ต้นหน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ต้นหนเรือกำลังอ่านแผนที่

ต้นหน คือ เจ้าหน้าที่ชี้ทิศทางเดินเรือทะเลหรือเดินอากาศยาน มีหน้าที่เบื้องต้นในการอยู่ประจำเรือทะเลหรืออากาศยานเพื่อหาตำแหน่งของยานพาหนะตลอดเวลา กับทั้งวางแผนการเดินทาง และให้คำแนะนำแก่ผู้บังคับการเรือหรือผู้บังคับการอากาศยาน เกี่ยวกับเวลาถึงที่หมายโดยประมาณระหว่างการเดินทางและให้หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางอันตราย นอกจากนี้ ต้นหนยังมีหน้าที่ดูแลรักษาแผนที่สมุทร วารสารการเดินเรือ อุปกรณ์การเดินเรือ รวมตลอดถึงอุปกรณ์อื่นทางอุตุนิยมวิทยาและอุปกรณ์สื่อสารทั้งปวง

สำหรับในกองทัพอากาศในปัจจุบัน ต้นหนมักจะได้รับหน้าที่ระบบอาวุธและบังคับร่วมขึ้นอยู่กับชนิด, แบบและรุ่นของเครื่องบิน

สำหรับกองทัพเรือไทย ต้นหนเรือคือนายทหารสังกัดพรรคนาวิน ส่วนยศนั้นขึ้นอยู่กับขนาดของเรือที่ประจำการ

คำ "ต้นหน" ยังเป็นคำโบราณมีความหมายว่า คนนำทาง[1]

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชบัณฑิตยสถาน. (2550, 9 กุมภาพันธ์). พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: <http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp เก็บถาวร 2009-03-03 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน>. (เข้าถึงเมื่อ: 6 เมษายน 2552).