ธำรง วิจิตสาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ธำรง วิจิตสาร
เกิด3 มิถุนายน พ.ศ. 2501 (64 ปี)
ธำรง เตชะวิจิตรสาร
อาชีพนักแสดง, นักร้อง, ผู้จัดละคร, ผู้กำกับการแสดง, ผู้เขียนบทละคร
ปีที่แสดง2525-2545


ธำรง วิจิตสาร (ชื่อเล่น : หมู ชื่อจริง ธำรง เตชะวิจิตรสาร) เป็นนักร้อง นักแสดง ผู้กำกับการแสดงละคร เขียนบทละครและผู้จ้ดละครโทรทัศน์ ชาวไทย เกิดเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2501

ประวัติ[แก้]

เป็นชาวไทย-จีน จบปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง เคยเป็นอาจารย์สอนที มหาวิทยาลัยเอเซีย ที่หนองแขม ,ธนาคารทหารไทย สำนักงานใหญ่,การท่าเรือแห่งประเทศไทย

งานบันเทิง[แก้]

เข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการเป็นนายแบบ,ถ่ายโฆษณา ประมาณช่วงปี 2525 - 2527 มาก่อน จากนั้นจึงได้แสดงละครโทรทัศน์เรื่อง มีผลงานการแสดงครั้งแรกในละครเรื่อง เสื้อสีฝุ่น ทางช่อง 5 ตามด้วยละครเรื่อง บ้านทรายทอง นางแมวป่า น้ำผึ้งขม ไฟทะเล กิ่งมัลลิกา เพลงแห่งชีวิต ห้องที่จัดไม่เสร็จ ด้วยรักและคิดถึง เงาจันทร์ หลวงตา บาปบริสุทธิ์ วิมานคนบาป ค่าของคน นางสาวทองสร้อย วิมานไม้ฉำฉา ไฟรักไฟพิศวาส มาหยารัศมี อมตะ หลงไฟ และ ขอบรั้วริมวัง (ละครร้องของพรานบรูณ์ทางช่อง 9 อสมท)จำเลยทาส (ละตรเวที)

ผลงาน[แก้]

ละครโทรทัศน์[แก้]

