ความร้อนแฝงจำเพาะ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ความร้อนแฝงจำเพาะ (อังกฤษ: Specific Latent Heat, ย่อ: L) หมายถึง ปริมาณความร้อนที่ทำให้วัตถุมวล 1 หน่วย เปลี่ยนสถานะให้หมดพอดี โดยอุณหภูมิไม่เปลี่ยน

โดยที่

Q เป็นปริมาณความร้อนที่ปลดปล่อยออกมาหรือดูดซึมเข้าไประหว่างการเปลี่ยนสถานะของสาร (หน่วยเป็น kJ หรือ BTU),
m เป็นมวลของสาร และ
L เป็นความร้อนแฝงจำเพาะของสสารหนึ่ง ๆ (kJ kg−1 หรือ BTU lb−1), โดยใช้ Lf สำหรับฟิวชัน, หรือ Lv สำหรับการกลายเป็นไอ