processes. In addition, the purpose was to quantify the environmental advantages deriving from the use of recycled raw material.[32]

Example for LCA[แก้]

LCA is used for example in the building sector. Buildings today account for the 40% of the world’s energy use. The resulting carbon emissions are substantially higher than those of the transportation sector. New buildings using more energy than necessary are being built every day, and millions of today's inefficient buildings will remain standing until at least 2050. It’s therefore necessary to start reducing energy use in new and existing buildings in order to reduce the planet's energy-related carbon footprint. Growing interest, space, and attention in the architecture sector are directed to environmental issues according to the principles of green building. Mineral, vegetable, or animal materials such as perlite, vermiculite, rock wool, glass wool, cork, plant fibers (cotton, flax, hemp, coconut), wood fiber, cellulose, and sheep's wool can be used for the production of insulation panels.[32]

Green marketing cases[แก้]

Phillips's "Marathon" CFL lightbulb[แก้]

Philips Lighting's first shot at marketing a standalone compact fluorescent light (CFL) bulb was Earth Light, at $15 each versus 75 cents for incandescent bulbs.[33] The product had difficulty climbing out of its deep green niche. The company re-launched the product as "Marathon," underscoring its new "super long life" positioning and promise of saving $26 in energy costs over its five-year lifetime.[33] Finally, with the U.S. EPA's Energy Star label to add credibility as well as new sensitivity to rising utility costs and electricity shortages, sales climbed 12 percent in an otherwise flat market.[34]

Car sharing services[แก้]

Car-sharing services address the longer-term solutions to consumer needs for better fuel savings and fewer traffic tie-ups and parking nightmares, to complement the environmental benefit of more open space and reduction of greenhouse gases.[ต้องการอ้างอิง] They may be thought of as a "time-sharing" system for cars. Consumers who drive less than 7,500 miles a year and do not need a car for work can save thousands of dollars annually by joining one of the many services springing up, including Zipcar (East Coast), I-GO Car (Chicago),[35] and Hour Car (Twin Cities).[36]

Electronics sector[แก้]

The consumer electronics sector provides room for using green marketing to attract new customers. One example of this is HP's promise to cut its global energy use 20 percent by the year 2010.[37] To accomplish this reduction below 2005 levels, The Hewlett-Packard Company announced plans to deliver energy-efficient products and services and institute energy-efficient operating practices in its facilities worldwide.

Products and services[แก้]

Now companies are offering more eco-friendly alternatives for their customers. Recycled products for example, are one of the most popular alternatives that can benefit the environment. These benefits include sustainable forestry, clean air, energy efficiency, water conservation, and a healthy office. One example, is the E-commerce business and office supply company Shoplet which offers a web tool that allows you to replace similar items in your shopping cart with greener products.

Introduction of CNG in Delhi[แก้]

New Delhi, capital of India, was being polluted at a very fast pace until Supreme Court of India forced a change to alternative fuels. In 2002, a directive was issued to completely adopt CNG in all public transport systems to curb pollution.[38]

See also[แก้]

References[แก้]

