ทฤษฎีบทมูลฐานของพีชคณิต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ทฤษฎีบทมูลฐานของพีชคณิต (อังกฤษ: fundamental theorem of algebra) ในคณิตศาสตร์กล่าวว่า พหุนามเชิงซ้อนที่ไม่ใช่ค่าคงที่มีรากเป็นจำนวนเชิงซ้อน หรือกล่าวอย่างเป็นทางการว่า ถ้า

p(z) =z^n+a_{n-1}z^{n-1}+\cdots+a_0

เป็นพหุนามที่มีสัมประสิทธิ์ a_0, a_1, \ldots, a_{n-1} เป็นจำนวนเชิงซ้อนแล้ว จะมีจำนวนเชิงซ้อน z_0 ที่ทำให้ p(z_0) = 0

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]