ชั้นพอลิพลาโคฟอรา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ระวังสับสนกับ: ลิ้นทะเล

ลิ่นทะเล
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: Animalia
อาณาจักรย่อย: Eumetazoa
ไฟลัม: Mollusca
ชั้น: Polyplacophora
J.E. Gray, 1821
สปีชีส์: 900-1,000 ชนิด
ชั้นย่อย

Multiplacophora
Neoloricata
Paleoloricata

ชั้นพอลิพลาโคฟอรา (ชั้น: Polyplacophora) เป็นมอลลัสคาชั้นหนึ่ง มีชื่อเรียกในชื่อสามัญว่า ลิ่นทะเล หรือ หอยแปดเกล็ด[1] (อังกฤษ: Chiton) อาศัยอยู่ในทะเล

จัดเป็นมอลลัสคาจำพวกหนึ่งที่มีลักษณะแตกต่างไปจากมอลลัสคาชั้นอื่น ๆ กล่าวคือ แทนที่จะเปลือกหรือฝาเดียวหรือสองฝา แต่กลับมีมากถึง 7-8 ชิ้น ที่แยกออกจากกันแต่ก็ยึดเข้าไว้ด้วยกันทางด้านบนลำตัวเหมือนชุดเกราะ มีวิวัฒนาการที่ต้องแนบลำตัวดัดไปตามพื้นผิวแข็งขรุขระใต้ทะเลเพื่อแทะเล็มสาหร่ายทะเลและพืชทะเลที่เจริญเติบโตบนหิน ขณะที่ในบางชนิดก็ดักซุ่มรอกินเหยื่อตัวเล็ก ๆ ที่เคลื่อนผ่านไปมา ชั้นพอลิพลาโคฟอรานั้นวิวัฒนาการมาจากบรรพบุรุษที่มีอายุยาวนานกว่า 500 ล้านปี โดยที่ในปัจจุบัน ก็มิได้เปลี่ยนแปลงรูปร่างไปจากเดิมมากน้อยเท่าไหร่นัก โดยมีลำตัวเป็นวงรีคล้ายรูปไข่ มักพบอาศัยอยู่ตามโขดหินตามริมชายฝั่ง

ปัจจุบันนี้พบแล้วทั้งหมด 900-1,000 ชนิด โดยศัพท์คำว่า "Polyplacophora" นั้น แปลได้ว่า "ผู้มีหลายเกล็ด" [2]

อ้างอิง[แก้]

  1. ความหมายของคำว่า ลิ่นทะเล ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542
  2. คอลัมน์ Aqua Pets โดย จอม ปัทมคันธิน หน้า 100-108 นิตยสาร Aquarium Biz ฉบับที่ 7 ปีที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2011

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]