ข้ามไปเนื้อหา

ตระกูลโทกูงาวะ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก ตระกูลโทะกุงะวะ)
ตระกูลโทกูงาวะ
แคว้นที่ปกครองญี่ปุ่น
ตำแหน่งโชกุนแห่งญี่ปุ่น
ผู้นำคนแรกโทกูงาวะ อิเอยาซุ
ผู้นำคนสุดท้ายโทกูงาวะ โยชิโนบุ
ผู้นำคนปัจจุบันอิเอฮิโระ โทกูงาวะ
ก่อตั้งค.ศ. 1603
ช่วงเวลาค.ศ. 1603-1868

ตระกูลโทกูงาวะ (ญี่ปุ่น: 徳川氏โรมาจิโทกูงาวะ-ชิ) เป็นตระกูลไดเมียวที่ทรงอำนาจของญี่ปุ่นในอดีต เป็นเชื้อสายของ จักรพรรดิเซวะ ผ่านราชสกุลฟุจิวะระและราชสกุลมินะโมโตะ

ค.ศ. 1603 โทกูงาวะ อิเอยาซุ ผู้นำทางทหารที่สามารถรวบรวมแว่นแคว้นมากมายมาอยู่ในอาณัติ ได้สถาปนาตนเองเป็นโชกุน โดยตั้งรัฐบาลเอโดะ ขึ้น โดยมีสกุลโทกูงาวะ เป็นผู้สืบตำแหน่งโชกุนเรื่อยมา จนกระทั่งสิ้นสุดการปกครองของโชกุนในสมัยของ โทกูงาวะ โยชิโนบุ โชกุนคนสุดท้าย

รัฐบาลโชกุนมีลักษณะเป็นรัฐบาลทหาร กุมอำนาจทางทหารของประเทศไว้ ในขณะที่ตระกูลฟุจิวะระ มีอิทธิพลอยู่แค่ส่วนของราชสำนักขององค์จักรพรรดิ แม้สองตระกูลนี้จะสืบเชื้อสายเดียวกันแต่กลับเป็นอริกันตลอดเวลา เนื่องจากตระกูลโทกูงาวะดูแลรัฐบาล ส่วนตระกูลฟุจิวะระดูแลราชสำนัก จนกระทั่งเมื่ออิทธิพลของชาติตะวันตกที่เข้ามาในปลายศตวรรษที่ 19 ทำให้ตระกูลโทกูงาวะเสื่อมอำนาจลง ฝ่ายองค์จักรพรรดิจึงถือโอกาสเข้าโค่นล้มอำนาจของตระกูลโทกูงาวะและเกิดเป็นสงครามโบะชิง ขึ้นใน ค.ศ. 1868 ตระกูลโทกูงาวะพ่ายแพ้และสิ้นอำนาจเนื่องจากรัฐบาลเอโดะล่มสลาย เนื่องจากอำนาจทั้งปวงถูกรวมไปอยู่ที่องค์จักรพรรดิ

ผู้นำตระกูลโทกูงาวะคนปัจจุบัน คือ โทกูงาวะ อิเอฮิโระ โดยสืบตำแหน่งผู้นำจากบิดา โทกูงาวะ สึเนนาริ เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566