คริสต์ทศวรรษ 1990

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
คริสต์ศตวรรษ: 19 - 20 - 21
คริสต์ทศวรรษ: 1960 1970 1980 - คริสต์ทศวรรษ 1990 - 2000 2010 2020
คริสต์ศักราช: 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999


คริสต์ทศวรรษ 1990 (อังกฤษ: 1990s) เป็นทศวรรษที่เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1990 ถึง 31 ธันวาคม ค.ศ. 1999 เป็นทศวรรษสุดท้ายของศตวรรษที่ 20 เป็นทศวรรษแรกที่ตามมาด้วยผลกระทบของการสิ้นสุดสงครามเย็น