การอธิษฐาน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การอธิษฐาน (อังกฤษ: prayer) หมายถึง การตั้งจิตร้องขอต่อสิ่งที่ตนถือว่าศักดิ์สิทธิ์เพื่อผลอย่างใดอย่างหนึ่ง[1]

การอธิษฐานในศาสนา[แก้]

ศาสนาพุทธ[แก้]

ศาสนาคริสต์[แก้]

ศาสนาอิสลาม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น, 2546, หน้า 1324