คุยเรื่องวิกิพีเดีย:เสนอบทความคุณภาพ/วชิราวุธวิทยาลัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
Vc2.JPG

วชิราวุธวิทยาลัย เป็นโรงเรียนประจำชาย สถาปนาขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยพระองค์ทรงบริจาคทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสร้างโรงเรียนแก่กุลบุตรชาวไทยแทนการสร้างพระอารามซึ่งมีอยู่มากแล้วนั้น ต่อมา ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้มีพระบรมราชโองการให้รวมโรงเรียนมหาดเล็กหลวง โรงเรียนราชวิทยาลัยและโรงเรียนพรานหลวง เข้าด้วยกัน โดยให้นักเรียนย้ายมาเรียนรวมกันที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวงกรุงเทพ พร้อมทั้งได้พระราชทานนามโรงเรียนขึ้นใหม่ว่า “วชิราวุธวิทยาลัย” เพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนสืบต่อไป

วชิราวุธวิทยาลัยจะมีหอพัก หรือที่เรียกว่า "คณะ" สำหรับเป็นที่พักอาศัย โดยแบ่งออกเป็น 2 ฝั่ง คือ คณะเด็กใน ซึ่งแบ่งออกเป็น คณะดุสิต คณะผู้บังคับการ คณะพญาไท คณะจิตรดา คณะจงรัก คณะภักดี คณะศักดิ์ศรี และ คณะมงคล ส่วนคณะเด็กเล็ก แบ่งออกเป็น คณะสนามจันทร์ คณะนันทอุทยาน และ คณะสราญรมย์ นอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังส่งเสริมให้นักเรียนได้เล่นกีฬาต่าง ๆ เช่น รักบี้ฟุตบอล แบดมินตัน นอกจากนี้ ยังมีการจัดการแข่งขันรักบี้ประเพณีกับมาเลย์ คอลเลจ (Malay College Kuala Kangsar) จากประเทศมาเลเซีย เป็นประจำทุก ๆ ปี

ปัจจุบัน ดำเนินการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตั้งอยู่ที่ ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร อ่านต่อ...

บทความนี้ได้รับการคัดเลือกเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 : ผู้เขียนหลัก ได้แก่ ชาววิกิพีเดีย และ เสนอบทความ โดย Manop