ธงชาติกรันโกลอมเบีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ธงชาติกรันโกลอมเบีย ออกแบบโดยฟรันซิสโก เด มิรันดา เป็นธงไตรรงค์ แถบแนวนอนสีเหลือง สีน้ำเงิน และสีแดง สำหรับใช้เป็นธงชาติของสาธารณรัฐเวเนซุเอลาที่ 1 ต่อมาประเทศเอกวาดอร์ โคลอมเบีย และเวเนซุเอลา ต่างได้นำเอามาดัดแปลงเป็นแบบธงชาติของตนเองสืบมาจนถึงปัจจุบัน

พัฒนาการธง[แก้]

แบบธงฟรันซิสโก เด มิรันดา[แก้]

ธงผืนที่ 1 ค.ศ. 1801 ธงผืนที่ 2 ได้โบกสะบัดครั้งแรกที่ ลา เวลา เด โคโร ค.ศ. 1806 ธงผืนที่ 3 แบบธงที่ได้รับการรับรองจากสภาแห่งชาติ ค.ศ. 1811 สาธารณรัฐเวเนซุเอลา ที่ 1 ค.ศ. 1811

ค.ศ. 1819-1820[แก้]

อัตราส่วนของแถบ 2:1:1 อัตราส่วนของแถบ 3:2:1 อัตราส่วนของแถบ 2:1:1 อัตราส่วนของแถบ 3:2:1

ธงผืนที่ 1 ประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อ ค.ศ. 1819 โดยมีแบบอย่างจากธงชาติเวเนซุเอลา ค.ศ. 1811 ประกอบตราแผ่นดินที่กลางผืนธง ธงผืนแรกได้ใช้จนถึงวันที่ 10 มกราคม ค.ศ. 1820

ค.ศ. 1820-1821[แก้]

อัตราส่วนของแถบ 2:1:1 อัตราส่วนของแถบ 3:2:1 อัตราส่วนของแถบ 2:1:1 อัตราส่วนของแถบ 3:2:11

10 มกราคม ค.ศ. 1820 จังหวัดกุนดินามาร์กา ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพ ต่มาได้มีการประกาศใช้ตราแผ่นดินสำหรับเขตการปกครองเวเนซุเอลา รัฐสภาแห่งสหภาพได้ประกาศใช้ตราแผ่นดินของกุนดินามาร์กาประกอบบนธงเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม ค.ศ. 1821 ในความเป็นจริง ธงของกุนดินามาร์กาในช่วงเวลานั้นได้ใช้ธงสามสีของสหภาพซึ่งมีสถานะธงชาติของเขตการปกครองเวเนซุเอลาอย่างเป็นทางการ ในบางแห่งยังมีการใช้ธงที่มีตราแผ่นดินอยู่กลางผืนธง ธงผืนที่ 2 ได้ใช้จนถึง ค.ศ. 1821

ค.ศ. 1821-1830[แก้]

ธงแบบที่ 1 ธงแบบที่ 2 ธงแบบที่ 3

ธงผืนที่ 3 ประกาศใช้ในปี ค.ศ. 1821 โดยได้มีการแก้ไขแบบตราแผ่นดินโดยเพิ่มข้อความจารึกในแถบว่า Republica de Colombia ภายในมีรูปขวานมัดหวายประกอบธนู รองรับด้วยกรวยแห่งความอุดมสมบูรณ์

ธงแบบนำเสนอ ค.ศ. 1822[แก้]

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ค.ศ. 1822 กัวยากิลได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพ โดยได้มีการประกาศใช้ตราแผ่นดินแบบใหม่ โดยเพิ่มจำนวนดวนบนธง 9 ดวง และ 12 ดวงตามลำดับ ซึ่งเดิมมี 3 ดวงใบบางแห่งยังมีการใช้ธงที่ไม่ปรากฏรูปดาว โดยสีน้ำเงินในธงเปลี่ยนระดับลงมาเป็นสีฟ้าหม่น ธงผืนที่ 4 ได้ใช้จนถึง ค.ศ. 1830

ธงชาติในปัจจุบัน[แก้]

โคลอมเบียและเอกวาดอร์ ยังคงใช้ธงชาติอัตราส่วนของแถบ 2:1:1 โดยในส่วนของธงราชการ และ ธงกองทัพของโคลอมเบียนั้น ประกอบตราแผ่นดินธงที่ใจกลางธง ในส่วนของเอกวาดอร์ โดยสีน้ำเงินในธงเปลี่ยนระดับเพิ่มมาเป็นสีน้ำเงินเข้ม. และ เวเนซุเอลา ยังใช้ธงชาติที่มีอัตราส่วนของแถบ 1:1:1 กลางธงมีรูปกลุ่มดาว 7 ดวงสีขาว ซึ่งการจัดวางกลุ่มดาวนั้นได้มีการแก้ไขแบบในช่วงเวลาที่มีความผันผวนทางการเมือง.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]