ผู้ใช้:Supasate/ความเป็นจริง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ความเป็นจริงคือสถานะของสิ่งๆ หนึ่งที่มีอยู่จริง ไม่ปรากฏแต่เพียงในจินตนาการ หรือในความหมายที่กว้างกว่านั้น ความเป็นจริงหมายถึงทุกสิ่งที่คือและที่เป็นมา ไม่ว่าจะสามารถรับรู้และเข้าใจได้หรือไม่ก็ตาม ในความหมายที่กว้างกว่านั้นจะหมายรวมถึงทุกสิ่งที่เคยเกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และ ที่จะเกิดขึ้น

นักปรัชญา นักคณิตศาสตร์ และนักคิดทั้งในอดีตและปัจจุบันอย่างอริสโตเติล เพลโต วิตเกนสไตน์รัสเซลล์ ได้แยกความแตกต่างระหว่างความคิด ความเป็นจริง สิ่งที่สามารถจินตนาการถึงแต่ไม่เป็นจริง และสิ่งที่ไม่สามารถคิดได้โดยตรรกะออกจากกัน โดยในตรงกันข้าม ความคงอยู่จะถูกจำกัดอยู่กับสิ่งที่เป็นรูปธรรมหรือความคิดที่เป็นพื้นฐาน หรือโดยตรง ที่เกิดขึ้นในสมอง

นอกจากนี้ ความเป็นจริงยังมักตรงข้ามกับสิ่งที่เป็นมายาที่เกิดในจิตใจหรือฝัน สิ่งที่เกิดจากจินตนาการ สี่งที่เป็นนามธรรม สิ่งที่ผิด และสิ่งที่แต่งขึ้น ความจริงหมายถึงสิ่งที่เป็นจริง ในขณะที่ความเท็จคือสิ่งที่ไม่ใช่ ส่วนนิยายมักถูกนับเป็นสิ่งที่ไม่เป็นจริง

แนวคิดที่เกี่ยวข้อง[แก้]

ดูเพิ่มเติมที่: ความจริง และ ข้อเท็จจริง

วิทยาศาสตร์กายภาพ[แก้]

ความเป็นจริงในเชิงวิทยาศาสตร์[แก้]

ความเป็นจริงในเชิงวิทยาศาสตร์คือมุมมองที่มองว่าโลกที่ถูกอธิบายโดยวิทยาศาสตร์(แบบอุดมคติ)คือโลกที่แท้จริง ในทางปรัชญาวิทยาศาสตร์มักจะจำกัดกรอบให้เป็นคำตอบของคำถามที่ว่า "ความสำเร็จของวิทยาศาสตร์จะถูกอธิบายได้อย่างไร" การโต้แย้งว่าความสำเร็จของวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับสิ่งใดมักเกิดขึ้นกับสถานะของเอกลักษณ์ของสิ่งที่ไม่สามารถสังเกตได้โดยตรงแต่ถูกพูดถึงในทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์

พหุภพ[แก้]

พหุภพคือสมมติฐานที่ว่ามีเอกภพที่เป็นไปได้เกิดขึ้นหลายเอกภพมาประกอบกันเป็นทุกสิ่งในโลกนี้ ทั้งสสาร เวลา อวกาศทั้งหมด พลังงาน รวมไปถึงกฎต่างๆ ทางฟิสิกส์และค่าคงที่ที่ใช้อธิบายกฎเหล่านั้น คำๆ นี้ถูกประดิษฐ์ขึ้นในปี ค.ศ. 1895 โดยนักปรัชญาและจิตวิทยาชาวอเมริกัน วิลเลียม เจมส์

ทฤษฎีแห่งสรรพสิ่งทางวิทยาศาสตร์[แก้]

ทฤษฎีแห่งสรรพสิ่งคือทฤษฎีที่เชื่อว่ามีอยู่จริงทางฟิสิกส์ทฤษฎีซึ่งสามารถอธิบายและเชื่อมโยงทุกการค้นพบทางฟิสิกส์เข้าด้วยกัน และสามารถคาดการณ์ได้ถึงผลของทุกการทดลอง ทฤษฎีแห่งสรรพสิ่งยังมีอีกชื่อคือ ทฤษฎีสุดท้าย นักฟิสิกส์ทฤษฎีหลายคนพยายามเสนอสิ่งที่คือทฤษฎีแห่งสรรพสิ่งแต่ยังไม่มีทฤษฎีไหนสามารถพิสูจน์โดยใช้การทดลอง เนื่องจากทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปและกลศาสตร์ควอนตัมเป็นสิ่งที่ยากในการนำมารวมกัน

ทฤษฎีที่ถูกเสนอว่าเป็นทฤษฎีแห่งสรรพสิ่งในปัจจุบันคือ ทฤษฎีสตริง ทฤษฎี-เอ็ม ทฤษฎีความโน้มถ่วงควอนตัมแบบลูป