ข้ามไปเนื้อหา

คริสต์ศตวรรษ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้แสดงช่วงเวลาเป็นสหัสวรรษและศตวรรษตามปีคริสต์ศักราช

สหัสวรรรษที่ ศตวรรษที่
4 ก่อน ค.ศ.: 40 ก่อน ค.ศ. 39 ก่อน ค.ศ. 38 ก่อน ค.ศ. 37 ก่อน ค.ศ. 36 ก่อน ค.ศ. 35 ก่อน ค.ศ. 34 ก่อน ค.ศ. 33 ก่อน ค.ศ. 32 ก่อน ค.ศ. 31 ก่อน ค.ศ.
3 ก่อน ค.ศ.: 30 ก่อน ค.ศ. 29 ก่อน ค.ศ. 28 ก่อน ค.ศ. 27 ก่อน ค.ศ. 26 ก่อน ค.ศ. 25 ก่อน ค.ศ. 24 ก่อน ค.ศ. 23 ก่อน ค.ศ. 22 ก่อน ค.ศ. 21 ก่อน ค.ศ.
2 ก่อน ค.ศ.: 20 ก่อน ค.ศ. 19 ก่อน ค.ศ. 18 ก่อน ค.ศ. 17 ก่อน ค.ศ. 16 ก่อน ค.ศ. 15 ก่อน ค.ศ. 14 ก่อน ค.ศ. 13 ก่อน ค.ศ. 12 ก่อน ค.ศ. 11 ก่อน ค.ศ.
1 ก่อน ค.ศ.: 10 ก่อน ค.ศ. 9 ก่อน ค.ศ. 8 ก่อน ค.ศ. 7 ก่อน ค.ศ. 6 ก่อน ค.ศ. 5 ก่อน ค.ศ. 4 ก่อน ค.ศ. 3 ก่อน ค.ศ. 2 ก่อน ค.ศ. 1 ก่อน ค.ศ.
1:   1   2   3   4   5   6   7   8   9 10
2: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
3: 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
4: 31 32 33 34 35 36 37

ดูเพิ่ม[แก้]