การเลือกตั้งสหพันธรัฐในออสเตรเลีย พ.ศ. 2553

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
การเลือกตั้งสหพันธรัฐในออสเตรเลีย พ.ศ. 2553

← พ.ศ. 2550 21 สิงหาคม พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2556 →

ทั้งหมด 150 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎร
ต้องการ 76 ที่นั่งจึงเป็นฝ่ายข้างมาก
ผู้ใช้สิทธิ93.21%
  First party Second party
  จูเลีย กิลลาร์ด โทนี แอบบ็อตต์
ผู้นำ จูเลีย กิลลาร์ด โทนี แอบบ็อตต์
พรรค พรรคแรงงาน (ประเทศออสเตรเลีย) พันธมิตรระหว่างพรรคเสรีนิยมและพรรคชาติ
ผู้นำตั้งแต่ 24 มิถุนายน 2553 1 ธันวาคม 2552
เขตของผู้นำ เขต ลาเลอร์ เขต Warringah
การเลือกตั้งล่าสุด 83 ที่นั่ง, 52.70% 65 ที่นั่ง, 47.30%
ที่นั่งที่ชนะ 72 72
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง ลดลง11 เพิ่มขึ้น7
คะแนนเสียง 6,216,445 6,185,918
ร้อยละ 50.12% 49.88%
ร้อยละเปลี่ยนแปลง ลดลง2.58 เพิ่มขึ้น2.58

Australische Wahlen 2010 en.svg

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

จูเลีย กิลลาร์ด
พรรคแรงงาน (ประเทศออสเตรเลีย)

ว่าที่นายกรัฐมนตรี

จูเลีย กิลลาร์ด
พรรคแรงงาน (ประเทศออสเตรเลีย)

การเลือกตั้งสหพันธรัฐในออสเตรเลีย พ.ศ. 2553 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ในการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคแรงงาน ได้รับที่นั่ง 72 ที่นั่ง พันธมิตรระหว่างพรรคเสรีนิยม และพรรคชาติ ได้รับที่นั่งรวมกัน 72 ที่นั่ง พรรคกรีนได้รับที่นั่ง 1 ที่นั่งซึ่งเป็นครั้งแรกที่ได้รับเลือกตั้ง ส่วนพรรคอื่นๆและผู้สมัครอิสระได้รับที่นั่ง 5 ที่นั่ง อย่างไรก็ตามพรรครัฐบาลเดิมอย่างพรรคแรงงานที่มี 72 ที่นั่งซึ่งน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎร ทำให้เกิดปรากฏการณ์สภาชะงักงัน (Hung Parliament) ที่สภาผู้แทนราษฎรแห่งออสเตรเลียไม่สามารถมีรัฐบาลเสียงข้างมากได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2483[1][2][3] ทำให้ต้องหาเสียงสนับสนุนเพื่อจัดตั้งรัฐบาล โดยพรรคแรงงานได้รับเสียงสนุนจากพรรคกรีนที่มี 1 ที่นั่ง และผู้สมัครอิสระอีก 3 ที่นั่ง ทำให้พรรคแรงงานสามารถจัดรัฐบาลเสียงข้างน้อยที่มีเสียงสนับสนุน 76 ที่นั่ง พรรคฝ่ายค้านและอื่นๆมี 74 ที่นั่ง

ผลการเลือกตั้ง[แก้]

ผลการเลือกตั้งทั้ง 150 เขต และมีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 93.21% [4]

พรรค คะแนนเสียง % เปลี่ยนแปลง (%) ที่นั่ง เปลี่ยนแปลง (ที่นั่ง)
พรรคแรงงาน 4,711,363 37.99 ลดลง5.40 72 ลดลง11
  พันธมิตร          
  พรรคเสรีนิยม 3,777,383 30.46 เพิ่มขึ้น0.76 44 ลดลง11
  พรรคชาติเสรีแห่งควีนส์แลนด์ 1,130,525 9.12 เพิ่มขึ้น0.60 21 เพิ่มขึ้น21
  พรรคชาติ 419,286 3.43 ลดลง0.04 6 ลดลง4
  พรรคเสรีนิยมชนบท 38,335 0.31 ลดลง0.01 1 เพิ่มขึ้น1
พรรคกรีน 1,458,998 11.76 เพิ่มขึ้น3.97 1 เพิ่มขึ้น1
พรรคชาติ (รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย) 43,101 0.34 เพิ่มขึ้น0.20 1 เพิ่มขึ้น1
ผู้สมัครอิสระ 312,496 2.52 เพิ่มขึ้น0.30 4 เพิ่มขึ้น2
อื่นๆ 510,876 4.11 ลดลง0.38 0 Steady
รวมทั้งสิ้น 12,402,363     150
เปรียบเทียบคะแนน 2 พรรคหลัก
พรรคแรงงาน 6,216,445 50.12 ลดลง2.58 72 ลดลง11
พันธมิตรระหว่างพรรคเสรีนิยมและพรรคชาติ 6,185,918 49.88 เพิ่มขึ้น2.58 72 เพิ่มขึ้น7

อ้างอิง[แก้]