ผู้ใช้:Nullzerobot/บริการย้ายหมวดหมู่/รายงาน/กรุ 2

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วันที่แจ้ง หมวดหมู่เดิม หมวดหมู่ใหม่ เสนอโดย เหตุผล สถานะ
08:47, 23 มกราคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ชาวปากีสถานที่นับถือศาสนาอิสลาม หมวดหมู่:มุสลิมชาวปากีสถาน พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-01-23 09:35:29
08:47, 23 มกราคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ชาวอังกฤษที่นับถือศาสนาอิสลาม หมวดหมู่:มุสลิมชาวอังกฤษ พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-01-23 09:36:29
08:47, 23 มกราคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ชาวฝรั่งเศสที่นับถือศาสนาอิสลาม หมวดหมู่:มุสลิมชาวฝรั่งเศส พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-01-23 09:37:19
08:47, 23 มกราคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ชาวกานาที่นับถือศาสนาอิสลาม หมวดหมู่:มุสลิมชาวกานา พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-01-23 09:37:59
10:08, 23 มกราคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:โรมันคาทอลิก หมวดหมู่:คริสต์ศาสนิกชนนิกายโรมันคาทอลิก พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-01-23 11:00:52
10:08, 23 มกราคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:บุคคลในยุคกลาง หมวดหมู่:บุคคลในสมัยกลาง พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-01-23 11:01:52
10:08, 23 มกราคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:บุคคลในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา หมวดหมู่:บุคคลในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-01-23 11:02:22
10:08, 23 มกราคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:บุคคลในยุคโบราณ หมวดหมู่:บุคคลในสมัยโบราณ พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-01-23 11:04:33
22:41, 23 มกราคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:พระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์ตั้งแต่เยาว์วัย หมวดหมู่:พระมหากษัตริย์ที่ขึ้นครองราชย์ขณะทรงพระเยาว์ Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) 1. เปลี่ยน "เยาว์วัย" เป็น "ทรงพระเยาว์" ให้เป็นไปตามหลักราชาศัพท์
2. เปลี่ยน "ตั้งแต่" เป็น "ขณะ" เพราะต้องการสื่อถึงเวลาที่เริ่มเสวยราชย์
3. เพิ่ม "ขึ้น" เข้าไปหน้า "ครองราชย์" สืบเนื่องจากข้อ 2)
2013-01-23 23:16:01
23:17, 23 มกราคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:เหตุการณ์ในประเทศต่างๆ หมวดหมู่:เหตุการณ์แบ่งตามประเทศ Sry85 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-01-23 23:39:46
08:50, 25 มกราคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:แองโกล-แซ็กซอนอังกฤษ หมวดหมู่:อังกฤษสมัยแองโกล-แซกซัน พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-01-25 09:01:15
08:56, 25 มกราคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ยุคโบราณ หมวดหมู่:สมัยโบราณ พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-01-25 09:03:33
08:56, 25 มกราคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ยุคโบราณตอนปลาย หมวดหมู่:ปลายสมัยโบราณ พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-01-25 09:04:26
08:56, 25 มกราคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:สงครามยุคโบราณ หมวดหมู่:สงครามสมัยโบราณ พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-01-25 09:06:24
08:43, 26 มกราคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ไตรภูมิ หมวดหมู่:จักรวาลวิทยาในศาสนาพุทธ พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-01-26 16:38:47
01:17, 28 มกราคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:บุคคลในสงครามครูเสดอัลบิเจ็นเซียน หมวดหมู่:บุคคลในสงครามครูเสดแอลบิเจนเซียน Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-01-28 02:00:53
01:17, 28 มกราคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:สงครามครูเสดอัลบิเจ็นเซียน หมวดหมู่:สงครามครูเสดแอลบิเจนเซียน Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-01-28 02:30:46
04:21, 28 มกราคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:เขตการปกครองในกรุงเทพมหานคร หมวดหมู่:เขตในกรุงเทพมหานคร Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-01-28 04:36:01
09:31, 28 มกราคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ชาเปลซิสติน หมวดหมู่:โบสถ์น้อยซิสทีน พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-01-28 10:01:23
