ข้ามไปเนื้อหา

ดินเหนียว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ดินเหนียว เป็นดินเนื้อละเอียด ซึ่งมีคุณสมบัติ ทึบน้ำ เหนียว เมื่อให้น้ำในปริมาตรที่เหมาะสม จะสามารถนำมาปั้นเป็นรูปทรงต่าง ๆ ได้ เมื่อนำไปเผาจะแปรสภาพเป็นวัตถุแข็ง ไม่เปลี่ยนรูป

ประโยชน์ของดินเหนียว[แก้]

ด้านการเกษตร
  • เหมาะสำหรับการทำนา ปลูกข้าว แต่ไม่เหมาะสำหรับพืชชนิดอื่น
ด้านศิลปะ
  • ใช้ในการทำเครื่องปั้นดินเผา ทำภาชนะ เครื่องใช้ต่าง ๆ
  • ใช้ขึ้นรูปในงานปั้น สร้างผลงานทางด้านประติมากรรม
ด้านวิศวกรรม
  • ใช้เป็นส่วนประกอบในการทำอิฐ
  • ใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง แกนดินเหนียวสำหรับเขื่อนดิน และเขื่อนหินทิ้ง
  • ใช้เป็นวัสดุดิบในการผลิตเซรามิก เพื่อใช้ในงานวิศวกรรมและอุตสาหกรรม