 • เสื้อสีฝุ่น (2526, ช่อง 5, รัชฟิล์ม) - นำแสดงโดย โกวิท วัฒนกุล, มยุรา ธนะบุตร (เศวตศิลา), ธำรง วิจิตสาร, สมมาตร ไพรหิรัญ ออกอากาศวันอาทิตย์ / บทประพันธ์ กัญญ์ชลา (กฤษณา อโศกสิน) / บทโทรทัศน์ ถาวร สุวรรณ / กำกับโดย อดุลย์ ดุลยรัตน์
 • ไฟทะเล (2526, ช่อง 5, รัชฟิล์ม)– นำแสดงโดย ปรัชญา อัครพล, ฤทัยรัตน์ อมตะวานิชย์, ธำรง วิจิตสาร, ชลิต เฟื่องอารมณ์ ออกอากาศวันอาทิตย์ เปิดกล้อง มกราคม 2527 / บทประพันธ์ กัญญ์ชลา (กฤษณา อโศกสิน) / กำกับโดย ชูศักดิ์ สุธีรธรรม
 • นางแมวป่า (2527, ช่อง 7, ดาราวิดีโอ) – นำแสดงโดย อัศวิน รัตนประชา, มลฤดี ยมาภัย, ธำรง วิจิตสาร (รับบทท่านชายกิตติคุณ), วิยะดา อุมารินทร์ ,ปนัดดา โกมารทัต เปิดกล้อง เมษายน 2527 ออกอากาศวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ เริ่ม พฤษภาคม 2527 ถึง มิถุนายน 2527 / บทประพันธ์ ช่อลิลลี่ พรื้มเพรา / กำกับโดย สะอาด เปี่ยมพงษ์สานต์
 • วิมานคนบาป (2527, ช่อง 9) – นำแสดงโดย อนุสรณ์ เดชะปัญญา, พรพรรณ เกษมมัสสุ, ธำรง วิจิตสาร, ดวงตา ตุงคะมณี ,สุทธิจิตร วีระเดชกำแหง ออกอากาศวันจันทร์-ศุกร์ เริ่ม พฤศจิดายน 2527 / บทประพันธ์ หมอหยอง / กำกับโดย กัณฑรีย์ น.สิมะเสถียร
 • ห้องที่จัดไม่เสร็จ (2527, ช่อง 3, นฤมล นิลวรรณ ผู้จัด) – นำแสดงโดย พิศมัย วิไลศักดิ์, กาญจนา จินดาวัฒน์, สุเชาว์ พงษ์วิไล, ธำรง วิจิตสาร, ดวงตา ตุงคะมณี, วรารัตน์ เทพโสธร, เด่นนภา จันทร์ยงค์, ตุ๊กตา จินดานุช, สุริยันต์ ปฏิพัทธิ์, สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์, เป็นหนึ่ง ไชยชิต, ยิ่งใหญ่ อายะนันท์, ราม ราชพงษ์, จุรี โอศิริ, ณัฐนี สิทธิสมาน, ศิริ ศิริจินดา, วงทอง ผลานุสนธิ์ ออกอากาศวันจันทร์-วันศุกร์ / บทประพันธ์ กฤษณา อโศกสิน / กำกับโดย สอาด เปี่ยมพงษ์สานต์
 • เพลงแห่งชีวิต (2528, ช่อง 5, รัชฟิล์ม) – นำแสดงโดย นพพล โกมารชุน, ธงไชย แมคอินไตย์, ธำรง วิจิตสาร, ก้ามปู สุวรรณปัทม์, บุศรา นฤมิตร, ชลประคันธ์ จันทร์เรือง, วิวัฒน์ ผสมทรัพย์ ออกอากาศวันอาทิตย์ / บทประพันธ์-บทโทรทัศน์ ลลิตา ฉันทศาสตร์โกศล / กำกับโดย สุประวัติ ปัทมสูตร
 • ด้วยรักและคิดถึง (2528, ช่อง 3) –นำแสดงโดย นิรุตต์ ศิริจรรยา, ดวงตา ตุงคะมณี, นฤมล นิลวรรณ ,ธำรง วิจิตสาร ออกอากาศ วันจันทร์-วันศุกร์ บทประพันธ์-บทโทรทัศน์-กำกับการแสดง ถาวร สุวรรณ
 • ค่าของคน (2528, ช่อง 3 )- นำแสดงโดย อภิชาติ หาลำเจียก, เดือนเต็ม สาลิตุล, สมมาตร ไพรหิรัญ, เด่นนภา จรรยงค์, ธำรง วิจิตสาร กำกับโดย มีศักดิ์ นาครัตน์
 • หลงเงาจันทร์ (ปี 2528 ช่อง 5 รัชฟิล์ม) –นำแสดงโดย นิรุตต์ ศิริจรรยา ดวงตาตุงคมณี ธำรง วิจิตสาร เด่นนภา จรรยงค์ บทประพันธ์-บทโทรทัศน์ –กำกับการแสดง ถาวร สุวรรณ
