คณะกรรมาธิการเพื่อการปลดปล่อยประชาชนรัสเซีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะกรรมาธิการเพื่อการปลดปล่อยประชาชนรัสเซีย


KONR flag and KONR shoulder sleeve insignia
ประจำการ14 November 1944 – 14 February 1946 (officially)
ประเทศสหภาพโซเวียต
ขึ้นต่อ ไรช์เยอรมัน
ขบวนการปลดปล่อยรัสเซีย
เหล่า Russian Liberation Army
กองบัญชาการเบอร์ลิน, เยอรมนี (ถึงปี 1945)
Karlovy Vary, โบฮีเมียและมอเรเวีย (ตั้งแต่ปี 1945)
สมญาวลาซอฟซืย (Власовцы)
เพลงหน่วยWe Go on the Wide Fields (Мы идём широкими полями)
ปฏิบัติการสำคัญสงครามโลกครั้งที่สอง
ผู้บังคับบัญชา
ผบ. สำคัญอันเดรย์ วลาซอฟ
Mikhail Meandrov (interum chairman of presidium)

คณะกรรมาธิการเพื่อการปลดปล่อยประชาชนรัสเซีย (รัสเซีย: Комитет освобождения народов России, Komitet osvobozhdeniya narodov Rossii, abbreviated as รัสเซีย: КОНР, KONR) เป็นคณะกรรมาธิการที่ประกอบไปด้วยทหารและพลเรือนที่ต่อต้านคอมมิวนิสต์จากดินแดนสหภาพโซเวียต (ส่วนใหญ่เป็นชาวรัสเซีย) ได้ก่อตั้งขึ้นด้วยได้รับการอนุมัติและได้รับการสนับสนุนจากนาซีเยอรมนีเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ค.ศ. 1944 ในกรุงปรากภายใต้การควบคุมของเยอรมัน (ด้วยความตั้งใจที่ได้เลือกที่แห่งนี้เพราะเป็นเมืองของชาวสลาฟที่ยังไม่ได้อยู่ภายใต้การปกครองของโซเวียต)

เป้าหมายที่คณะกรรมาธิการได้กำหนดเอาไว้ ได้แก่

  • "การล้มล้างการปกครองเผด็จการของสตาลิน, การปลดปล่อยประชาชนรัสเซียจากระบบบอลเชวิค, และการฟื้นฟูของสิทธิ์นั้นแก่ประชาชนรัสเซียซึ่งพวกเขาได้ต่อสู้และมีชัยชนะในการปฏิวัติ ปี ค.ศ. 1917"ของประชาชน
  • "การยุติของสงคราม และทำสนธิสัญญาสันติภาพอันทรงเกียรติกับเยอรมนี"
  • "การสร้างของระบบการเมืองของประชาชนเสรีใหม่โดยปราศจากบอลเชวิคและผู้เอารัดเอาเปรียบ"