ข้าพเจ้าเป็นคนบาป

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ข้าพเจ้าเป็นคนบาป[1] หรือ โอ้บาปข้าพเจ้า[2] (อังกฤษ: mea culpa; mea culpa) หรือ ข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาป[1] หรือ โอ้บาปข้าพเจ้าหนักหนา[2] (mea maxima culpa) เป็นคำอุทานในคริสต์ศาสนา

ที่มา[แก้]

คำอุทานนี้มาจากบทภาวนาสารภาพบาป (prayer of confession of sinfulness) เรียก บทสารภาพบาป[1] (Confiteor) ซึ่งใช้ในพิธีมิสซาของโรมันคาทอลิก และประพันธ์ขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 16 อย่างไรก็ดี ปรากฏว่า มีการอุทานทำนองเดียวกันมาตั้งแต่ก่อนปี 1100 เล็กน้อยอยู่แล้ว[3]

เนื้อความของบทสารภาพบาปฉบับสามัญ พร้อมคำแปลภาษาอังกฤษที่คณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยภาษาอังกฤษในพิธีกรรม (International Commission on English in the Liturgy) แก้ไขเพิ่มเติมในปี 2010[4] กับทั้งคำแปลภาษาไทยที่คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรมแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2010[1] มีดังนี้

ละติน อังกฤษ ไทย
 • Confíteor Deo omnipoténti
 • et vobis, fratres,
 • quia peccávi nimis
 • cogitatióne, verbo,
 • ópere et omissióne:
 • mea culpa, mea culpa,
 • mea máxima culpa.
 • Ideo precor beátam Maríam semper Vírginem,
 • omnes Angelos et Sanctos,
 • et vos, fratres,
 • oráre pro me ad Dóminum Deum nostrum.
 • I confess to almighty God
 • and to you, my brothers and sisters,
 • that I have greatly sinned,
 • in my thoughts and in my words,
 • in what I have done and in what I have failed to do,
 • through my fault, through my fault,
 • through my most grievous fault;
 • therefore I ask blessed Mary ever-Virgin,
 • all the Angels and Saints,
 • and you, my brothers and sisters,
 • to pray for me to the Lord our God.
 • ข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ
 • และต่อพี่น้องด้วย
 • ว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมาย
 • ด้วยกาย วาจา
 • ใจ และด้วยการละเลย
 • ข้าพเจ้าเป็นคนบาป
 • ข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาป (ข้อนอกเพียงครั้งเดียว)[ก]
 • ดังนั้น ขอพระนางมารีย์ผู้ทรงเป็นพรหมจารีเสมอ
 • ขอทูตสวรรค์และนักบุญทั้งหลาย
 • และพี่น้องด้วย
 • ช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเทอญ
"ข้อนอกเพียงครั้งเดียว" คือ ข้อน-อก (ตีอก) เพียงครั้งเดียว

ในวัฒนธรรมร่วมสมัย[แก้]

ในภาษาพูดปัจจุบัน ชาวตะวันตกจะอุทาน "mea culpa" เพื่อยอมรับว่า ตนได้ทำสิ่งผิด โดยเฉพาะสิ่งที่ย่อมหลีกพ้นได้ถ้าใช้ความระมัดระวังตามสมควร มีการใช้เช่นนี้แม้ในสถานการณ์เล็กน้อย เช่น ถ้านักฟุตบอลยอมรับว่า ทีมแพ้เพราะตนไม่ยิงประตู ก็อาจอุทานว่า "mea culpa" ในบางประเทศมีการใช้ถ้อยคำอื่นที่มีความหมายอย่างเดียวกัน เช่น ในสหรัฐอเมริกามีภาษาปากว่า "my bad"

คำอุทาน "mea culpa" นี้ได้รับความสนใจเป็นพิเศษเมื่อมีการใช้ในภาพยนตร์แอนมิเมชัน คนค่อมแห่งนอเทรอดาม (1996) ของวอลต์ดิสนีย์พิกเจอส์ ช่วงที่ผู้พิพากษาโกล็ด ฟร็อลโล (Claude Frollo) ซึ่งมีอุดมการณ์กวาดล้างพวกยิปซีที่ลักลอบเข้ากรุงปารีส กลับหลงใหลในหญิงยิปซีชื่อ "แอสเมรัลดา" (Esméralda) อย่างบ้าคลั่ง จึงตัดสินใจตามจับนางเพื่อให้ได้นางมาครอง แม้จะต้องเผากรุงปารีสทิ้งทั้งกรุงก็ตาม และถ้านางปฏิเสธก็จะประหารชีวิตนางเสียให้สาสม เขาร้องเพลง "Hellfire" ("ไฟจากขุมใด") ภาวนาและระบายความในใจของเขาต่อพระแม่มารีย์ โดยไม่ยอมรับว่า เป็นความผิดของเขา แต่โทษว่า นางแอสเมรัลดาเป็นแม่มดและทำคุณไสยใส่เขา ในเพลงดังกล่าว ได้ประสมคำ "mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa" เป็นพื้นหลังเมื่อผู้พิพากษาฟร็อลโลร้องว่า ไม่ใช่ความผิดของตน นอกจากนี้ ยังมีถ้อยคำบางส่วนจากบทสารภาพบาปด้วย[5] ถือกันว่า เพลงนี้เป็นเพลงที่ "รุนแรง" (dark) ที่สุดเท่าที่มีในบรรดาภาพยนตร์ของดิสนีย์ เพราะนำเสนอทั้งนรกและความหื่นกามอันเป็นหัวเรื่องที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็ก คณะกรรมการประเมินภาพยนตร์ของประเทศยุโรปหลาย ๆ ประเทศจัดระดับภาพยนตร์เองไว้ที่ "PG" (Parental Guidance - ผู้ปกครองโปรดให้คำแนะนำ)[5]

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม (29 กันยายน 2010). บทภาวนาของคริสตชน (ฉบับปรับปรุง ค.ศ. 2010) (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-08-15.{{cite book}}: CS1 maint: date and year (ลิงก์)
 2. 2.0 2.1 การแก้บาป[ลิงก์เสีย] - อาสนวิหารอัสสัมชัญ
 3. Fortescue, A. (1908). Confiteor. In The Catholic Encyclopedia. New York: Robert Appleton Company. Retrieved March 4, 2009 from: New Advent
 4. "From the 2010 ICEL Translation" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-08-06. สืบค้นเมื่อ 2011-08-08.
 5. 5.0 5.1 The Hunchback of Notre Dame: Editorial Review
 • Wolfgang Kosack: Basilios "De archangelo Michael": sahidice Pseudo - Euhodios "De resurrectione": sahidice Pseudo - Euhodios "De dormitione Mariae virginis": sahidice & bohairice : < Papyruskodex Turin, Mus. Egizio Cat. 63000 XI. > nebst Varianten und Fragmente. In Parallelzeilen ediert, kommentiert und übersetzt von Wolfgang Kosack. Christoph Brunner, Berlin 2014. ISBN 978-3-906206-02-8.

ดูเพิ่ม[แก้]