คริสต์ทศวรรษ 1820

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คริสต์สหัสวรรษ: 2
คริสต์ศตวรรษ:
คริสต์ทศวรรษ:
คริสต์ศักราช:

 เหตุการณ์[แก้]

1820[แก้]

  • มีอหิวาตกโรคระบาดทั่วพระนคร มีผู้คนล้มตายจำนวนมาก พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โปรดฯให้ประกอบพระราชพิธีอาพาธพินาศเพื่อเรียกขวัญกำลังใจและปัดเป่าความเป็นอุบาทว์ทั้งหลาย

1824[แก้]

  • 21 กรกฎาคม - พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เสด็จสวรรคตหลังจากไม่รู้สึกพระองค์มา 8 วันด้วยโรคพิษไข้ สิริพระชนมายุได้ 57 พรรษา ดำรงอยู่ในราชสมบัติได้ 15 ปี จากนั้น ทางคณะรัฐบาล ได้ปรึกษาหารือกันแล้ว ยังเห็นว่า เจ้าฟ้ามงกุฎ ยังมีพระชนมายุแค่ 20 พรรษา และผนวชเป็นพระภิกษุอยู่ จึงกราบบังคมทูลเชิญ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ให้ปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 3 แห่งราชวงศ์จักรี ทรงใช้พระนามเต็มว่า พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะมีพระชนมายุได้ 37 พรรษา

1825[แก้]

  • ไทยเสียแสนหวี เมืองพง เชียงตุง ให้กับอาณาจักรพม่า เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

1826[แก้]

  • ประเทศไทยเสียดินแดนเป็นครั้งที่ 5 คือรัฐเประ(Perak) ให้แก่สหพันธรัฐมาเลย์ฯ ซึ่งไม่ปรากฏพื้นที่ที่สูญเสียไป โดยที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นใน รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
  • ค้นพบ ธาตุโบรมีน

1829[แก้]

  • ค้นพบ ธาตุทอเรียม