ทรัพย์สิน (แก้ความกำกวม)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

คำสำคัญ "ทรัพย์สิน" สามารถหมายถึง

  • ทรัพย์สิน (อังกฤษ: property) - วัตถุทั้งที่มีรูปร่างและไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้ เช่น บ้าน ที่ดิน เป็นวัตถุมีรูปร่าง, ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เป็นวัตถุไม่มีรูปร่าง
  • ทรัพย์สินของแผ่นดิน (อังกฤษ: state property) -ทรัพย์สินทุกชนิดของรัฐ
  • ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (อังกฤษ: Crown's property) - ทรัพย์สินในพระมหากษัตริย์นอกจากทรัพย์สินส่วนพระองค์และทรัพย์สินส่วนสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
  • ทรัพย์สินส่วนพระองค์ (อังกฤษ: Private property) - ทรัพย์สินที่เป็นของพระมหากษัตริย์อยู่แล้วก่อนเสด็จขึ้นครองราชสมบัติ หรือทรัพย์สินที่รัฐทูลเกล้าฯ ถวาย หรือทรัพย์สินที่ทรงได้มาไม่ว่าในทางใดและเวลาใด นอกจากที่ทรงได้มาในฐานะที่เป็นพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้ รวมทั้งดอกผลที่เกิดจากบรรดาทรัพย์สินเช่นว่านั้น
  • ทรัพย์สินส่วนสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (อังกฤษ: state's public domain property) - ทรัพย์สินในพระมหากษัตริย์ ซึ่งใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะเป็นต้นว่า พระราชวัง

ดูเพิ่ม[แก้]