 • กิ่งมัลลิกา (2528, ช่อง 7, ดาราวิดีโอ) - นำแสดงโดย วจี อรรถไกวัลวที, เฉลา ประสพศาสตร์, ธำรง วิจิตสาร, อำภา ภูษิต, ดวงตา ตุงคะมณี, สมประสงค์ สิงหวนวัฒน์, ชาญวุฒิ พรหมสาขาฯ, สมภพ เบญจาธิกุล, วิยะดา อุมารินทร์, กัณฑรีย์ นาคประภา, ออกอากาศวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ / บทประพันธ์ กฤษณา อโศกสิน / กำกับโดย ญาณี จงวิสุทธิ์
 • น้ำผึ้งขม (2529, ช่อง 7, ดาราวิดีโอ) ดารานำแสดงโดย นิรุตติ์ ศิริจรรยา, มนฤดี ยมาภัย, นัดดา วิยะกาญจน์, ฉันทนา กิตติยพันธ์, เอกลักษณ์ ยลระบิล, ธำรง วิจิตสาร, สมฤดี นุ่มอำพันธ์, อมรา อัศวนนท์, อำภา ภูษิต, ศิรินภา สว่างล้ำ ออกอากาศวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์/ บทประพันธ์ กฤษณา อโศกสิน / กำกับโดย มานพ สัมมาบัติ
 • บ้านทรายทอง ( 2530, ช่อง 7, ดาราวิดีโอ) – นำแสดงโดย ศรัณยู วงษ์กระจ่าง, มนฤดี ยมาภัย, ปรัชญา อัครพล, ดวงตา ตุงคะมณี, ธำรง วิจิตสาร, ทาริกา ธิดาทิตย์, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, สุทธิจิตร วีระเดชคำแหง, รจิต ภิญโญวนิช, บรรเจิดศรี ยมาภัย, สุดเฉลียว เกิดผล ออกอากาศวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ / บทประพันธ์ ก.สุรางคนางค์ / กำกับโดย มานพ สัมมาบัติ
 • พจมาน สว่างวงศ์ ( 2530, ช่อง 7, ดาราวิดีโอ) - นำแสดงโดย ศรัณยู วงศ์กระจ่าง, มนฤดี ยมาภัย, ปรัชญา อัครพล, ดวงตา ตุงคะมณี, ทาริกา ธิดาทิตย์, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, ธำรงค์ เดชะวิจิตรสาร, สุทธิจิตร วีระเดชกำแหง, รจิต ภิญโญวนิช, บรรเจิดศรี ยมาภัย, สุดเฉลียว เกิดผล ออกอากาศก่อนข่าววันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ / บทประพันธ์ ก. สุรางคนางค์ / กำกับโดย มานพ สัมมาบัติ
 • วิมานไม้ฉำฉา (2530, ช่อง 3,, คณะกัญชลิกา) นำแสดงโดย นาถยา แดงบุหงา, ดิลก ทองวัฒนา, วิวัฒน์ ผสมทรัพย์, ธำรง วิจิตสาร ออกอากาศวันจันทร์-ศุกร์ / บทประพันธ์ กฤษณา อโศกสิน / กำกับโดย สุประวัติ ปัทมสูตร
 • นางสาวทองสร้อย (ปี 2529, ช่อง 5, รัชฟีล์ม)-นำแสดงโดย อภิชาติ หาลำเจียก (สมมาตร ไพรหิรัญ เล่นครึ่งหลัง), อลิษา ขจรไชยกุล, รัชนู บุญชูดวง, หทัยรัตน์ อมตะวณิชย์, วัชระ สิทธิกูล, จารุวรรณ ปัญโญภาส ธำรง วิจิตสาร กำกับการแสดงโดย เศรษฐา ศิรฉายา
 • ขอบรั้วริมวัง ผลงานละครร้องของพรานบรูณ์ (2537, ช่อง 9, อารีย์ นักดนตรี ผู้จัด) นำแสดงโดย ธำรง วิจิตสาร, นรินทร ณ.บางช้าง, วีระ บำรุงศรี, ศิรินทรา นิยากรฒ กิ่งดาว ดารณีฒ เฉลา ประสพศาสตร์ บทประพันธ์ –บทร้อง พรานบรูณ์ กำกับการแสดง อารีย์ นักดนตรี

