ฉบับร่าง:สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
(0 ปี 202 วัน)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด07 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 (41 ปี)
พรรคการเมืองก้าวไกล (2565–ปัจจุบัน)
ศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
University of York
อาชีพนักแสดง
พิธีกร
นักธุรกิจ
นักการเมือง
ชื่อเล่นชาย

ดร. สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล เป็นอาจารย์พิเศษ นักเศรษฐศาสตร์ และนักการเมืองชาวไทยในสังกัดพรรคก้าวไกล ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 9 และ ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจชุดที่ 26 นอกจากนี้ สิทธิพลยังเป็นผู้คิดริเริ่มนโยบายหวยใบเสร็จ

ปฐมวัย และการศึกษา[แก้]

สิทธิพล เกิดเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2525 เข้าศึกษาในระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษาที่ โรงเรียนอัสสัมชัญ เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาแล้ว สิทธิพลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) และศึกษาต่อ ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ) ปริญญาเอก ที่ University of York[1]

การทำงาน[แก้]

 • 2558 - 2566 อาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2561 - 2566 ที่ปรึกษาฝ่ายข่าวเศรษฐกิจ สถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD
 • 2562 - 2563 เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการศึกษาความคุ้มค่าและประสิทธิผลการส่งเสริมการลงทุนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ คณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร
 • 2562 - 2563 กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการประกอบธุรกิจออนไลน์และการทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ สภาผู้แทนราษฎร
 • 2562 - 2563 ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ICT รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียน คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 สภาผู้แทนราษฎร
 • 2562 - 2564 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร
 • 2562 - 2566 ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
 • 2563 - 2566 ประธานมูลนิธิ มูลนิธิหรีดแทนบุญ
 • 2564 - 2566 รองประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษา วิเคราะห์ทบทวนกฎหมาย กฎระเบียบ เพื่อลดอุปสรรคและส่งเสริมโอกาสในการพัฒนาของภาคธุรกิจในประเทศไทย คณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร
 • 2565 - 2566 กรรมการกำกับโครงการ การจัดทำข้อเสนอแนวทางการกำหนดเงื่อนไขว่าด้วยการชดเชยให้มีการตอบแทน (offset) สำหรับการเจรจากรอบความร่วมมือระหว่าง ประเทศเพื่อยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีของประเทศไทยในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • 2565 - 2566 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)[2]

ปัจจุบันลาออกจากตำแหน่งทั้งหมด และมุ่งมั่นทำหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างเต็มตัว

ผลงาน[แก้]

สิทธิพล เป็นผู้แต่งหนังสือ เรื่อง โอกาสแห่งอนาคต เป็นของคนเข้าใจเศรษฐกิจเท่านั้น (2562) หนังสือเล่มนี้รวบรวมบทความต่างๆ ของ "ดร.สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล" ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเศรษฐกิจ ซึ่งมีทั้งเรื่องใกล้ตัว ในประเทศ ต่างประเทศ รวมถึงประเด็นอื่นๆ เช่น สังคม สุขภาพ เทคโนโลยี ธุรกิจต่างๆ ที่น่าสนใจ บทความส่วนใหญ่มีจุดเริ่มต้นจากการที่ผู้เขียนสังเกตเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคม แล้วหาข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมบันทึกข้อคิดเห็นส่วนตัว ดังนั้นแต่ละบทความจึงผสานด้วยข้อเท็จจริงและมุมมองต่างๆ ของผู้เขียนต่อเรื่องนั้นๆ ซึ่งผู้อ่านจะได้ประโยชน์ในการนำไปใช้รับมือกับโลกปัจจุบันที่ท้าทาย ซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วดียิ่งขึ้น

และหนังสือเรื่อง The Opportunity โอกาสแห่งอนาคต ยุคโลกป่วน เศรษฐกิจเปลี่ยน (2564) หนังสือเล่มนี้รวบรวมบทความเศรษฐกิจและประเด็นรอบตัว เช่น สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และอื่นๆ ที่ผู้เขียนเห็นว่าสำคัญและเป็นประโยชน์กับผู้อ่าน ในการเข้าใจกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งปัจจุบันและอนาคตที่กำลังถาโถมกระทบชีวิตเราทุกคน

หลายคนอาจสงสัยว่า ประเทศนี้ยังมีหวังหรือไม่? เศรษฐกิจไทยจะดีกว่านี้ได้หรือเปล่า? เรื่องราวในหนังสือจะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเห็นว่า ท่ามกลางปัญหามากมายในสังคมเศรษฐกิจไทย เมื่อแยกแยะข้อมูล ข้อเท็จจริงแล้ว เรายังเห็นโอกาสซ่อนอยู่ ยังมีหวังที่จะเปลี่ยนปัญหาเป็นความท้าทาย เห็นโอกาสในการเปลี่ยนสังคมนี้ให้ดีขึ้น พร้อมกับเห็นโอกาสทางธุรกิจ

ผลงานหนังสือ[แก้]

 • โอกาสแห่งอนาคต เป็นของคนเข้าใจเศรษฐกิจเท่านั้น (2562)
 • The Opportunity โอกาสแห่งอนาคต ยุคโลกป่วน เศรษฐกิจเปลี่ยน (2564)

อ้างอิง[แก้]

 1. "ดร. สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล". www.moshimoshi.co.th.
 2. "สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล". election66.moveforwardparty.org.