ข้ามไปเนื้อหา

ประนอม รัชตพันธุ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ประนอม รัชตพันธุ

เกิด1 ตุลาคม พ.ศ. 2457
จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศสยาม
เสียชีวิต17 มกราคม พ.ศ. 2557 (99 ปี)
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
สัญชาติไทย
ชื่ออื่นประนอม รณฤทธิวิชัย
คู่สมรสนายเฟื่อง รัชตพันธุ
บุตรนายสีหรัตน์ รัชตพันธุ
บิดามารดาร้อยเอก หลวงรณฤทธิวิชัย (ถาวร จุณณะเวส)
นางเนียน รณฤทธิวิชัย

คุณหญิงประนอม รัชตพันธุ บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ อดีตกรรมการสโมสรอาสากาชาด สมัยสงครามอินโดจีน และสมัยสงครามโลก ครั้งที่ 2 อดีตกรรมการสมาคมสตรีไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และอดีตกรรมการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประวัติ[แก้]

คุณหญิงประนอม รัชตพันธุ เป็นธิดาของ ร้อยเอก หลวงรณฤทธิวิชัย (ถาวร จุณณะเวส) และนางเนียน รณฤทธิพิชัย สกุลเดิม จันทรางศุ เกิดเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2457 ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีพี่น้องทั้งหมด 8 คน คือ

ครอบครัว[แก้]

คุณหญิงประนอม รัชตพันธุ สมรสกับ นายเฟื่อง รัชตพันธุ ป.ช.,ม.ว.ม.,ท.จ.(2455-2556:100 ปี) มีบุตร 1 คน คือ

หน้าที่การงาน[แก้]

คุณหญิงประนอม รัชตพันธุ สมัยเมื่อเป็นอาสากาชาด

หลังจากสมรส คุณหญิงประนอม รัชตพันธุ ได้ย้ายติดตามสามีซึ่งรับราชการเป็นอัยการไปหลายจังหวัด เช่น ฉะเชิงเทรา พัทลุง เพชรบุรี นครปฐม และนครศรีธรรมราช ฯลฯ พร้อมทั้งบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะต่าง ๆ ตลอดชีวิตของคุณหญิง มีโอกาสได้บำเพ็ญประโยชน์แก่ประเทศชาติมากมาย เช่น สงครามอินโดจีน ที่อำเภอวัฒนานคร และสงครามโลก ครั้งที่ 2 โดยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะอาสากาชาด ดูแลทหารบาดเจ็บที่พักฟื้นที่สถานทูตอังกฤษและฝ่ายกองเสบียง คุณหญิงได้ปฏิบัติหน้าที่ในกองอาสากาชาดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา จนได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสโมสรอาสากาชาด ในขณะเดียวกันได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสมาคมสตรีไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มาตลอดหลายปี ในช่วงการปฏิบัติงานท่านเป็นที่เคารพรักและเชื่อถือของเพื่อน ๆ และน้อง ๆ ผู้ร่วมงาน ผลงานที่โดดเด่น ได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนของกองอาสากาชาด รับสนองพระบรมราชโองการให้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่ค่ายเขาล้าน อำเภออรัญประเทศ ซึ่งเป็นค่ายผู้อพยพชาวเขมร ที่เป็นโครงการในพระราชดำริและดำเนินการของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ การปฏิบัติหน้าที่รับใช้ถวายงานร่วมกับข้าราชการในพระองค์ อาทิเช่น ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ และท่านผู้หญิงยุพา อายุรกิจโกศล คุณหญิงได้ปฏิบัติภารกิจด้วยความขยันขันแข็ง และได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบัติงานสำคัญหลายอย่าง ความทราบถึงฝ่าละอองธุลีพระบาท ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นจตุตถจุลจอมเกล้า (จ.จ.) เมื่อ พ.ศ. 2525 ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และใน พ.ศ. 2549 ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นตติยจุลจอมเกล้า (ต.จ.) คุณหญิงได้หยุดปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ เมื่ออายุ 85 ปี อานิสงส์จากการที่ท่านประกอบกุศลมาตลอดชีวิตทำให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง มีความจำดีและสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เป็นอย่างดีตลอดมา

มรณกรรม[แก้]

เมื่อเวลาเช้าของวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2556 คุณหญิงประนอม รัชตพันธุ มีอาการหายใจไม่สะดวก และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธเป็นการด่วน แพทย์พบว่าท่านมีอาการหัวใจรั่ว และปอดบวม จนเมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2557 คุณหญิงได้จากไปอย่างสงบด้วยโรคหัวใจล้มเหลว และได้กราบถวายบังคมลาถึงแก่กรรม เมื่อเวลา 00.15 น. รวมสิริอายุได้ 99 ปี 3 เดือน 16 วัน และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และพระราชทานหีบกุดั่น พร้อมเครื่องเกียรติยศประกอบศพ และพระราชทานเพลิงศพ ณ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2557 เวลา 17.00 น.

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  • หนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงประนอม รัชตพันธุ ต.ม., ต.จ., จ.ช. ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557
  1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-06-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๖๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๓, ๒๓ เมษายน ๒๕๓๓
  2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า เก็บถาวร 2022-06-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๕ ข หน้า ๑, ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐
  3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์[ลิงก์เสีย], เล่ม ๑๐๒ ตอนที่ ๑๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๐๒๒, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘
  4. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญช่วยราชการเขตภายใน เก็บถาวร 2022-09-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๕๘ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๑๙๖๕, ๒๓ มิถุนายน ๒๔๘๔