ทรัพย์ (แก้ความกำกวม)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

คำสำคัญ "ทรัพย์" สามารถหมายถึง

  • ทรัพย์ (อังกฤษ: thing) - วัตถุมีรูปร่าง
  • มรดก (อังกฤษ: legacy) - บางทีเรียก "ทรัพย์มรดก"
  • เงินตรา (อังกฤษ: currency) - เช่น ไม่มีทรัพย์ติดตัว
  • ทรัพยากร (อังกฤษ: resource) - สิ่งทั้งปวงอันเป็นทรัพย์
  • ทรัพย์สมบัติ - ทรัพย์สินที่อยู่ในครอบครองอันอาจใช้สอยแจกจ่ายได้
  • สมบัติพัสถาน เช่น เขาเป็นคนมีทรัพย์
  • สิ่งมีค่า เช่น มีปัญญาเป็นทรัพย์, อริยทรัพย์
  • ทรัพย์ในดิน สินในน้ำ - สำนวนไทย หมายความว่า สิ่งที่มีอยู่หรือเกิดตามธรรมชาติอันอาจนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้

ดูเพิ่ม[แก้]