ผู้ใช้:Char

  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
  ดิถีของดวงจันทร์ในวันนี้
  วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565
  Moon phase 0.png
  ข้างขึ้น ตอนต้น

  คิดเป็นร้อยละ 8 ของดวงจันทร์ทั้งดวง

  วิกิพีเดีย:บาเบล
  จากวันแม่ ถึงวันพ่อ
  116 วัน สร้างสามัคคี
  thผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่
  nodผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาเหนือเป็นภาษาแม่
  คนใจ๊คนนี้ใจ๊กำเมืองอู้เป๋นหมู่เดียวกั๋นต้องจะอี้ก่า
  en-2ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง
  This user can contribute with an intermediate level of English.
  Toh tong is not th.pngผู้ใช้คนนี้คิดว่า กับ th แตกต่างกันสิ้นเชิง
  และไม่ใช้ th ถอดเสียง ธ ในชื่อตัวเอง
  Timezone+7.pngผู้ใช้นี้อยู่ในเขตเวลา UTC+7
  Crystal Project doc.pngผู้ใช้คนนี้เชื่อว่า 1 บทความ
  ควรมีอย่างน้อย 1 รูป
  VB.NETผู้ใช้คนนี้สามารถเขียน
  ภาษาวิชวลเบสิกดอตเน็ต
  Oxygen480-categories-applications-education-university.svgผู้ใช้คนนี้กำลังศึกษาอยู่ในระดับ มหาวิทยาลัย
  แม่แบบ:User Tangmo
  ผู้ใช้ตามภาษา
  ก็พอได้รู้ กะกากิกี จักว่าตัวดี ปืนบ่เต็มแหล้ง...
  (ก็ปอได้ฮู้ กะกากิกี จักว่าตั๋วดี ปื๋นบ่เต๋มแหล้ง)
  (คร่าวก้อมล้านนา)


  คันเก็บก็หาย คันฅายก็อยู่
  (กั้นเก็บก็หาย กั้นคายก็อยู่)
  (สุภาษิตล้านนา)

  สุภาษิตนี้หมายความว่า ถ้าเรามีความรู้อันใดแล้วเราปิดบังอำไว้แต่ผู้เดียว ความรู้นั้นย่อมตายไปกับตัวเรา แต่ถ้าเผยแพร่ให้ผู้อื่นแล้ว ความรู้นั้นย่อมไม่เสื่อมสูญ

  เรื่องที่ชอบเขียนในวิกิพีเดีย[แก้]

  โดยส่วนตัวชอบเขียนบทความในหมวดหมู่...

  000 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ
  500 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  วิทยาศาสตร์
  520 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  ดาราศาสตร์
  600 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี
  900 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  ประวัติศาสตร์
  แต่จริง ๆ แล้ว เคยเขียนในหมวดหมู่...

  500 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  วิทยาศาสตร์
  900 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  ประวัติศาสตร์
  แค่นี้เอง

  Char
  Char
  Full moon.jpg
  วันเกิด14 สิงหาคม พ.ศ. 2532
  อาชีพนิสิต
  เพศไม่ระบุ
  สรรพนามเรา/คุณ/เขา
  สถานที่อยู่น่าน (ภูมิลำเนาเดิม), กรุงเทพฯ (สถานที่เรียน)
  เริ่มเขียนวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2549
  สิ่งที่สนใจดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ มุทราศาสตร์ (heraldry) ธวัชวิทยา (vexillology)
  ความตั้งใจสมบูรณ์ น่าเชื่อถือ ถูกต้อง มีลิงก์แดงน้อย แต่ไม่ต้องสวยงาม
  ติดวิกิพีเดีย81