ผู้ใช้:วีรภัทร จันทร์โชติ

  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
  วีรภัทร จันทร์โชติ (Weerapat Janchot)
  เกิด27 เมษายน พ.ศ. 2545 (20 ปี)
  นครศรีธรรมราช , ประเทศไทย
  ชื่ออื่นท็อป

  วีรภัทร จันทรโชติ ชื่อเล่น ท็อป (27 เมษายน พ.ศ. 2545)

  ประวัติ[แก้]

  วีรภัทร จันทร์โชติ เกิดเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2545 ที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช,จังหวัดนครศรีธรรมราชจบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ปัจจุบันศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

  การศึกษา[แก้]

  ระดับ ปีการศึกษา สถานศึกษา หมายเหตุ
  ประถมศึกษา 2552 - 2557 โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
  มัธยมศึกษาตอนต้น 2558 - 2560 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช รุ่น 118
  มัธยมศึกษาตอนปลาย 2561 - ปัจจุบัน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ​ นครศรีธรรมราช แผนการเรียนวิทยศาสตร์ - คณิตศาสตร์

  รางวัลที่ได้รับ[แก้]

  โครงการสอบแข่งขันนักเรียนคนเก่ง ที่จัดขั้นโดย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช[แก้]

  ได้รับเหรียญทอง 12 เหรียญ,เหรียญเงิน 7 เหรียญ,เหรียญทองแดง 1 เหรียญ รวม 20 เหรียญ
  รางวัลที่ได้รับ ปีการศึกษา วันที่รับมอบ หมายเหตุ
  เหรียญทอง วิชาคณิตศาสตร์ 2552 25 สิงหาคม 2552 ครั้งที่ 1
  เหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์ 2552 25 สิงหาคม 2552 ครั้งที่ 1
  เหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษ 2552 25 สิงหาคม 2552 ครั้งที่ 1
  เหรียญทอง วิชาภาษาไทย 2552 25 สิงหาคม 2552 ครั้งที่ 1
  เหรียญเงิน วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2552 25 สิงหาคม 2552 ครั้งที่ 1
  เหรียญทอง วิชาคณิตศาสตร์ 2552 26 มกราคม 2553 ครั้งที่ 2
  เหรียญทอง วิชาวิทยศาสตร์ 2552 26 มกราคม 2553 ครั้งที่ 2
  เหรียญเงิน วิชาภาษาอังกฤษ 2552 26 มกราคม 2553 ครั้งที่ 2
  เหรียญเงิน วิชาภาษาไทย 2552 26 มกราคม 2553 ครั้งที่ 2
  เหรียญทอง วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2552 26 มกราคม 2553 ครั้งที่ 2
  เหรียญทอง วิชาคณิตศาสตร์ 2553 17 สิงหาคม 2553 ครั้งที่ 1
  เหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์ 2553 17 สิงหาคม 2553 ครั้งที่ 1
  เหรียญทอง วิชาภาษาอังกฤษ 2553 17 สิงหาคม 2553 ครั้งที่ 1
  เหรียญทอง วิชาภาษาไทย 2553 17 สิงหาคม 2553 ครั้งที่ 1
  เหรียญทอง วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2553 17 สิงหาคม 2553 ครั้งที่ 1
  เหรียญเงิน วิชาคณิตศาสตร์ 2553 25 มกราคม 2554 ครั้งที่ 2
  เหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์ 2553 25 มกราคม 2554 ครั้งที่ 2
  เหรียญทอง วิชาภาษาอังกฤษ 2553 25 มกราคม 2554 ครั้งที่ 2
  เหรียญทอง วิชาภาษาไทย 2553 25 มกราคม 2554 ครั้งที่ 2
  เหรียญทอง วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2553 25 มกราคม 2554 ครั้งที่ 2