ข้ามไปเนื้อหา

ตำรับรัก

หน้าถูกกึ่งป้องกัน
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ตำรับรัก
แนวพีเรียด-ดราม่า
สร้างโดยบริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
บทประพันธ์ชูวงศ์ ฉายะจินดา
กำกับโดยพ.ศ. 2532 :
มานพ สัมมาบัติ
พ.ศ. 2542 :
นักแสดงละครโทรทัศน์ พ.ศ. 2532
บดินทร์ ดุ๊ก
สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์
ตวงสิทธิ์ เรียมจินดา
ปิยะดา เพ็ญจินดา
ศตวรรษ ดุลยวิจิตร
จามจุรี เชิดโฉม
ละครโทรทัศน์ พ.ศ. 2542
วรรธนะ กัมทรทิพย์
พรชิตา ณ สงขลา
ธีรศักดิ์ พันธุจริยา
พรวิภา ปฐมากินันท์
ตระการ พันธุมเลิศรุจี
ดุสิตา อนุชิตชาญชัย
ดนตรีแก่นเรื่องเปิดตำรับรัก - ปิยะนุช วรานนท์
ดนตรีแก่นเรื่องปิด-
ประเทศแหล่งกำเนิดไทย ไทย
ภาษาต้นฉบับไทย ไทย
จำนวนตอนพ.ศ. 2532 : 54 ตอน
พ.ศ. 2542 : 40 ตอน
การผลิต
ความยาวตอนวันศุกร์ – วันเสาร์ 75 นาที / ตอน
วันอาทิตย์ 70 นาที
ออกอากาศ
สถานีโทรทัศน์สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 (พ.ศ. 2532)
ออกอากาศ14 กรกฎาคม พ.ศ. 2532 –
8 ตุลาคม พ.ศ. 2532
สถานีโทรทัศน์สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 (พ.ศ. 2542)
ออกอากาศพ.ศ. 2542 –
พ.ศ. 2542

ตำรับรัก เป็นละครโทรทัศน์แนวพีเรียด-ดราม่า บทประพันธ์ของ ชูวงศ์ ฉายะจินดา นำมาสร้างเป็นโทรทัศน์แล้ว 2 ครั้ง

การสร้าง

ครั้งแรก สร้างเป็นละครโทรทัศน์เมื่อปี พ.ศ. 2532 บทโทรทัศน์โดย ปราณประมูล กำกับการแสดงโดย มานพ สัมมาบัติ ผลิตโดย บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด ออกอากาศทุกวันศุกร์ - วันเสาร์ เวลา 21.00 - 22.15 น. และวันอาทิตย์ เวลา 21.15 - 22.30 น. ทาง สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 นำแสดงโดย บดินทร์ ดุ๊ก, สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์, ตวงสิทธิ์ เรียมจินดา, ปิยะดา เพ็ญจินดา, ศตวรรษ ดุลยวิจิตร, จามจุรี เชิดโฉม และนักแสดงชั้นนำอีกมากมาย เริ่มตอนแรกวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 25328 ตุลาคม พ.ศ. 2532

ครั้งที่สอง สร้างเป็นละครโทรทัศน์เมื่อปี พ.ศ. 2542 บทโทรทัศน์โดย เบญจมาศ ดาลหิรัญรัตน์ กำกับการแสดงโดย สรวงสุดา ชลลัมพี ผลิตโดย บริษัท มาสเตอร์วัน วีดิโอ โปรดักชั่น จำกัด ออกอากาศทุกวันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 17.40 - 18.25 น. ทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 นำแสดงโดย และนักแสดงชั้นนำอีกมากมาย เริ่มตอนแรกวันที่ พ.ศ. 2542พ.ศ. 2542

เรื่องย่อ

รายชื่อนักแสดง

ปี พ.ศ. 2532 พ.ศ. 2542
รูปแบบ ละครช่อง 7 ละครช่อง 3
ผลิต/ผู้กำกับ ดาราวิดีโอ บริษัท มาสเตอร์วัน วีดิโอ โปรดักชั่น จำกัด
บทการแสดง ปราณประมูล เบญจมาศ ดาลหิรัญรัตน์
กำกับการแสดง มานพ สัมมาบัติ สรวงสุดา ชลลัมพี
ประณต บดินทร์ ดุ๊ก วรรธนะ กัมทรทิพย์
บังอรสุวรรณี (เล็ก) สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์ พรชิตา ณ สงขลา
ประภาส ตวงสิทธิ์ เรียมจินดา ธีรศักดิ์ พันธุจริยา
ฉมชบา (แต้ว) ปิยะดา เพ็ญจินดา พรวิภา ปฐมาภินันท์
ศุกลวัณณ์ (ต้น) ศตวรรษ ดุลยวิจิตร ตระการ พันธุมเลิศรุจี
สุนทรี พรสุดา ต่ายเนาว์คง รอระบุ
กระเช้ารัตน์ จามจุรี เชิดโฉม ดุสิตา อนุชิตชาญชัย
บรรเลง (โป๋) ชลวิทย์ สุขอุดม กีรติ เทพธัญญ์
รุจีประภา (อ่อน) นริศรา ธรรมกามี ณัฎฐา ชาญเลขา
พันธุ์เมธางค์ (ใหญ่) ชาญ วรานุรังษี โชคชัย เจริญสุข
ลูซี่ กฤติยาภรณ์ ตรีรัตนพันธุ์ นิออน อิศรา
สอางค์อัปสร (กลาง) ชาลีนี ดารา ปรางวลัย เทพสาธร
พระยาพิษณุเสนา สมชาย สามิภักดิ์ สุเชาว์ พงษ์วิไล
เจ้าพระยาบริรักษ์สกลเขต ประวิตร สุจริตจันทร์ อดุลย์ (ไม่ทราบนามสกุล)
แหวน ทัศนีย์ สีดาสมุทร อัจฉรา ทองเทพ
คุณเนตร ชัย ราชพงษ์ อภิชาติ หาลำเจียก
พ่อของคุณแต้ว ราชิด ชูเมือง ไพโรจน์ ใจสิงห์
ตลับ (แม่คุณแต้ว) จิตตรา จำเริญศักดิ์ พิราวรรณ ประสพศาสตร์
แย้ม (พ่อของประภาส) เมฆ เมืองกรุง คมกฤช ยุติยงค์
พ่อของกระเช้า สมยศ เปรมอนันต์ สมยศ เปรมอนันต์
แม่ของกระเช้า กนกวรรณ พลอยชัด ปทุมวดี โสภาพรรณ
พิณ นัยนา คชแสง รอระบุ
ปารวดี วิไลลักษณ์ ไวงาน ดวงใจ หทัยกาญจน์
สันทิศ ชัยณรงค์ ช่างเกิด รอระบุ
ไภษัตย์ วทัญญู มุ่งหมาย กิตติพันธ์ พุ่มสุโข
แม่ของไภษัตย์ ศิริวรรณ ทองแสง ธัญญรัตน์ โลหะนันท์
แม่วรรณ ศิรินภา สว่างล้ำ รสริน จันทรา
สุณิสา ดวงหทัย ศรัทธาทิพย์
น้าพรรณ อรสา พรหมประทาน
คุณแต้ว (ตอนเด็ก) ด.ญ. อรชุมา ธรรมกามี
คุณหนูเล็ก (ตอนเด็ก) ด.ญ. ธิติยา นพพงษากิจ

เพลงประกอบละคร

พ.ศ. 2532

พ.ศ. 2542

อ้างอิง

แหล่งข้อมูลอื่น