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 "Green Trade & Development" (.html). Green Markets International, Inc. สืบค้นเมื่อ January 2008. Check date values in: |accessdate= (help)
 2. 2.0 2.1 2.2 Belz F., Peattie K.(2009): Sustainability Marketing: A Global Perspective. John Wiley & Sons
 3. "Environmental Claims". Federal Trade Commission. 2008-11-17. สืบค้นเมื่อ 2008-11-17.
 4. The Age of Persuasion (January 8, 2010). "Season 5: It's Not Easy Being Green: Green Marketing". CBC Radio. สืบค้นเมื่อ 8 January 2011.
 5. Dodds, John (May 21, 2007). "Green Marketing 101". สืบค้นเมื่อ January 2008. Check date values in: |accessdate= (help)
 6. Curtin, Emily (2006-09-14). "Lower East Side Green Market". สืบค้นเมื่อ January 2008. Check date values in: |accessdate= (help)
 7. Karl E., Henion (January 1976). "Ecological Marketing". Ecological Marketing. American Marketing Association. p. 168. ISBN 0-87757-076-0, ISBN 978-0-87757-076-9. Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (help)
 8. "Green Marketing: Challenges & Opportunities for the New Marketing Age". สืบค้นเมื่อ 12-06-2010. Check date values in: |accessdate= (help)
 9. "Greenleaf publishing bookshop". สืบค้นเมื่อ November 2010. Check date values in: |accessdate= (help)
 10. "Green Marketing". สืบค้นเมื่อ 2010-06-2010. Check date values in: |accessdate= (help)
 11. Dodds, John (August 11, 2006). "Geek Marketing 101". สืบค้นเมื่อ January 2008. Check date values in: |accessdate= (help)
 12. Mendleson, Nicola (1995). "Using strategic alliances to develop credible green marketing". Journal of Consumer Marketing. MCB UP Ltd. 12 (2): 4–18. doi:10.1108/07363769510084867. Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (help)
 13. McDaniel, Stephen W. (1993). "Strategic green marketing". Journal of Consumer Marketing. MCB UP Ltd. 10 (3): 4–10. doi:10.1108/07363769310041929. Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (help)
 14. Thomas L. Friedman (April 15, 2007). "The Power of Green". The New York Times.
 15. Ottman, Jacquelyn (May 2002). "THE REAL NEWS ABOUT GREEN CONSUMING". สืบค้นเมื่อ January 2008. Check date values in: |accessdate= (help)
 16. Levinson, Jay Conrad; Horowitz, Shel (2010). Guerrilla Marketing Goes Green. John Wiley & Sons. ISBN 978-0-470-56458-5. |access-date= requires |url= (help)
 17. Shel Horowitz (June 14, 2013). "Marcal Rebrand Lets the World Know That It's Always Been Green". Sustainable Brands.
 18. "'Green' Sales Pitch Isn't Moving Many Products". Wall Street Journal. March 6, 2007.
 19. 19.0 19.1 19.2 19.3 Hanas, Jim (June 8, 2007). "Environmental Awareness Has Not Only Tipped in the Media -- It's Hit Corporate Boardrooms as Well" (PDF). Advertising Age.
 20. Orange, E. (2010): From eco-friendly to eco-intelligent. THE FUTURIST, September–October 2010, 28-32.
 21. King, Bart. "Patagonia Is First to Register for 'Benefit Corporation' Status in California". สืบค้นเมื่อ 2012-03-26.
 22. Greenfield Online/Mintel
 23. Coddington, W. (1990): It's no fad: environmentalism is now a fact of corporate life. Marketing News, 15 October, 7.
 24. Suchard, H.T. and Polonski, M.J. (1991): A theory of environmental buyer behavior and its validity: the environmental action-behaviour model. in Gilly, M.C. et al. (Eds), AMA Summer Educators´ Conference Proceedings, American Marketing Association, Chicago, IL, 2, 187-201.
 25. "U.S. Consumers Still Willing to Pay More for 'Green' Products". สืบค้นเมื่อ 27 March 2012.
 26. Rogers, Everett (1995). New York: Free Press. ISBN 0029266718. Missing or empty |title= (help)
 27. 27.0 27.1 Todd, kaiser: Eco-marketing: a blooming corporate strategy, 2008.
 28. Weinreich, Nedra. "What is Social Marketing?". สืบค้นเมื่อ 2012-03-26.
 29. 29.0 29.1 Grundey, D. and Zaharia, R.M. (2008): Sustainable incentives in marketing and strategic greening: the cases of Lithuania and Romania. Baltic Journal on Sustainability, 14(2), 130 –143.
 30. Montoro-Rios, F.J., Luque-Martinez, T. and Rodriguez-Molina, M.-A. (2008): How Green Should You Be: Can Environmental Associations Enhance Brand Performance?. Journal of advertising research, December 2008, 547-563.
 31. Horne, R.E. (2009): Limits to labels: The role of eco-labels in the assessment of product sustainability and routes to sustainable consumption. International Journal of Consumer Studies, 33, 175–182.
 32. 32.0 32.1 Intini, F. and Kühtz, S. (2010): Recycling in buildings: an LCA case study of a thermal insulation panel made of polyester fiber, recycled from post-consumer PET bottles. International Journal of Life Cycle Assessment, 16, 306–315.
 33. 33.0 33.1 "Avoiding Green Marketing Myopia". สืบค้นเมื่อ 2010-12-07.
 34. G. Fowler (2002-03-06). "Green Sales Pitch Isn't Moving Many Products". Wall Street Journal. Missing or empty |url= (help)
 35. I-GO Car Sharing Business Profile
 36. "What is Hour Car?". สืบค้นเมื่อ 20 March 2013.
 37. "HP to Reduce its Global Energy Use 20 Percent by 201000". สืบค้นเมื่อ January 2008. Check date values in: |accessdate= (help)
 38. "Successful Adoption of CNG and Emerging CNG-H2 Program in India" (PDF). สืบค้นเมื่อ 18 March 2013.

External links[แก้]

แม่แบบ:Social accountability