ปฏิกรณ์ชีวภาพ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โครงสร้างทั่วไปของถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบปั่นต่อเนื่อง

ปฏิกรณ์ชีวภาพ หมายถึงอุปกรณ์หรือระบบที่สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการตื่นตัวทางชีวภาพ[1] ในบางกรณีก็อาจหมายความถึงถังที่มีการทำปฏิกิริยาเคมีกับสิ่งมีชีวิตหรือชีวเคมีที่ได้จากสิ่งมีชีวิตนั้น โดยอาศัยการให้อาหารและควบคุมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตฯ [2] ซึ่งกระบวนการนั้นอาจทำได้โดยใช้สิ่งมีชีวิตที่ต้องการออกซิเจนหรือสิ่งมีชีวิตที่ไม่ต้องการออกซิเจนก็ได้ อุปกรณ์ปฏิกรณ์ชีวภาพโดยทั่วไปจะมีทรงกระบอก มีขนาดตั้งแต่หน่วยเป็นลิตรถึงลูกบาศก์เมตรก็ได้ และมักทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม

นอกจากนี้ยังอาจหมายถึงอุปกรณ์หรือระบบที่ออกแบบมาเพื่อทำให้เซลล์หรือเนื้อเยื่อเจริญเติบโตในรูปแบบของการเพาะเลี้ยงเซลล์ อุปกรณ์เหล่านี้มักนำไปใช้เพื่อการสังเคราะห์เนื้อเยื่อหรือการวิศวกรรมชีวภาพ


อ้างอิง[แก้]

  1. IUPAC, Compendium of Chemical Terminology, 2nd ed. (the "Gold Book") (1997). Online corrected version:  (2006-) "bioreactor".
  2. ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. "คำจำกัดความทางด้านจุลชีววิทยาและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอาหาร".