ทฤษฎีบทมูลฐานของพีชคณิต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ทฤษฎีบทมูลฐานของพีชคณิต (อังกฤษ: fundamental theorem of algebra) ในคณิตศาสตร์กล่าวว่า พหุนามเชิงซ้อนที่ไม่ใช่ค่าคงที่มีรากเป็นจำนวนเชิงซ้อน หรือกล่าวอย่างเป็นทางการว่า ถ้า

เป็นพหุนามที่มีสัมประสิทธิ์ , , , เป็นจำนวนเชิงซ้อนแล้ว จะมีจำนวนเชิงซ้อน ที่ทำให้

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]