ข้ามไปเนื้อหา

ผู้ใช้:Char

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ดิถีของดวงจันทร์ในวันนี้
วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
ข้างแรม ตอนต้น

คิดเป็นร้อยละ 84 ของดวงจันทร์ทั้งดวง

วิกิพีเดีย:บาเบล
จากวันแม่ ถึงวันพ่อ
116 วัน สร้างสามัคคี
thผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่
nodผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาเหนือเป็นภาษาแม่
คนใจ๊คนนี้ใจ๊กำเมืองอู้เป๋นหมู่เดียวกั๋นต้องจะอี้ก่า
en-2ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง
This user can contribute with an intermediate level of English.
ผู้ใช้คนนี้คิดว่า กับ th แตกต่างกันสิ้นเชิง
และไม่ใช้ th ถอดเสียง ธ ในชื่อตัวเอง
ผู้ใช้นี้อยู่ในเขตเวลา UTC+7
ผู้ใช้คนนี้เชื่อว่า 1 บทความ
ควรมีอย่างน้อย 1 รูป
VB.NETผู้ใช้คนนี้สามารถเขียน
ภาษาวิชวลเบสิกดอตเน็ต
ผู้ใช้คนนี้กำลังศึกษาอยู่ในระดับ มหาวิทยาลัย
แม่แบบ:User Tangmo
ผู้ใช้ตามภาษา
ก็พอได้รู้ กะกากิกี จักว่าตัวดี ปืนบ่เต็มแหล้ง...
(ก็ปอได้ฮู้ กะกากิกี จักว่าตั๋วดี ปื๋นบ่เต๋มแหล้ง)
(คร่าวก้อมล้านนา)


คันเก็บก็หาย คันฅายก็อยู่
(กั้นเก็บก็หาย กั้นคายก็อยู่)
(สุภาษิตล้านนา)

สุภาษิตนี้หมายความว่า ถ้าเรามีความรู้อันใดแล้วเราปิดบังอำไว้แต่ผู้เดียว ความรู้นั้นย่อมตายไปกับตัวเรา แต่ถ้าเผยแพร่ให้ผู้อื่นแล้ว ความรู้นั้นย่อมไม่เสื่อมสูญ

เรื่องที่ชอบเขียนในวิกิพีเดีย

[แก้]

โดยส่วนตัวชอบเขียนบทความในหมวดหมู่...

000ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ
500ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
วิทยาศาสตร์
520ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ดาราศาสตร์
600ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี
900ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ประวัติศาสตร์
แต่จริง ๆ แล้ว เคยเขียนในหมวดหมู่...

500ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
วิทยาศาสตร์
900ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ประวัติศาสตร์
แค่นี้เอง

Char
Char
วันเกิด14 สิงหาคม พ.ศ. 2532
อาชีพนิสิต
เพศไม่ระบุ
สรรพนามเรา/คุณ/เขา
สถานที่อยู่น่าน (ภูมิลำเนาเดิม), กรุงเทพฯ (สถานที่เรียน)
เริ่มเขียนวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2549
สิ่งที่สนใจดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ มุทราศาสตร์ (heraldry) ธวัชวิทยา (vexillology)
ความตั้งใจสมบูรณ์ น่าเชื่อถือ ถูกต้อง มีลิงก์แดงน้อย แต่ไม่ต้องสวยงาม
ติดวิกิพีเดีย81