การเลือกตั้งสหพันธรัฐในออสเตรเลีย พ.ศ. 2550

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
การเลือกตั้งสหพันธรัฐในออสเตรเลีย พ.ศ. 2550
ออสเตรเลีย
พ.ศ. 2547 ←
24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
→ พ.ศ. 2553

ทั้งหมด 150 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎร
ฝ่ายข้างมากต้องได้เกิน 76 ที่นั่ง
ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 94.76%
  พรรคที่หนึ่ง พรรคที่สอง
  เควิน รัดด์ จอห์น โฮเวิร์ด
ผู้นำ เควิน รัดด์ จอห์น โฮเวิร์ด
พรรค พรรคแรงงาน พันธมิตรระหว่างพรรคเสรีนิยมและพรรคชาติ
ผู้นำตั้งแต่ 4 ธันวาคม 2549 30 มกราคม 2538
ที่นั่งผู้นำ เขต กริฟฟิท เขต เบนเนลอง (แพ้)
ผลครั้งที่แล้ว 60 ที่นั่ง, 47.26% 87 ที่นั่ง, 52.74%
ที่นั่งที่ได้ 83 65
เปลี่ยนแปลง Increase23 Decrease22
คะแนนเสียง 6,545,814 5,874,178
ร้อยละ 52.70% 47.30%
เปลี่ยนแปลงร้อยละ Increase5.44 Decrease5.44

นายกรัฐมนตรี
ก่อนการเลือกตั้ง

จอห์น โฮเวิร์ด
พันธมิตรระหว่างพรรคเสรีนิยมและพรรคชาติ

นายกรัฐมนตรี
ที่ได้รับเลือกตั้ง

เควิน รัดด์
พรรคแรงงาน

การเลือกตั้งสหพันธรัฐในออสเตรเลีย พ.ศ. 2550 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ในการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคแรงงาน ได้รับที่นั่ง 83 ที่นั่ง พันธมิตรระหว่างพรรคเสรีนิยมและพรรคชาติ ได้รับที่นั่งรวมกัน 65 ที่นั่งซึ่งเป็นพรรครัฐบาลเดิมหลังจากชนะการเลือกตั้งมา 4 สมัยติดต่อกัน และเป็นครั้งที่ 2 ที่นายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งอยู่แพ้การเลือกตั้งในที่นั่งของตนเอง ส่วนผู้สมัครอิสระได้รับที่นั่ง 2 ที่นั่ง

ผลการเลือกตั้ง[แก้]

ผลการเลือกตั้งทั้ง 150 เขต และผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 94.76% [1]

พรรค คะแนนเสียง  % เปลี่ยนแปลง (%) ที่นั่ง เปลี่ยนแปลง (ที่นั่ง)
พรรคแรงงาน 5,388,184 43.38 Increase5.74 83 Increase23
  พันธมิตร          
  พรรคเสรีนิยม 4,546,600 36.60 Decrease4.22 55 Decrease20
  พรรคชาติ 682,424 5.49 Decrease0.40 10 Decrease2
พรรคกรีน 967,789 7.79 Increase0.60 0 Steady
พรรค Family First 246,798 1.99 Decrease0.02 0 Steady
พรรค ออสเตรเลียนเดโมเครต 89,813 0.72 Decrease0.51 0 Steady
ผู้สมัครอิสระ 276,370 2.23 Decrease0.27 2 Decrease1
อื่นๆ 222,004 1.79 Increase0.25 0 Steady
รวมทั้งสิ้น 12,419,863     150
เปรียบเทียบคะแนน 2 พรรคหลัก
พรรคแรงงาน 6,545,814 52.70 Increase5.44 83 Increase23
พันธมิตรระหว่างพรรคเสรีนิยมและพรรคชาติ 5,874,178 47.30 Decrease5.44 65 Decrease22

อ้างอิง[แก้]