10:43, 28 มกราคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:กฎหมายชาริอะห์ หมวดหมู่:กฎหมายชะรีอะฮ์ Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-01-28 11:01:43
09:31, 28 มกราคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ชาเปล หมวดหมู่:โบสถ์น้อย พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-01-28 11:54:51
13:12, 30 มกราคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ศาสดาแห่งศาสนา หมวดหมู่:ศาสดา พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-01-30 13:20:08
06:07, 31 มกราคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ต้นไม้_(โครงสร้าง) หมวดหมู่:ต้นไม้_(โครงสร้างข้อมูล) Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-01-31 07:07:03
06:30, 4 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT) หมวดหมู่:ผู้ได้รับเครื่องรัฐอิสริยาภรณ์เลฌียงโดเนอร์ หมวดหมู่:ผู้ได้รับเครื่องรัฐอิสริยาภรณ์เลฌียงดอเนอร์ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-02-04 07:10:30
03:05, 5 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT) หมวดหมู่:ออกุสต์ โรแดง หมวดหมู่:โอกุสต์ รอแด็ง Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-02-05 03:14:50
03:17, 5 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT) หมวดหมู่:งานสะสมของพิพิธภัณฑ์ออร์เซย์ หมวดหมู่:งานสะสมของพิพิธภัณฑ์ออร์แซ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-02-05 04:01:22
03:24, 5 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT) หมวดหมู่:อันเดรีย มานเทนยา หมวดหมู่:อันเดรอา มันเตญญา Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-02-05 04:02:22
03:29, 5 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT) หมวดหมู่:ซานโดร บอตติเชลลี หมวดหมู่:ซันโดร บอตตีเชลลี Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-02-05 04:05:02
03:29, 5 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT) หมวดหมู่:งานสะสมของพิพิธภัณฑ์คาปิโตลิเน หมวดหมู่:งานสะสมของพิพิธภัณฑ์กาปีโตลีเน Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-02-05 04:05:52
03:29, 5 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT) หมวดหมู่:งานสะสมของพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ หมวดหมู่:งานสะสมของพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-02-05 04:09:02
03:29, 5 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT) หมวดหมู่:งานสะสมของพิพิธภัณฑ์วิคตอเรียและอัลเบิร์ต หมวดหมู่:งานสะสมของพิพิธภัณฑ์วิกตอเรียและแอลเบิร์ต Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-02-05 04:10:02
04:49, 5 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT) หมวดหมู่:จิตรกรรมยุคพรีราฟาเอลไลท์ หมวดหมู่:จิตรกรรมแบบก่อนราฟาเอล Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-02-05 05:03:33
11:40, 5 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT) หมวดหมู่:ปฏิมากรรม หมวดหมู่:รูปเคารพ พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-02-05 12:01:23
04:49, 5 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT) หมวดหมู่:จอห์น เอเวอเรทท์ มิเลส์ หมวดหมู่:จอห์น เอเวอเรตต์ มิเล Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-02-05 14:56:55
05:05, 5 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT) หมวดหมู่:โดเมนนิโค เกอร์ลันเดา หมวดหมู่:โดเมนีโก กีร์ลันดาโย Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-02-05 14:57:39
11:37, 6 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT) หมวดหมู่:สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญของประเทศไทย หมวดหมู่:สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญไทย pongsak_ksm (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-02-06 12:36:35
14:49, 6 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT) หมวดหมู่:นักบุญแบ่งตามประเทศ หมวดหมู่:นักบุญแบ่งตามสัญชาติ พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-02-06 15:02:53
15:32, 6 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT) หมวดหมู่:บุคคลผู้ถูกประหารชีวิต หมวดหมู่:ผู้ถูกประหารชีวิต พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-02-06 16:03:13
15:32, 6 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT) หมวดหมู่:บุคคลผู้ถูกประหารชีวิตชาวจีน หมวดหมู่:ชาวจีนที่ถูกประหารชีวิต พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-02-06 16:03:53
