จักรพรรดินีเฮเลนา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เฮเลนแห่งคอนสแตนติโนเปิล
จักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 1 และจักรพรรดินีเฮเลนาพระราชชนนี
จักรพรรดินี
เกิดราว ค.ศ. 250
ที่เมืองเดรพานุม ในอานาโตเลีย
เสียชีวิตราว ค.ศ. 330
ที่เมืองคอนสแตนติโนเปิล จักรวรรดิโรมัน
นิกายโรมันคาทอลิก

อังกลิคัน
ลูเทอแรน
อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์
ออเรียนทัลออร์ทอดอกซ์

คอปติกออร์ทอดอกซ์
วันฉลอง19 สิงหาคม (นิกายโรมันคาทอลิก)
21 พฤษภาคม (ลูเธอรัน & อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์)
19 พฤษภาคม (ลูเทอแรน)
9 Pashons (คอปติกออร์ทอดอกซ์)
สัญลักษณ์กางเขน
องค์อุปถัมภ์นักโบราณคดี ผู้เปลี่ยนมานับถือคริสต์ศาสนา คู่แต่งงานที่มีปัญหา ผู้ที่หย่ากัน

เฮเลนาแห่งคอนสแตนติโนเปิล (อังกฤษ: Helen of Constantinople) หรือที่รู้จักกันในนามว่า นักบุญเฮเลนา หรือ นักบุญเฮเลนา เอากุสตา หรือ นักบุญเฮเลนาแห่งคอนสแตนติโนเปิล เป็นนักบุญในศาสนาคริสต์ที่เกิดเมื่อราว ค.ศ. 250 ที่เมืองเดรพานุม ในอานาโตเลีย และสิ้นพระชนม์ราว ค.ศ. 330 ที่เมืองคอนสแตนติโนเปิลในจักรวรรดิโรมัน นักบุญเฮเลนาแห่งคอนสแตนติโนเปิลเป็นพระมเหสีในจักรพรรดิคอนสแตนติอัส คลอรัส และเป็นพระราชนนีในจักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 1 เชื่อกันว่าทรงเป็นผู้พบกางเขนแท้ (True Cross) ระหว่างเสด็จไปแสวงบุญที่กรุงเยรูซาเลมและได้นำกลับมาด้วย

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]