ข้ามไปเนื้อหา

ทางเชื่อมผืนป่า

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ทางเชื่อมผืนป่า หรือ แนวเชื่อมต่อสำหรับสัตว์ป่า คือบริเวณแหล่งที่อยู่สำหรับสัตว์ป่าประเภทหนึ่ง ซึ่งเชื่อมประชากรสัตว์ป่าที่เคยถูกแยกออกจากกันเนื่องจากกิจกรรมหรือโครงสร้างที่ทำโดยมนุษย์ (เช่น ถนน การตัดไม้ทำลายป่า หรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ) เข้าด้วยกันอีกครั้งหนึ่ง ทำให้สัตว์แต่ละตัวสามารถเคลื่อนย้ายผ่านกลุ่มประชากรได้ ลดโอกาสการผสมพันธุ์ในสายเลือด และลดโอกาสการเกิดความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่างกลุ่มประชากรสัตว์ที่ถูกแยกออกจากกันทางกายภาพ นอกจากนี้ยังอาจช่วยฟื้นฟูจำนวนประชากรสัตว์ที่ลดลงจากเหตุการณ์บางอย่าง เช่น ไฟป่า หรือโรคระบาด คืนมาเป็นปกติได้