15:32, 6 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT) หมวดหมู่:บุคคลผู้ถูกประหารชีวิตชาวอิตาลี หมวดหมู่:ชาวอิตาลีที่ถูกประหารชีวิต พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-02-06 16:04:33
15:32, 6 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT) หมวดหมู่:บุคคลผู้ถูกประหารชีวิตชาวไทย หมวดหมู่:ชาวไทยที่ถูกประหารชีวิต พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-02-06 16:06:03
15:32, 6 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT) หมวดหมู่:สำเร็จโทษด้วยท่อนจันทน์ หมวดหมู่:ผู้ถูกสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทน์ พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-02-06 16:09:08
22:59, 9 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT) หมวดหมู่:ชาวเนเธอร์แลนด์ หมวดหมู่:ชาวดัตช์ Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-02-09 23:03:13
23:16, 9 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT) หมวดหมู่:ชาวเนเธอร์แลนด์แบ่งตามอาชีพ หมวดหมู่:ชาวดัตช์แบ่งตามอาชีพ sry85 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-02-10 00:02:43
23:16, 9 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT) หมวดหมู่:นักบวชในศาสนาคริสต์ชาวเนเธอร์แลนด์‎ หมวดหมู่:นักบวชในศาสนาคริสต์ชาวดัตช์ sry85 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-02-10 00:03:23
23:16, 9 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT) หมวดหมู่:บุคคลเชื้อสายเนเธอร์แลนด์‎‎ หมวดหมู่:บุคคลเชื้อสายดัตช์ sry85 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-02-10 00:04:23
23:16, 9 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT) หมวดหมู่:พระสันตะปาปาชาวเนเธอร์แลนด์‎‎‎ หมวดหมู่:พระสันตะปาปาชาวดัตช์ sry85 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-02-10 00:05:03
23:26, 9 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT) หมวดหมู่:ชาวอเมริกันเชื้อสายเนเธอร์แลนด์‎ หมวดหมู่:ชาวอเมริกันเชื้อสายดัตช์ sry85 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-02-10 00:08:33
23:26, 9 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT) หมวดหมู่:ชาวแคนาดาเชื้อสายเนเธอร์แลนด์ หมวดหมู่:ชาวแคนาดาเชื้อสายดัตช์ sry85 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-02-10 00:09:13
23:26, 9 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT) หมวดหมู่:ชาวไทยเชื้อสายเนเธอร์แลนด์ หมวดหมู่:ชาวไทยเชื้อสายดัตช์ sry85 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-02-10 00:10:13
23:26, 9 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT) หมวดหมู่:บุคคลเชื้อสายเนเธอร์แลนด์ หมวดหมู่:บุคคลเชื้อสายดัตช์ sry85 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-02-10 00:10:23
23:33, 9 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT) หมวดหมู่:คอมพิวเตอร์พกพา หมวดหมู่:คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-02-10 00:11:13
23:37, 9 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT) หมวดหมู่:จิตรกรชาวเนเธอร์แลนด์ หมวดหมู่:จิตรกรชาวดัตช์ sry85 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-02-10 00:20:44
23:37, 9 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT) หมวดหมู่:นักกีฬาชาวเนเธอร์แลนด์ หมวดหมู่:นักกีฬาชาวดัตช์ sry85 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-02-10 00:22:34
23:37, 9 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT) หมวดหมู่:นักคณิตศาสตร์ชาวเนเธอร์แลนด์ หมวดหมู่:นักคณิตศาสตร์ชาวดัตช์ sry85 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-02-10 00:23:24
23:37, 9 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT) หมวดหมู่:นักดนตรีชาวเนเธอร์แลนด์ หมวดหมู่:นักดนตรีชาวดัตช์ sry85 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-02-10 00:24:44
23:37, 9 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT) หมวดหมู่:นักดาราศาสตร์ชาวเนเธอร์แลนด์ หมวดหมู่:นักดาราศาสตร์ชาวดัตช์ sry85 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-02-10 00:25:54
23:37, 9 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT) หมวดหมู่:นักถ่ายภาพชาวเนเธอร์แลนด์ หมวดหมู่:นักถ่ายภาพชาวดัตช์ sry85 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-02-10 00:26:34
