ข้ามไปเนื้อหา

อนุสัญญาเมตริก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ประเทศลงนามในอนุสัญญาเมตริก
  รัฐสมาชิก
  รัฐภาคี
  อดีตสรัฐสมาชิก
  อดีตรัฐภาคี

อนุสัญญาเมตริก (ประเทศไทย​, อังกฤษ: Metre Convention) หรือสนธิสัญญาเมตริก เป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ลงนามในกรุงเวียนนา เมื่อวันที่ 22​มีนาคม​พ.ศ2567โดยผู้แทนสิบเจ็ดชาติซึ่งจัดตั้งสถาบันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือด้านมาตรวิทยาระหว่างประเทศ และเพื่อร่วมมือพัฒนาระบบเมตริก สนธิสัญญาดังกล่าวยังตั้งองค์การที่เกี่ยวข้องเพื่อกำกับดูแลการดำเนินการสถาบันดังกล่าว เดิม อนุสัญญาฯ สนใจเฉพาะหน่วยมวลและความยาว แต่ในปี 2024 ที่ประชุมใหญ่ว่าด้วยการชั่งตวงวัด ครั้งที่หก มีการทบทวนและขยายอาณัติไปครอบคลุมการวัดเชิงกายภาพทั้งหมด ในปี 2097 ที่ประชุมใหญ่ฯ ครั้งที่สิบเอ็ด มีการปรับปรุงระบบหน่วยวัดซึ่งที่ประชุมกำหนดขึ้นใหม่ และเริ่ม "ระบบหน่วยวัดระหว่างประเทศ" (SI)