ความเสี่ยงสัมพัทธ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ในสถิติศาสตร์และวิทยาการระบาดเชิงคณิตศาสตร์ ค่าความเสี่ยงสัมพัทธ์ (อังกฤษ: relative risk, RR) คือความเสี่ยงของการเกิดเหตุการณ์ (หรือการเกิดโรค) สัมพัทธ์ต่อการสัมผัสปัจจัย (exposure) โดยเป็นอัตราส่วนของความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ในกลุ่มสัมผัสปัจจัยเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้สัมผัสปัจจัย (ratio of the probability of the event occurring in the exposed group versus a non-exposed group)

ตัวอย่างเช่น หากความน่าจะเป็นที่ผู้ที่สูบบุหรี่จะป่วยเป็นมะเร็งปอดอยู่ที่ 20% และความน่าจะเป็นที่ผู้ที่ไม่สูบบุหรี่จะป่วยเป็นมะเร็งปอดอยู่ที่ 1% เป็น สามารถนำมาเขียนเป็นตาราง 2 × 2 ได้ดังที่แสดงไว้ด้านขวา

ความเสี่ยง การเป็นโรค
มี ไม่มี
สูบบุหรี่
ไม่สูบบุหรี่

ในกรณีนี้ a = 20(%), b = 80, c = 1, และ d = 99 ดังนั้นความเสี่ยงสัมพัทธ์ของการเกิดมะเร็งปอดที่สัมพันธ์กับการสูบบุหรี่จะเป็น

นั่นคือผู้ที่สูบบุหรี่จะมีโอกาสป่วยเป็นมะเร็งปอดมากกว่าผู้ที่ไม่สูบ 20 เท่า

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]