23:37, 9 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT) หมวดหมู่:นักปรัชญาชาวเนเธอร์แลนด์‎ หมวดหมู่:นักปรัชญาชาวดัตช์ sry85 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-02-10 00:27:14
23:37, 9 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT) หมวดหมู่:นักร้องเนเธอร์แลนด์‎ หมวดหมู่:นักร้องดัตช์ sry85 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-02-10 00:28:24
23:46, 9 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT) หมวดหมู่:นักสำรวจชาวเนเธอร์แลนด์‎ หมวดหมู่:นักสำรวจชาวดัตช์ sry85 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-02-10 00:29:04
23:46, 9 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT) หมวดหมู่:ผู้ฝึกสอนหมากรุกสากลชาวเนเธอร์แลนด์‎ หมวดหมู่:ผู้ฝึกสอนหมากรุกสากลชาวดัตช์ sry85 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-02-10 00:30:04
23:46, 9 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT) หมวดหมู่:นักฟิสิกส์ชาวเนเธอร์แลนด์‎ หมวดหมู่:นักฟิสิกส์ชาวดัตช์ sry85 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-02-10 00:30:54
23:46, 9 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT) หมวดหมู่:สถาปนิกชาวเนเธอร์แลนด์‎ หมวดหมู่:สถาปนิกชาวดัตช์ sry85 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-02-10 00:31:44
23:54, 9 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT) หมวดหมู่:ผู้จัดการทีมฟุตบอลชาวเนเธอร์แลนด์ หมวดหมู่:ผู้จัดการทีมฟุตบอลชาวดัตช์ sry85 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-02-10 00:32:49
23:54, 9 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT) หมวดหมู่:นักฟุตซอลชาวเนเธอร์แลนด์ หมวดหมู่:นักฟุตซอลชาวดัตช์ sry85 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-02-10 00:33:29
23:54, 9 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT) หมวดหมู่:นักฟุตบอลชาวเนเธอร์แลนด์ หมวดหมู่:นักฟุตบอลชาวดัตช์ sry85 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-02-10 00:38:20
23:54, 9 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT) หมวดหมู่:นักมวยไทยชาวเนเธอร์แลนด์ หมวดหมู่:นักมวยไทยชาวดัตช์ sry85 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-02-10 00:39:10
23:54, 9 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT) หมวดหมู่:นักวินด์เซิร์ฟชาวเนเธอร์แลนด์ หมวดหมู่:นักวินด์เซิร์ฟชาวดัตช์ sry85 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-02-10 00:39:50
23:54, 9 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT) หมวดหมู่:นักสนุกเกอร์ชาวเนเธอร์แลนด์‎ หมวดหมู่:นักสนุกเกอร์ชาวดัตช์ sry85 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-02-10 00:40:30
23:54, 9 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT) หมวดหมู่:นักหมากรุกสากลชาวเนเธอร์แลนด์ หมวดหมู่:นักหมากรุกสากลชาวดัตช์ sry85 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-02-10 00:41:30
03:54, 10 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT) หมวดหมู่:นักเขียนชาวเนเธอร์แลนด์ หมวดหมู่:นักเขียนชาวดัตช์ Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-02-10 04:01:03
04:13, 10 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT) หมวดหมู่:ชาวแคนาดาที่นับถือศาสนาพุทธ หมวดหมู่:พุทธศาสนิกชนชาวแคนาดา Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-02-10 05:00:53
18:36, 10 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT) หมวดหมู่:ศิลปะเรอเนซองส์ หมวดหมู่:ศิลปะสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-02-10 19:02:43
18:36, 10 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT) หมวดหมู่:ศิลปินยุคเรอเนซองส์ หมวดหมู่:ศิลปินสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-02-10 19:03:33
18:36, 10 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT) หมวดหมู่:จิตรกรยุคเรอเนซองส์ หมวดหมู่:จิตรกรสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-02-10 19:15:03
18:36, 10 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT) หมวดหมู่:คีตกวียุคเรอเนสซองซ์ หมวดหมู่:คีตกวีสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-02-10 19:15:43
18:36, 10 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT) หมวดหมู่:จิตรกรรมยุคเรอเนซองส์ หมวดหมู่:จิตรกรรมสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-02-10 19:37:26
18:36, 10 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT) หมวดหมู่:ประติมากรรมเรอเนสซองซ์ หมวดหมู่:ประติมากรรมสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-02-10 19:38:16
