จรัญ มะลูลีม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ มะลูลีม อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นักวิชาการด้านตะวันออกกลางศึกษา อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร กรรมการในคณะกรรมมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการลอบวางระเบิด และก่อความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้[1]

ประวัติ[แก้]

ดร.จรัญ มะลูลีม มีพื้นเพเดิมเป็นชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จบการศึกษา B.A. Political Science, M.A. Political Science, M.Phil. West Asian Studies, Ph.D. West Asian Studies และ Diploma in Applied Art จาก Aligarh Muslim University ประเทศอินเดีย ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาการระหว่างประเทศ ตำแหน่งศาสตราจารย์

ดร.จรัญ เป็นนักวิชาการที่เชี่ยวชาญด้านตะวันออกกลางศึกษาและโลกมุสลิมคนสำคัญในประเทศไทย จึงมักได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษและวิทยากรพิเศษในมหาวิทยาลัยและองค์กรอื่นๆทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้แล้วก็ยังเขียนบทความลงในวารสารที่เกี่ยวข้องกับโลกมุสลิมอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ยังมีผลงานทางวิชาการสคัญอีกมากมาย โดยในส่วนของงานแปลนั้นมีหลายผลงานด้วยกัน เช่น แปลหนังสือประวัติศาสตร์ชนชาติอาหรับจากงานเขียนของอัลเบิร์ต ฮูรานีและมาลิส รูทเวน แปลหนังสือศาสนากับโลกจากงานเขียนมุรตะฎอ มุเฏาะฮารี แปลหนังสือความสัมพันธ์ทางสังคมในอิสลามจากงานเขียนของซัยยิด มุฮัมหมัดและฮุเซน ตะบะตาบาอีย์ เป็นต้น ส่วนงานเขียนนั้นก็มีหลายผลงานด้วยกัน เช่น หนังสือภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียหลังสงคราม หนังสือวิกฤต ฮินดู-มุสลิม : จากอโยธยาสู่บอมเบย์ = Hindu-Muslim conflict : Ayodhya to Bombay หนังสืออิรักหลังสงคราม เป็นต้น รวมถึงยังเป็นบรรณาธิการหนังสือที่สำคัญ เช่น หนังสือสัจธรรมแห่งฮัจญ์ หนังสือความเป็นจริงในตะวันออกกลาง(บรรณาธิการร่วมกับเสาวนีย์ จิตต์หมวด) และหนังสือปรัชญาอิสลาม(อิมรอน มะลูลีมและกิติมา อมรทัตค้นคว้าและเรียบเรียง) เป็นต้น

เมื่อพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรี ได้แต่งตั้ง ดร.จรัญเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี โดยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับประเทศตะวันออกกลาง โลกมุสลิม และกิจการศาสนาอิสลามภายในประเทศ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]