ผู้กำกับละครโทรทัศน์[แก้]

 • มาหยารัศมี ( 2539, ช่อง 3, กัจจายนะฉายอดีตการละคอน) - นำแสดงโดย ยุ้ย-ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี, บดินทร์ ดุ๊ก, เหมือนฝัน บัณฑิตสกุล, อัจฉรา ทองเทพ, บรินทร์ ทองคำ, สมฤดี นุ่มอำพันธ์, สิรินันท์ โรจนธรรม, ธำรงค์ วิจิตรสาร, มณฑาทิพย์ แก้วประเสริฐ, จอย กิตติยา, พิราวรรณ ประสพศาสตร์, ชุลีพร ดวงรัตนตรัย เริ่มออกอากาศ มีนาคม 2539 / บทประพันธ์ บุษยมาส - เขียนบทโทรทัศน์-กำกับการแสดง โดย ธำรง วิจิตสาร
 • ไฟรักไฟพิศวาส (2543, ช่อง 5, ดราม่า วิชั่น) – นำแสดงโดย ชฎาพร รัตนากร, ยุทธพิชัย ชาญเลขา, คลาวเดีย จักรพันธุ์, ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี ออกอากาศวันพุธ-พฤหัสบดี เริ่ม กรกฎาคม 2543 / บทประพันธ์ มณีบุตร / บทโทรทัศน์ – กำกับการแสดง ธำรงค์ วิจิตสาร
 • อมตะ (2544, ช่อง ITV, ดราม่าเทเลวิชี่น ) – นำแสดงโดย ดอน ธีระธาดา, ชาติชาย งามสรรพ์, ซาร่า มาลากุล เลน, ชนิกา สุจริตกุล, เหมือนฝัน บัณฑิตสกุล, วรรณิศา ศรีวิเชียร, อลิษา ขจรไชยกุล ออกอากาศวันพุธ-วันพฤหัสบดี เวลา 22.30 น. เริ่ม กันยายน 2544 ถึง พฤศจิกายน 2544 / บทประพันธ์ วิมล ไทรนิ่มนวล / บทโทรทัศน์ – กำกับการแสดง โดย ธำรง วิจิตสาร

ละครโทรทัศน์จบในตอน[แก้]

 • บาปบริสุทธิ์ (2526, ช่อง 5, กันตนา) ทุกวันอาทิตย์ 15.00 -16.00 น. ตอน แม่ครับผมเป็นตำรวจ นำแสดงโดย ธำรง วิจิตสาร สุพรรณ บณูณะพิมพ์ อนุสรณ์ เดชะปัญญา กำกับการแสดง สุพรรณ บรูณะพิมพ์
 • หลวงตา (2527, ช่อง 7, ดาราวิดีโอ) ทุกวันจันทร์-อังคาร 20.20 -22.00 น. ตอน รับน้อง นำแสดงโดย ธำรง วิจิตสาร, สุกัญญา นาคสนธิ์, กฤศ อัธเสวี บทประพันธ์ แพร เยื่อไม้ กำกับการแสดง ไพรัช สังวริบุตร
 • 25 ขวาสุด . (2534 - 2535, ช่อง 7) ทุกวันพฤหัสบดี 00.15-01.15 น. –นำแสดงโดย อรรถชัย อนัตเมฆ, อังคณา ทิมดี, ธำรง วิจิตสาร, สุรางคนางค์ สุนทรพนาเวช กำกับการแสดง ชาตรี ชมพู

ละครเวที[แก้]

 • สมเด็จพระศรีสุริโยทัย ( 2523 แสดงที่โรงละครแห่งชาติ ชมรมดอกไม้การละคร มหาวิทยาลัยรามคำแหง และแม่บ้านทหารเริอ ผู้จัดละครเวทีการกุศล) นำแสดงโดย ธำรง วิจิตสาร เตือนจิตต์ มุกดาสนิท กำกับการแสดงโดย ฉลวย ศรีรัตนา
 • เหมือนฝัน ( 2523 แสดงที่หอประชุมมหาวิทยาลัยรามคำแหง ชมรมศิลปะการละคร มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้จัดละครเวที) นำแสดงโดย ธำรง วิจิตสาร กัลยาณี มณีกุล
 • จำเลยทาส (2536 แสดงที่โรงละครศาลาเฉลิมกรุง กัจจายนะฉายอดีตการละคร ผู้จัดละครร้องย้อนยุคเวทีการกุศล) นำแสดงโดย ธำรง วิจิตสาร เนาวรัตน์ ยุกตะนันนท์ วาสนา สิทธิเวช แมน วทัญญู มุ่งหมาย เป็นหนึ่ง ไชยชิต กำกับการแสดงโดย ธำรง วิจิตสาร

