การประมวลผลธุรกรรมออนไลน์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การประมวลผลธุรกรรมออนไลน์ (Online Transaction Processing) เป็น class ของโปรแกรมที่อำนวยความสะดวก และจัดการ transaction-oriented pplication ตามปกติสำหรับการป้อนข้อมูล และดึงทรานแซคชันในอุตสาหกรรม จำนวนหนึ่ง ได้แก่ ธนาคาร สายการบิน การส่งจดหมาย ซุปเปอร์มาร์เก็ต และการผลิต บางทีการติดตั้งผลิตภัณฑ์ OLTP อย่างกว้างขวาง คือ IBM Customer Information Control System (CICS)

ปัจจุบันการประมวลผลทรานแซคชันสายตรงเพิ่มความต้องการสนับสนุน สำหรับทรานแซคชันที่มีการขยายเครือข่าย และอาจจะรวมถึงมากกว่า 1 บริษัท ด้วยเหตุผลนี้ ซอฟต์แวร์ OLTP ใหม่ ใช้กระบวนการแบบ client/server และซอฟต์แวร์ brokering ที่ยอมให้ทรานแซคชันทำงานบนแพล็ตฟอร์มที่แตกต่างกันในเครือข่าย