ความร้อนแฝงจำเพาะ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
   เมื่อสารได้รับความร้อนขณะที่มีการเปลี่ยนสถานะ อุณหภูมิของสารจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยจะนำความร้อนที่ได้มาใช้ในการเปลี่ยนสถานะ 

ซึ่งเรียกพลังงานที่นำมาเปลี่ยนแปลงสถานะของสารนี้ว่า "ความร้อนแฝงจำเพาะของสาร" สารแต่ละชนิดมีค่าความร้อนแฝงจำเพาะอยู่ 2 ค่าด้วยกัน คือ

   1.ค่าความร้อนแฝงจำเพาะของการหลอมเหลว คือ ค่าพลังงานความร้อนที่นำมาเปลี่ยนสถานะของสารจากของแข็งเป็นของเหลว
   
   2.ค่าความร้อนแฝงจำเพาะของการกลายเป็นไอ คือ ค่าพลังงานความร้อนที่นำมาเปลี่ยนสถานะของสารจากของเหลวเป็นไอ


    ;ความร้อนที่ทำให้สารเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวโดยอุณหภูมิไม่เปลี่ยนแปลง เรียกว่า "ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว" 
    ;ความร้อนที่ทำให้สารเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นไอโดยอุณหภูมิไม่เปลี่ยนแปลง เรียกว่า "ความร้นแฝงของกลายเป็นไอ"


          ประโยชน์ของการเปลี่ยนสถานะของสารในปัจจุบัน
      1.การทำน้ำให้กลายเป็นไอ เพื่อให้พลังงานไอน้ำมาหมุนมอเตอร์ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
      2.การถนอมอาหารโดยวิธีการตากแห้ง
      3.การระเหยของเหงื่อช่วยระบายความร้อนในร่างกาย