ตัวไม่เชื่อมความกว้างศูนย์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ตัวไม่เชื่อมความกว้างศูนย์ (ZWNJ ย่อมาจาก zero-width non-joiner) คืออักขระควบคุมที่ใชัในการเรียงพิมพ์ในคอมพิวเตอร์ ใช้เพื่อจัดการการเชื่อมต่อระหว่างอักษรตัวเขียนบางชนิด เช่นอักษรอาหรับหรืออักษรฮีบรู เมื่อใส่ตัวไม่เชื่อมความกว้างศูนย์ลงไประหว่างอักษรสองตัว จะเป็นการบังคับให้อักษรสองตัวนั้นไม่เชื่อมต่อกัน แต่ยังคงปรากฏอยู่ในตำแหน่งที่ติดกัน ซึ่งอาจจำเป็นต้องใช้ในบางโอกาส โดยเฉพาะภาษาเปอร์เซียซึ่งมีการเขียนต่างจากภาษาอาหรับเล็กน้อย ปกติแล้วตัวไม่เชื่อมความกว้างศูนย์จะไม่สามารถมองเห็นได้ แต่อาจสังเกตได้จากอักษรรูปแบบธรรมดาที่อยู่ติดกัน ตัวไม่เชื่อมอาจแทรกอยู่ระหว่างนั้น

ตัวไม่เชื่อมความกว้างศูนย์มีรหัสยูนิโคด U+200C [1] และมี HTML เอนทิตี เป็น ‌ ‌ และ ‌ [2]

ตัวอย่าง[แก้]

ภาษาเปอร์เซีย
ลำดับอักขระ (จากซ้าย) การแสดงผล หมายเหตุ
[می] <!--มีการแทรก LTR หลังจากนี้-->‎ [خواهم] میخواهم อักษรติดกันและเชื่อมกัน (ไม่ถูกต้อง)
[می] [ช่องว่าง] [خواهم] می خواهم อักษรแยกกันด้วยช่องว่าง (ไม่ถูกต้อง)
[می] [ZWNJ] [خواهم] می‌خواهم อักษรติดกันแต่ไม่เชื่อมกัน (ถูกต้อง)

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]