ความร้อนแฝงจำเพาะ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

ความร้อนแฝงจำเพาะ (Specific Latent Heat = L) หมายถึง ปริมาณความร้อนที่ทำให้วัตถุมวล 1 หน่วย เปลี่ยนสถานะให้หมดพอดี โดยอุณหภูมิไม่เปลี่ยน

Q = mL ถ้าให้ Q = ปริมาณความร้อน m = มวลของวัตถุที่เปลี่ยนสถานะไป DT = อุณหภูมิเปลี่ยนไปของวัตถุ