ปรากฏการณ์โจเซฟสัน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ปรากฏการณ์โจเซฟสัน[แก้]

เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการนำตัวนำยวดยิ่งต่างชนิดกันมาประกบกับโดยมีฉนวน บางๆคั่นอยู่ตรงกลาง เมื่อตัวนำยวดยิ่งอยู่ในสภาพนำยวดยิ่งจะมีปรากฏการณ์พิเศษเกิดขึ่นโดยสามารถแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ (Kittel.1991)

1.ปรากฏการณ์โจเซฟสัน กระแสตรง(DC Josephson Effect) คือปรากฏการณฺ์ที่มีไฟฟ้ากระแสตรงไหบผ่านบริเวณรอยต่อถึงแม้ว่าจะไม่มีสนามไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็กกระทำต่อระบบเลย

2.ปรากฏการณ์โจเซฟสัน กระแสสลับ (AC Josephson Effect) ถ้าให้ศักย์ไฟฟ้ากระแสตรง (Us) แก่ระบบ จะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าวิ่งข้ามรอยต่อสลับไปมาด้วยความถี่สูง (f) โดย f=2eU2/h จากความสัมพันธ์นี้พบว่าคู่ของอิเล็คตรอนมีความสำคัญต่อสถานะนำยวดยิ่ง