บริการพื้นที่บนอินเทอร์เน็ต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
จำนวนผู้ใช้บริการพื้นที่บนอินเทอร์เน็ตในแต่ละประเทศ, พ.ศ. 2548

บริการพื้นที่บนอินเทอร์เน็ต (อังกฤษ: Internet Hosting Service) เป็นบริการที่ทำงานบนอินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์ ที่อนุญาตให้องค์กรหรือนิติบุคคล ใช้งานเนื้อที่บนอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีบริการในระดับต่างๆ และรูปแบบให้บริการในรูปแบบต่างๆ กันไป

รูปแบบบริการที่มักพบเห็นคือ บริการพื้นที่สำหรับเว็บไซต์ (Web Hosting) ซึ่งผู้ให้บริการส่วนใหญ่ มักรวมบริการพื้นที่สำหรับเว็บไซต์กับบริการอื่นๆ อาทิเช่น บริการพื้นที่สำหรับอีเมล (E-mail Hosting) เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี บริการตั้ง DNS และ บริการจดทะเบียนโดเมน ควบคู่กันไป

รูปแบบของบริการ[แก้]

รูปแบบการให้บริการพื้นที่บนอินเทอร์เน็ต

บริการแบบเต็มรูปแบบ[แก้]

  • บริการเซิร์ฟเวอร์ให้เช่า (Dedicated hosting service) หรือ บริการการจัดการและจัดหาเซิร์ฟเวอร์ เป็นบริการที่ลูกค้าเป็นเจ้าของเครื่อง และสามารถจัดการทรัพยากรเครื่องได้เอง การจัดการบนเครื่องเซิฟเวอร์ยังสามารถร่วมไปถึง บริการตรวจตรา ว่าเซิฟเวอร์ว่าทำงานอยู่ตลอดเวลาอย่างเต็มประสิทธิภาพ, บริการสำรองข้อมูล, บริการปรับปรุงความปลอดภัย และ อื่นๆ ตามแต่ระดับการให้บริการ
  • บริการเซิร์ฟเวอร์เสมือนส่วนตัว (Virtual private server: VPS) เป็นเทคโนโลยีที่ให้เครื่องเซิฟเวอร์หนึ่งเครื่อง จำลองการทำงาน เสมือนเป็นเครื่องเซิฟเวอร์หลายๆ เครื่อง ภายในเครื่องเดียว ทำให้เป็นเอกเทศ และเป็นเสมือนเซิฟเวอร์ส่วนตัวของผู้ใช้บริการ
  • บริการวางเซิร์ฟเวอร์ ณ ส่วนกลาง (Co-Location Server หรือ โคโล) เป็นบริการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้ใช้บริการจะเป็นผู้ดูแลระบบเองทั้งหมด โดยวางเครื่องของตนที่ส่วนกลางเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต

บริการอื่นๆ[แก้]

บริการที่มีข้อจำกัด หรือ มีข้อกำหนดในการใช้ซอฟต์แวร์ มีบริการต่างๆ ดังนี้ เช่น:

ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนข้อมูล[แก้]

บริการพื้นที่บนอินเทอร์เน็ต จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อเข้ากับระบบอินเทอร์เน็ต ทำให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Bandwidth/Data Transfer) ซึ่งอาจมีค่าบริการเสริม ขึ้นอยู่กับรูปแบบของบริการ และระดับการบริการ

ดูเพิ่ม[แก้]