บัตทุสที่ 3

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บัตทุสที่ 3
กษัตริย์แห่งซิเรเน
ครองราชย์550-530 ปีก่อนคริสตกาล
ก่อนหน้าลีอาร์คัส
ถัดไปอาร์เซซิลาอุสที่ 3
ประสูติซิเรเน
สวรรคต530 ปีก่อนคริตกาล
ซิเรเน
คู่อภิเษกพระนางเฟเรติมา
พระราชบุตรอาร์เซซิลาอุสที่ 3
ลาดิซ
ราชวงศ์ราชวงศ์บัตเทียด
พระราชบิดาอาร์เซซิลาอุสที่ 2
พระราชมารดาเอริโซ
ศาสนาศาสนากรีกโบราณ

บัตทุสที่ 3 แห่งซิเรเน ใช้นามแฝงคือ ง่อย (กรีก: Βάττος ο Χωλός, ปกครองระหว่างคริสตศตวรรษที่ 6 ปีก่อนคริสตกาล) เป็นกษัตริย์เชื้อสายกรีกและเป็นผู้ปกครองแห่งซิเรเนพระองค์ที่ 5 แห่งราชวงศ์บัตเทียด

พระองค์เป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวของกษัตริย์อาร์เซซิลาอุสที่ 2 กับพระนางเอริโซ โดยพระอัยกาคือกษัตริย์บัตทุสที่ 2 กับพระอัยยิกาไม่ทราบพระนาม พระราชมารดาของพระอัยยิกาของพระองค์คือพระนางคริโตลา ในขณะที่พระอัยกาฝ่ายมารดาเป็นขุนนางไม่ทราบชื่อและถูกฆาตกรรมโดยลีอาร์คัสในปี 550 ปีก่อนคริสตกาล กษัตริย์บัตทุสที่ 2 กับพระนางคริโตลา ซึ่งทั้งสองพระองค์เป็นพระราชโอรสและธิดาของกษัตริย์อาร์เซซิลาอุสที่ 1 ซึ่งพระอัยกาของทั้งสองพระองค์คือกษัตริย์บัตทุสที่ 1 ผู้ก่อตั้งราชวงศ์บัตเทียดและอาณาจักรซิเรเน

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]