อัลบั้มเพลง[แก้]

 • อัลบั้ม ความตั้งใจ ปี 2530 สังกัด ค่ายท๊อปไลน์ ในสังกัดของ โรต้าเทป เจ้าของเดียวกับค่ายคีตา โดย คุณทวีชัย จริยเอี่ยมอุดม ผู้ปั้น สุชาติ ชวางกูรในค่ายอีเอ็มไอ ได้พบกับธำรง วิจิตสาร ดาราละครที่มาร้องเพลงในงานรักเมืองไทย ร่วมกับดาราทางช่อง 3 จึงได้ชักชวนธำรง วิจิตสารและ นก จริยา สรณะคม ไปเป็นนักร้อง พอดีค่ายเพลง เอส พี ศุภมิตรช่อง 3 เปิด นก จริยา จึงยกเลิกไปร้องในค่าย เอส พี ของช่อง 3 แทน โดย ธำรง วิจิตสาร ได้นักร้องนำแห่งวงชาตรี นราธิป กาญจนวัฒน์ มาเป็นโปรดิวเซอร์และแต่งเพลงให้ทั้งชุด เช่นเพลง ช้ำ ม่าย สองเรา เป็นต้น และนอกจากนี้ ยังได้เล่นเวที 7 สีคอนเสิร์ตด้วย[1]
 • อัลบั้ม มันส์หมู ซึ่งเป็นเพลงแนวร๊อคลูกกวาดที่มีสีสันเช่นเพลง รักไม่รู้ ไม่มีใครสน กล๊วก โดยมี อิทธิ พลางกูร เรียบเรียงเสียงประสานทำดนตรีทั้งหมด
 • อัลบั้ม ธำรงเอ็กซ์ตร้า เป็นการรวมเพลงอมตะเก่าๆมาร้องใหม่ เช่น ม่านบังตา ลมหายใจแห่งความคิดถึง เป็นต้น

มิวสิควิดีโอ[แก้]

 • ช้ำ (2530)
 • ม่าย (2530)
 • สองเรา (2530)
 • รักไม่รู้ (2532)
 • กล๊วก (2532)
 • ไม่มีใครสน (2532)
 • ซึ่งกันและกัน (2532)
 • เพียงรู้ผิด (2534)
 • คำขาดเมียน้อย (2540)

ผู้บริหาร[แก้]

 • บริหารค่ายเพลง เทพประทานเอนเตอร์เทนเม้นท์ ของ บริษัท ช.การช่าง (มหาชน) จำกัด เมื่อปี 2540 โดยร่วมกับศิลปินนักร้องธานินทร์ อินทรเทพ ทำเฉพาะกิจ ในอัลบั้ม โลกใบนี้ และโลกใบเดิม อีกทั้งวางแผนการโปรโมท ทำมิวสิกวิดีโอ จัดคอนเสิร์ตจนได้รับความสำเร็จพอสมควร และได้ผลิตมิวสิกวิดีโอเพลง เช่น รักเอย ถ่านเก่าไฟใหม่ เป็นต้น

พิธีกร[แก้]

 • รายการ สุกผ่านเลนส์ (2530, ช่อง 5) ร่วมกับ อรุณ ภาวิไล
 • รายการ มหัศจรรย์หมายเลข 9 (2540, ช่อง 9) วันอาทิตย์ เวลา 23.30-24.00 น

โฆษณา[แก้]

 • ยากันยุงห่านฟ้า
 • ยาคูลย์
 • นมมะลิยูเอชที
 • ยาสีฟันไฮฟูโรเท็กซ์ (2527)

อ้างอิง[แก้]