บริการวางเซิร์ฟเวอร์ ณ ส่วนกลาง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รูปแบบการให้บริการพื้นที่บนอินเทอร์เน็ต

บริการวางเซิร์ฟเวอร์ ณ ส่วนกลาง (Co-location center: colo โคโล) เป็นรูปแบบของศูนย์ข้อมูล ที่ผู้ใช้บริการหลายๆ คน สามารถวางเครือข่าย, เซิร์ฟเวอร์ และ เชื่อมต่อกับระบบ อินเทอร์เน็ต และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเครือข่ายอื่นๆ

ในประเทศไทย มีบริการวางเซิร์ฟเวอร์หลายๆ ที่ อาทิเช่นที่ กสท. โทรคมนาคม และนิยมใช้บริการต่างๆ เช่น เซิร์ฟเวอร์ส่วนตัว, Bittorrent เป็นต้น และยังมีในรูปแบบการใช้บริการ "เช่าโคโล" อีกด้วย

รูปแบบบริการในประเทศไทย[แก้]

ในประเทศไทย มักนิยมเรียกว่า โคโล ทับศัพท์จากภาษาอังกฤษ โดยสามารถแบ่งบริการของ โคโลหลักๆ ได้ สองประเภท

วางเซิร์ฟเวอร์ ณ ส่วนกลาง[แก้]

คือการนำเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวของผู้ใช้บริการมาวางไว้ ณ ศูนย์กลางให้บริการอินเทอร์เน็ตเช่นที่ กสท. โทรคมนาคม เป็นต้น

บริการแบ่งให้เช่า[แก้]

คือแบ่งเซิร์ฟเวอร์ให้ในการทำงาน ซึ่งส่วนใหญ่ จะออกมาในรูปแบบชุดบริการของ Bittorrent ซึ่งผู้ให้บริการจะนำเซิร์ฟเวอร์ของตน มาวางที่ ศูนย์ข้อมูล หลังจากนั้นจึงทำการแบ่งเซิร์ฟเวอร์ให้ผู้ใช้เข้ามาใช้บริการ ซึ่งตามความเป็นจริง ควรเรียกว่า Share Host หรือ Virtual Private Server มากกว่า แต่เนื่องจากผู้ให้บริการนำเซิร์ฟเวอร์ของตนมาวางที่ศูนย์ข้อมูล จึงใช้คำว่า โคโล ในการเสนอขาย