ข้ามไปเนื้อหา

อัตราป่วยตาย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก Case fatality)

ทางระบาดวิทยา อัตราป่วยตาย หรือ อัตราตายของผู้ป่วยรายโรค (อังกฤษ: case fatality risk (CFR), case fatality rate, case fatality ratio, fatality rate) คือสัดส่วนของการเสียชีวิตในกลุ่มประชาชนของ "ผู้ป่วย" ตลอดการดำเนินโรค ส่วนใหญ่แสดงเป็นร้อยละ หมายถึงค่าความเสี่ยง