จดหมายลูกโซ่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

จดหมายลูกโซ่ เดิมนั้นอยู่ในรูปจดหมายที่เขียนด้วยกระดาษ ซึ่งภายในมีข้อความระบุให้ส่งจดหมายไปยังผู้รับรายต่อไป หรือในบางกรณีก็ให้ทำสำเนาเพื่อส่งต่อไปยังผู้รับตามจำนวนที่ระบุไว้ชัดเจน ซึ่งหากหลงเชื่อปฏิบติไปตามนั้นจะเป็นเหตุให้จดหมายถูกแพร่กระจายออกไปไม่รู้จบ ปัจจุบันนี้ จดหมายลูกโซ่ได้พัฒนาไปสู่การส่งข้อความผ่านทาง อีเมล หรือทาง เว็บบอร์ด เป็นต้น ซึ่งข้อความที่มักพบเห็นได้แก่ การแจ้งเตือนปัญหาไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือแจ้งเตือนว่าผู้ให้บริการฟรีอีเมลจะทำการเก็บค่าบริการ หรืออ้างว่าการส่งต่อนั้นจะก่อให้เกิดการบริจาคทางการกุศล เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่เขียนขึ้นโดยมิได้อิงอยูบนข้อเท็จจริงแต่อย่างใด