01:13, 11 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT) หมวดหมู่:เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือ หมวดหมู่:เทคโนโลยีอุปกรณ์เคลื่อนที่ Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-02-11 02:02:43
15:06, 12 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT) หมวดหมู่:แองกลิคัน หมวดหมู่:นิกายแองกลิคัน พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-02-12 16:01:22
10:57, 13 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT) หมวดหมู่:วรรณกรรมยุคกลาง หมวดหมู่:วรรณกรรมสมัยกลาง พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-02-13 11:54:57
11:07, 13 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT) หมวดหมู่:ประติมากรยุคเรอเนซองส์ หมวดหมู่:ประติมากรสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-02-13 12:01:42
11:07, 13 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT) หมวดหมู่:ประติมากรยุคบาโรก หมวดหมู่:ประติมากรสมัยบารอก พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-02-13 12:02:32
09:20, 14 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT) หมวดหมู่:ดยุคแห่งแคลเรนซ์ หมวดหมู่:ดยุกแห่งแคนเรนซ์ พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-02-14 10:00:33
09:20, 14 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT) หมวดหมู่:ดยุคแห่งกีส หมวดหมู่:ดยุกแห่งกีซ พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-02-14 10:00:53
09:20, 14 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT) หมวดหมู่:อาณาจักรดยุคแห่งลักเซมเบิร์ก หมวดหมู่:ดัชชีลักเซมเบิร์ก พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-02-14 10:01:33
09:20, 14 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT) หมวดหมู่:อาณาจักรดยุคแห่งโพเมอราเนีย หมวดหมู่:ดัชชีพอเมอเรเนีย พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-02-14 10:02:13
09:20, 14 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT) หมวดหมู่:ดยุคแห่งอากีแตน หมวดหมู่:ดยุกแห่งอากีแตน พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-02-14 11:40:37
12:18, 18 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT) หมวดหมู่:ต้นไม้ทวิภาค หมวดหมู่:ต้นไม้แบบทวิภาค Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-02-18 13:41:47
14:30, 18 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT) หมวดหมู่:มหาวิหารในประเทศฝรั่งเศส หมวดหมู่:อาสนวิหารในประเทศฝรั่งเศส พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-02-18 14:46:47
14:30, 18 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT) หมวดหมู่:มหาวิหารในสหราชอาณาจักร หมวดหมู่:อาสนวิหารในสหราชอาณาจักร พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-02-18 14:51:35
14:30, 18 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT) หมวดหมู่:มหาวิหารในประเทศเยอรมนี หมวดหมู่:อาสนวิหารในประเทศเยอรมนี พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-02-18 14:52:45
14:30, 18 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT) หมวดหมู่:มหาวิหารในรัสเซีย หมวดหมู่:อาสนวิหารในประเทศรัสเซีย พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-02-18 14:53:35
14:30, 18 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT) หมวดหมู่:มหาวิหารในประเทศสเปน หมวดหมู่:อาสนวิหารในประเทศสเปน พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-02-18 14:54:25
14:30, 18 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT) หมวดหมู่:มหาวิหารในประเทศออสเตรีย หมวดหมู่:อาสนวิหารในประเทศออสเตรีย พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-02-18 14:55:12
14:30, 18 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT) หมวดหมู่:มหาวิหารในประเทศอิตาลี หมวดหมู่:อาสนวิหารในประเทศอิตาลี พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-02-18 14:57:52
14:30, 18 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT) หมวดหมู่:มหาวิหารในประเทศโปแลนด์ หมวดหมู่:อาสนวิหารในประเทศโปแลนด์ พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-02-18 14:58:33
14:53, 18 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT) หมวดหมู่:มุขมณฑลในประเทศไทย หมวดหมู่:มุขมณฑลโรมันคาทอลิกในประเทศไทย พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-02-18 15:10:22